Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Päivärahan määrän laskeminen

Lapsikorotus

Ansiopäiväraha muodostuu voimassaolevan peruspäivärahan suuruisesta perusosasta sekä työttömyyttä edeltäviin palkkatuloihisi perustuvasta ansio-osasta. Perusosan suuruus on 32,40 euroa päivässä vuonna 2017. Päivä­rahan ansio-osa on 45 prosenttia päivärahan perusteena olevan päiväpalkkasi ja perusosan (peruspäivä­raha) erotuksesta. Päivärahan perusteena oleva palkka

Jos päivärahan perusteena oleva kuukausipalkkasi on suurempi kuin 3 078,00 euroa, on ansio-osasi suuruus rajan ylittävältä osalta 20 prosenttia päi­värahan perusteena olevasta päiväpalkastasi.

Jos sinulla on oikeus korotettuun ansiopäivärahaan, on ansio-osasi edellä kerrottua suurempi.

Laskentaesimerkki

Kuukausipalkkasi on 2.000 euroa. Ensin kuukausipalkastasi vähennetään vakiintuneeseen palkkaan kuulumattomat erät, kuten loma­korvaus ja lomaraha (2.000 – 500 = 1.500). Tämän jälkeen palkastasi vähennetään 4,64 prosenttia eläke- ja työttömyysvakuutusmaksua (tel-vähennys). Jäljelle jäävä palkkasumma 1.430,40 jaetaan 21,5:llä laskennallisen päiväpalkan saamiseksi. Näin laskettuna päivärahan perusteena olevaksi päiväpalkaksi saadaan 66,53 euroa. Kun perusosa 32,40 euroa sekä palkkatuloihisi perustuva ansio-osa las­ketaan yhteen, muodostuu ansiopäivärahan määräksi 47,76 euroa [(66,53-32,40) x 0,45+32,40].

Sinun kannattaa kokeilla oman päivärahasi suuruuden laskemista YTK:n Päivärahalaskurilla.

Lapsikorotus

Jos sinulla on huollettavanasi alle 18-vuotiaita lapsia, maksetaan ansiopäivärahasi korotettuna lapsiko­rotuksella. Sen suuruus on vuonna 2017

  • yhdestä lapsesta 5,23 €,
  • kahdesta lapsesta yhteensä 7,68 € ja
  • kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 9,90 €.


Lapsikorotusta haetaan ensimmäisen päivärahahakemuksen yhteydessä. Jos lapsien lukumäärä muuttuu, sinun kannattaa ilmoittaa siitä meille mahdollisimman pian esimerkiksi jatkohakemuksen Lisätetoja-koh­dassa. Lapsikorotuksen määrää tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä.

Huollettavana lapsena pidetään kanssasi samassa taloudessa asuvaa biologista lasta tai ottolasta. Lapsi­korotusta maksetaan myös avo- tai aviopuolisosi lapsesta, jos lapsi asuu kanssasi samassa taloudessa. Huollettavanasi pidetään myös sellaista toisessa taloudessa asuvaa lasta, josta olet velvollinen maksa­maan elatusapua. Lapsikorotus myönnetään sille, joka on elatusvelvollinen. Sijaisvanhemmalle tai kas­vattivanhemmalle ei siten voida myöntää lapsikorotusta. Joissain tilanteissa lapsikorotus voidaan sen sijaan myöntää kunnan toimielimelle käytettäväksi lapsen elatukseen.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi