Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Rajoitukset

Liikkuvuusavustusta ei voida maksaa, jos

 • eroat avustuksen perusteena olevasta työstä tai aiheutat omalla menettelylläsi työn päättymisen 2 kuukauden kuluessa siitä, kun työsuhde on alkanut;
 • työnteko ja palkanmaksu ovat keskeytyneet vähintään yhdeksi kokonaiseksi päiväksi;
 • saat työkyvyttömyysetuutta;
 • saat vanhuuseläkettä tai varhennettua vanhuuseläkettä;
 • saat äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa;
 • sinulle on myönnetty lomaa raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi;
 • saat erityishoitorahaa;
 • saat maatalousyrittäjille maksettavaa luopumistukea;
 • saat kuntoutusrahaa;
 • saat tapaturmavakuutuksen, liikennevakuutuksen tai sotilasvammalain mukaista ansionmenetyskorvausta;
 • saat työuraeläkettä;
 • saat irtisanomisajan palkkaa tai sitä vastaavaa korvausta;
 • saat kokoaikatyön palkkaan perustuvaa vuosiloma-ajan palkkaa;
 • saat taloudellista etuutta, joka perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen, työsuhteen päättymiseen liittyvään sopimukseen tai muuhun vastaavaan järjestelyyn.
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi