Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Kulukorvaus

Kulukorvausta maksetaan työllistymistä edistävien palvelujen ajalta matka- ja muiden ylläpitokustannusten korvaukseksi. Kulukorvauksen määrä on joko 9 euroa tai 18 euroa päivässä. Kulukorvauksen suuruuden ratkaisee se, järjestetäänkö palvelu työssäkäyntialueellasi (9 euroa) vai sen ulkopuolella (18 euroa). Kulukorvausta maksetaan enintään viideltä päivältä yhtä kalenteriviikkoa kohden. Kulukorvaus on verotonta tuloa. Työttömyyskassa antaa sinulle päätöksen kulukorvauksen myöntämisestä työllistymistä edistävän palvelun alkaessa, sekä oikeuden lakkaamisesta palvelun päättyessä. Kielteinen päätös kulukorvauksesta voidaan antaa päivärahaa koskevan päätöksen yhteydessä esimerkiksi silloin, jos sinulla ei ole oikeutta kulukorvaukseen palvelusta poissaolon takia.

  • Työttömyyskassa myöntää kulukorvauksen siihen oikeutetuille työnhakijoille ilman, että sitä tarvitsee erikseen hakea.
  • Kulukorvausta maksetaan vain siinä tapauksessa, jos sinulla on oikeus ansiopäivärahaan.
  • TE-toimisto voi kuitenkin joissain tilanteissa myöntää ja maksaa kulukorvausta myös sellaiselle henkilölle, jolla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.
  • Alle 25-vuotiaalle, ammatillista koulutusta vailla olevalle nuorelle maksetaan kulukorvausta työkokeilun ajalta samoin edellytyksin kuin muillekin työnhakijoille. Muutos koskee 1.1.2017 ja sen jälkeen alkavia työkokeiluja. 
  • Koulutuspalvelujen tuottaja ei välttämättä seuraa työnhakijan läsnäoloa työvoimakoulutuksen ja omaehtoisen opiskelun aikana. Tästä syystä kulukorvausta maksetaan mainittujen opintojen ajalta aina viideltä päivältä kalenteriviikossa. Omaehtoisen opiskelun ajalta maksetaan kulukorvausta vain, jos työttömyysetuudella tuettu opiskelu on alkanut ennen 1.1.2017.
  • Valmennusten ja kokeilujen ajalta kulukorvausta maksetaan kuitenkin vain palveluun osallistumispäiviltä. Tämä johtuu siitä, että vain osallistumispäiviltä aiheutuu kulukorvauksella katettavia, matkoista ja aterioinnista aiheutuvia, kuluja.
  • Jos osallistut työvoimakoulutukseen tai opiskelet omaehtoisesti, ei kulukorvausta makseta koulutuksen lomajaksoilta. Kulukorvaus voidaan kuitenkin maksaa, jos osallistut lomajakson aikana koulutukseen kuuluvaan työssä oppimiseen tai harjoitteluun.
  • Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvalle ei voida maksaa korotettua kulukorvausta.

Sinulla on oikeus korotettuun kulukorvaukseen myös siinä tapauksessa, jos osallistut työssäkäyntialueella mutta oman kotikuntasi ulkopuolella järjestettävään koulutukseen ja koulutukseen osallistumisesta aiheutuu majoituskustannuksia. Tarvitsemme majoituskustannuksista luotettavan selvityksen. Vuokrasopimus ja hotelli- tai matkustajakotimajoittumisesta esitettävät kuitit katsotaan riittäväksi selvitykseksi majoituskustannuksista.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi