Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ajankohtaista

Päivärahat ovat pienentyneet

20.01.2017

Päivärahan määrä on vuodenvaihteessa muuttunut. Kansaneläkeindeksiin on tullut muutoksia, jotka vaikuttavat ansiopäivärahan perusosaan, niin sanottuun taitekohtaan sekä lapsikorotuksiin. Lisäksi korotetun ansio-osan tasoa on leikattu.

Muutoksen suuruus riippuu siitä, mikä on aiemmin ollut päivärahan suuruus sekä siitä, onko maksettu lapsikorotuksia tai korotettua ansio-osaa.

Ilman lapsikorotuksia tai korotus-osia ansiopäiväraha pienenee keskimäärin noin 4-6 eurolla kuukaudessa. Jos ansiopäivärahaa on maksettu korotetulla ansio-osalla, pienenee ansiopäiväraha keskimäärin noin 54–56 euroa kuukaudessa.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi