Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Päivärahan maksaminen esteet

Lähtökohtaisesti sinulla ei voi olla oikeutta ansiopäivärahaan työllistymistä edistävän palvelun ajalta, jos sinulla ei olisi oikeutta päivärahaan työttömänä ollessasi. Tämä tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan maksamisen esteet ja rajoitukset, kuten yli kaksi viikon kestävän kokoaikatyön aloittaminen tai estävän sosiaalietuuden saaminen, estävät päivärahan maksamisen myös työllistymistä edistävän palvelun aikana.

Palveluun osallistuessasi sinulla on kuitenkin poikkeuksellisesti oikeus päivärahaan seuraavissa tilanteissa:

  1. Omavastuun ajalta.
  2. TE-toimiston asettaman korvauksettoman määräajan (karenssi) ajalta.
  3. TE-toimiston asettaman työssäolovelvoitteen ajalta.

Myös alle 25-vuotias nuori on oikeutettu palvelun ajalta päivärahaan siitä huolimatta, että hän on ilman pätevää syytä jättänyt hakematta koulutukseen tai on omalla menettelyllään aiheuttanut sen, ettei häntä valita koulutukseen taikka on kieltäytynyt koulutuksesta.

Huomaathan, että päivärahaa voidaan maksaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta edellä mainitusta esteestä huolimatta vain siinä tapauksessa, jos este on ollut olemassa jo ennen palvelun alkamista. Sen sijaan sellainen edellä mainittu este, joka alkaa vasta palvelun aikana, estää ansiopäivärahan saamisen kaikissa muissa palveluissa paitsi työvoimakoulutuksessa ja omaehtoisessa opiskelussa.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi