Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Ansiopäivärahan hakeminen

Jäädessäsi työttömäksi voit hakea ansiopäivärahaa YTK:n sähköisen asioinnin OmaYTK:n kautta. Täytettävä hakemus on nimeltään ansiopäivärahahakemus. Ansiopäivärahahakemuksia saat myös paikkakuntasi TE-toimistosta taikka kotisivuiltamme kohdasta Lomakkeet. Mikäli et hae etuutta OmaYTK:n kautta, täytä saamasi kirjallinen hakemuslomake, merkitse siihen päiväys ja allekirjoitus sekä postita se osoitteeseen Yleinen työttömyyskassa YTK, PL 100, 32201 LOIMAA.

Ansiopäivärahaa haetaan jälkikäteen ja sen maksamisen edellytyksenä on, että olet ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Ilmoittautuminen tapahtuu ensisijaisesti sähköisesti osoitteessa https://asiointi.mol.fi/omaasiointi/?kieli=fi.  Päivärahaa haetaan vähintään 4 viikon, 1 kuukauden tai kalenterikuukauden jaksoissa. Ensimmäisen päivärahahakemuksen voit lähettää, kun olet ollut työttömänä tai lomautettuna vähintään 2 viikkoa. Jos työttömyys tai lomautus alkaa keskeltä viikkoa, täytä hakemus kahden viikon päähän sunnuntaihin. Näin sinun on jatkossa helpompi hakea päivärahaa 4 kalenteriviikon (ma-su) hakujaksoissa. Jatkohakemuksen voi lähettää myös kuukauden tai kalenterikuukauden jaksoissa. 

Päivärahaa ei ilman erityisen painavaa syytä myönnetä takautuvasti pidemmältä kuin 3 kuukauden ajalta ennen hakemuksen vireille tuloa, joten päivärahaa pitää hakea työttömyyskassalta 3 kuukauden kuluessa ensimmäisestä maksamatta olevasta työttömyyspäivästä laskettuna. Hakemuksen mukana työttömyyskassalle pitää toimittaa tarvittavat liitteet (lue lisää kohdasta Hakemuksen liitteet). On tärkeää, että lähetät hakemuksen työttömyyskassalle määräajan kuluessa, vaikka jokin liite siitä vielä puuttuisikin. Puuttuvan liitteen voit toimittaa myöhemminkin. 3 kuukauden määräaika koskee myös jatkohakemuksen lähettämistä.

Muista myös tarkistaa, että olet ilmoittanut meille sähköpostiosoitteesi ja se on oikein. Tarvittaessa voimme lähettää sinulle lisäselvityspyyntöjä tai tärkeitä tiedotteita sähköpostitse. Sähköpostiosoitteita ei luovuteta ulkopuolisille.

Kun työttömyys tai lomautus päättyy

Kun aloitat yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, sinun ei tarvitse odottaa koko 4 viikon tai kuukauden hakujakson täyttymistä. Voit lähettää meille päivärahahakemuksesi heti, kun viimeinen työttömyyspäivä on kulunut. Jos lähetät hakemuksen OmaYTK:n kautta, käytä tällöin muutettavaa jatkohakemuslomaketta, johon voit itse merkitä ajan, jolta haet päivärahaa.

Jos aloitat osa-aikatyön tai enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön, voit hakea soviteltavaa päivärahaa. Jatka päivärahan hakemista normaalin hakurytmin mukaisesti ja merkitse työpäivät ja -tunnit hakemukseen (OmaYTK:ssa muutettava jatkohakemus). Liitä mukaan myös palkkalaskelma hakujakson aikana ansaitsemastasi tulosta sekä kopio työsopimuksesta.

Muista ilmoittaa työttömyyden tai lomautuksen päättymisestä sekä osa-aikatyön vastaanottamisesta myös TE-toimistoon.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi