Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Ansiopäivärahan saamisen edellytykset

Ansiopäivärahaoikeuden saamiseksi sinun tulee täyttää tiettyjä lakisääteisiä edellytyksiä. Perusedellytyksenä on se, että olet työttömyyskassan jäsen ja jäsenyytesi aikana olet täyttänyt palkansaajan työssäoloehdon. Perustilanteessa tämä tarkoittaa sitä, että olet ollut työttömyyskassan jäsen vähintään 26 viikon ajan, ja jäsenaikanasi olet työskennellyt vähintään 26 kalenteriviikkoa viimeisen 28 kuukauden aikana palkansaajan työssäoloehdon täyttävässä työssä (työaika vähintään 18 tuntia viikossa).

Kaikkien päivärahan maksamisen edellytysten täyttyminen tarkistetaan päivärahahakemuksesi käsittelyn yhteydessä. Työvoimapoliittisten edellytysten osalta TE-toimisto antaa työttömyyskassalle niiden täyttymisestä lausunnon.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi