Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Palkkaturva

Jos sinulle on työnantajasi konkurssin tai muun maksukyvyttömyyden vuoksi jäänyt saamatta työsuhteestasi johtuvia saatavia, voit hakea niitä tietyin edellytyksin palkkaturvasta. Haettavien saatavien on oltava työnantajan maksukyvyttömyyden vuoksi saamatta jääneitä, selviä ja riidattomia palkkasaatavia.

Palkkaturvaviranomainen tutkii työnantajasi maksukyvyttömyyden, eli sinun ei tarvitse esittää tästä selvitystä. Huomaa, että palkkaturvana voidaan maksaa vain sellainen saaminen, jota koskeva hakemus on jätetty kolmen kuukauden kuluessa saamisen erääntymisestä.

Palkkaturvana maksettu palkka voidaan tietyin edellytyksin ottaa työttömyyspäivärahasi perusteena olevana palkkana huomioon. Edellytyksenä tälle on se, että palkkaturvasta saatu erä on sellainen, joka myös työnantajasi maksamana olisi otettu huomioitu palkanmäärityksessäsi.

Näin ollen esimerkiksi lomakorvaus tai odotusajan palkka jäävät – vakiintuneeseen palkkaan kuulumattomina erinä – palkanmäärityksen ulkopuolelle myös palkkaturvasta maksettuna.

TE-toimistot ja ELY-keskukset ottavat vastaan palkkaturvahakemuksia sekä neuvovat hakijaa palkkaturvaan liittyvissä kysymyksissä. Päätöksen palkkaturva-asiassasi tekee ELY-keskus.

Hakemuslomakkeen ja lisätietoja palkkaturvasta saat ELY-keskusten palkkaturvahenkilöstöltä. Lisätietoa palkkaturvasta löydät myös työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta www.te-palvelut.fi.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi