Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Maksettavien etuuksien verotus

Työttömyyskassan maksamat etuudet ovat veronalaista tuloa

Kaikki työttömyyskassan maksamat etuudet ovat ennakonpidätyksen alaisia etuuksia. Ennakonpidätyksessä voidaan käyttää joko palkkaa varten määrättyä verokorttia, portaikkoverokorttia tai ansiopäivärahaa varten haettua muutosverokorttia.

Muutosverokortti ansiopäivärahaa varten

Päivärahan saajana sinun kannattaa hakea ansiopäivärahasi verotukseen muutosverokortti etuutta varten. Tällöin ennakonpidätyksesi toimitetaan muutosverokortin tietojen mukaisesti, eikä mitään korotuksia tehdä. Samalla varmistat myös oikean veroprosentin nimenomaan ansiopäivärahaa silmällä pitäen.Toimita muutosverokorttisi YTK:lle ansiopäivärahahakemuksesi liitteenä. Muutosverokortin tietoja YTK ei saa suoraan verottajalta.

Malli muutosverokortista etuutta varten:

Ennakonpidätysprosentin määräytyminen, kun YTK:lla on käytössä palkkaa varten määrätyt verotiedot

Etuus

Palkkaverokortin muutos (%)

Ennakonpidätys vähintään

Ansiopäiväraha

+ 2 %

20 %

Korotetulla ansio-osalla korotettu etuus

+ 4 %

20 %

Vuorottelukorvaus

- 3%

 

Verokortin toimittaminen YTK:lle

Saamme suoraan verottajalta palkkatuloa varten lasketut verotiedot niiden jäsenten osalta, jotka ovat liittyneet meille ennen verovuoden alkua. Saamme nämä tiedot suorasiirtona verottajalta kerran vuodessa, kun uudet verotiedot tulevat voimaan 1.2. Jos olet liittynyt YTK:hon kesken vuotta ja jäät työttömäksi, sinun pitää toimittaa meille muutosverokortti työttömyyspäivärahan ennakonpidätystä varten erikseen. Tässäkin tilanteessa sinun kannattaa hakea muutosverokortti etuutta varten ja toimittaa se meille. Tässä tietoa eri verokorteista:

  • Muutosverokortti etuutta varten: Etuutta varten laskettua ennakonpidätysprosenttia ei koroteta päivärahaa maksettaessa. Muutosverokortin voit toimittaa meille kopiona sähköisesti.  
  • Päätoimen palkkatuloa varten oleva verokortti: Palkkaa varten laskettua ennakonpidätysprosenttia korotetaan Verohallinnon ohjeen mukaan 2-4 prosenttiyksiköllä, ja kuitenkin niin, että se on vähintään 20 prosenttia. Toimita verokortti meille alkuperäisenä postitse. Palkkaa varten lasketun muutosverokortin voit toimittaa meille myös kopiona sähköisesti.
  • Portaikkoverokortti: Ennakonpidätys tehdään vähintään 20 prosenttiyksikön suuruisena. Portaikkoverokortin voit toimittaa meille myös kopiona sähköisesti.

Ennakonpidätys takautuvan taulukon mukaisena 

Jos emme saa lainkaan verotietojasi, toimitetaan sinulle maksettavasta etuudesta ennakonpidätys takautuvan taulukon mukaisena seuraavasti:

Työttömyysturvalain mukainen korvaus euroa / päivä

Ennakonpidätysprosentti

0,17 - 26

20

26,01 - 39

25

39,01 - 51

30

51,01 - 66

35

66,01 -100

40

100,01 - 156

45

156,01 -

50


 

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi