Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Avustuksen määrä

Liikkuvuusavustuksen määrä on aina peruspäivärahan (32,40 € vuonna 2017) suuruinen ilman korotusosia ja lapsikorotusta. Liikkuvuusavustuksen määrään eivät vaikuta työttömyysetuudesta vähennettävät etuudet eikä kotihoidontuki. Liikkuvuusavustuksen myöntäminen ei estä ansiopäivärahan, peruspäivärahan tai työmarkkinatuen maksamista. Liikkuvuusavustusta voidaan siis myöntää myös osa-aikatyön vastaanottavalle, soviteltavan ansiopäivärahan lisäksi.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi