Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Oikeus päivärahaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta

Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistuvan työnhakijan toimeentulo turvataan ansiopäivärahalla tai työmarkkinatuella. Palveluun osallistumisesta sinun tulee ensin sopia TE-toimiston kanssa. Jos sinulla ei ole ansiopäivärahaoikeutta, voit hakea Kansaneläkelaitokselta peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea palveluun osallistuessasi. Palveluun osallistumisen ajalta sinulle maksetaan sitä etuutta, johon olisit oikeutettu työttömänä ollessasi. Palvelun ajalta päiväraha voidaan tietyin edellytyksin maksaa korotetulla ansio-osalla. Lue palvelun ajalta maksettavasta korotetusta ansio-osasta lisää nettisivujemme kohdasta Oikeus korotettuun ansio-päivärahaan.

Työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta maksetut päivät kerryttävät ansiopäivärahan enimmäismaksuaikaa.

  1. Ansiopäivärahan saamiseksi sinun tulee olla työnhakijana TE-toimistossa ja

  2. täyttää 26 kalenteriviikon työssäoloehto työttömyyskassan jäsenyysaikana.

  3. Korotetun päivärahan maksaminen edellyttää lisäksi sitä, että palveluun osallistumisesta on sovittu työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa. Suunnitelma laaditaan TE-toimistossa, työnhakijan haastattelun yhteydessä. Jos palvelusta ei ole sovittu erikseen TE-toimiston kanssa, ei sinulle voida myöntää oikeutta korotettuun ansio-osaan työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen perusteella.

Työttömyyskassa maksaa palveluun osallistumisen ajalta myös kulukorvauksen. Palveluun osallistuessasi voit hakea ansiopäivärahaa normaaliin tapaan päivärahahakemuksella. Muistathan pitää huolta siitä, että työnhakusi TE-toimistossa on voimassa. Työnhaun katketessa joudumme keskeyttämään päivärahan maksamisen. Myös palveluista kieltäytyminen tai palvelun keskeyttäminen voivat johtaa päivärahaoikeuden menettämiseen.

Seuraavat palvelumuodot voivat tulla kysymykseen ansiopäivärahan saajien kohdalla:

1) Työnhakuvalmennus
2) Uravalmennus
3) Koulutuskokeilu
4) Työkokeilu
5) Työvoimakoulutus
6) Omaehtoinen opiskelu
7) Kuntouttava työtoiminta

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi