Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Päivärahan määrä

Ansiopäivärahan taso määräytyy työttömyyttä edeltäneiden tulojesi mukaan. Ansiopäivärahasi koostuu perusosasta ja ansio-osasta. Ansiopäivärahan perusosa on 32,40 euroa eli nykyisen peruspäivärahan suuruinen. Perusosan suuruus on kaikilla ansiosidonnaisen päivärahan saajilla sama. Päivärahan an­sio-osa puolestaan lasketaan omien palkkatulojesi perusteella. Puolison tulot eivät vaikuta päivärahan tasoon. Työttömyyskassa määrittelee palkkatulojesi perusteella päivärahan perusteena olevan päi­väpalkan. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja perusosan (eli peruspäivärahan) erotuksesta. Jos päivärahan perusteena oleva palkkasi on suurempi kuin 3 078,00 euroa, on ansio-osasi suuruus rajan ylittävältä osalta 20 prosenttia päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta. Jos sinulla on huollettavanasi alle 18-vuotiaita lapsia, maksetaan ansiopäivärahasi lapsiko­rotuksella korotettuna. Sinulla saattaa myös olla oikeus korotettuun ansiopäivärahaan, jolloin ansio-osasi on normaalitasoa suurempi. Suosittelemme kokeilemaan oman päivärahasi suuruuden laskemista YTK:n Päivärahalaskurilla.

Päivärahan perusteena oleva palkka on aina hieman pienempi kuin todellinen kuukausipalkkasi. Tämä johtuu siitä, että perustepalkkaa laskettaessa siitä vähennetään erät, jotka eivät ole vakiintunutta palkkaa, kuten lomaraha ja lomakorvaus. Päivärahan perusteena olevasta palkasta tehdään myös niin kutsuttu tel-vähennys. Vähennyksen suuruus vuonna 2017 on 4,64 pro­senttia päivärahan perusteena olevasta palkasta.

Palkkatulot voidaan huomioida vain siinä tapauksessa, että ne on saatu sellaisesta työskentelystä, joka kerryttää työssäoloehtoa. Jotta ansaitsemasi palkka voitaisiin huomioida päivärahan perusteena, täytyy seuraavien edellytysten täyttyä:

  • Palkka on veronalaista tuloa, joka on ansaittu palkansaajana tehdystä työstä.
  • Palkka on ansaittu työssäoloehdon täyttävässä työssä.
  • Palkasta on pidätetty lakisääteiset vakuutusmaksut.
  • Palkka on osa vakiintunutta palkkatuloasi ja korvausta tehdystä työstä.

Palkkatulot huomioidaan työttömyyskassalle toimittamasi palkkatodistuksen perusteella. Pääsääntöisesti ansiopäivärahan tason on tarkoitus heijastella sitä tulotasoa, joka sinulla on ollut työssäoloehdon täyttä­vällä ajanjaksolla välittömästi ennen työttömyyttäsi. Palkkatulosi huomioidaan siis pääsään­töisesti välittömästi niiden työttömyyttäsi edeltäneiden 26 kalenteriviikon ajalta, joiden aikana olet täyttänyt pal­kansaajan työssäoloehdon. Palkkatulot huomioidaan kuitenkin pidemmältä ajalta, jos tuo 26 kalenteriviikon ajan­jakso sisältää sellaisia kalenteriviikkoja, jotka eivät täytä työssäoloehtoa. Tämä johtuu siitä, että työssäoloehtoa täyttämättömiä kalenteriviikkoja ei voida huomioida palkanmääritystä tehtäessä. Jos sinulla ei ole 30.12.2013 alkaen yhtään työssäoloehdon täyttävää kalenteriviikkoa, määritellään ansiopäivärahasi taso kuitenkin vähintään 34 kalenteriviikon palkkatulojen perusteella.

Ansiopäivärahasi suuruus määritellään uudelleen uuden päivärahan enimmäisajan alkaessa, kun olet täyttänyt uuden 26 kalenteriviikon työssäoloeh­don. Päiväraha määritellään uudestaan kuitenkin enintään kerran vuodessa. Päivärahan suuruutta ei määritellä uudelleen silloin, kun päivärahan suuruus on viimeksi määritelty edellisen päivärahakauden enimmäisajan alkaessa ja seuraava enimmäisaika alkaa vuoden kuluessa tämän edellisen enimmäisajan alkamisesta. Jos ansiopäivärahan tason määrittely tapahtuu uudelleen ennen enimmäisajan täyt­tymistä, päivärahan tasoa suojaa niin sanottu 80 prosentin sääntö: Uusien tulotietojen perusteella määräytyvän työttömyyspäivärahan on oltava tasoltaan vähintään 80 prosenttia sinulle aiemmin maksetusta päivärahasta. Ansiopäivärahan taso muuttuu myös vuosittain, kun perusosaa tarkistetaan kansaneläkeindeksillä.

Esimerkkejä päivärahan suuruudesta ilman lapsikorotusta 1.1.2017 alkaen

Palkka/kk

Palkka -4,64 %

Ansio-
päiväraha
€/päivä

Korotettu ansio-päiväraha

1 000,00

953,60

37,78

38,97

1 500,00

1 430,40

47,76

51,17

2 000,00

1 907,20

57,74

63,37

2 500,00

2 384,00

67,72

75,57

3 000,00

2 860,80

77,70

87,76

3 500,00

3 337,60

84,66

96,34

4 000,00

3 814,40

89,09

101,88

4 500,00

4 291,20

93,53

107,43

5 000,00

4 768,00

97,96

112,97

 

 

 

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi