Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Oikeus lisäpäiviin

Työttömyyskassa tutkii oikeutesi lisäpäiviin automaattisesti sen hakemuksen käsittelyn yhteydessä, jossa enimmäismaksuaika täyttyy. Pidä työnhaku voimassa TE-toimistossa ja hae päivärahaa normaalisti myös siirtyessäsi lisäpäiville. Edellytysten täyttyessä siirryt lisäpäiville automaattisesti, eikä asiasta anneta erillistä päätöstä.

Lisäpäiväoikeus vuonna 1950-1954 syntyneillä

Jos kuulut tähän ikäluokkaan, voi sinulle syntyä lisäpäiväoikeus 59-vuotiaana. Oikeus lisäpäiviin kestää enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta. Jos olet saanut päivärahaa lisäpäivien perusteella, et ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan yli 65-ikävuoden jälkeen, vaikka sinut olisi lomautettu.

Lisäpäiväoikeuden syntymiseksi edellytetään sitä, että olet enimmäisajan täyttyessä ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Työttömyyskassa selvittää työhistoriatiedot ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen rekisteristä. Eläketurvakeskuksen rekisteriotteesta ilmenevät kaikki eläkevakuutetut ansiot. Halutessasi voit täydentää rekisteritietoja esimerkiksi työnantajan antamalla todistuksella tai muulla luotettavalla selvityksellä. Selvityksestä on ilmettävä muun muassa työskentelyvuosi ja eläkevakuutetut ansiot. Alle 18-vuotiaana tehtyä työtä ei voida huomioida työssäoloaikaa laskettaessa.

Lisäpäiväoikeus vuonna 1955-1956 syntyneillä

Jos kuulut tähän ikäluokkaan, voi sinulle syntyä lisäpäiväoikeus 60-vuotiaana. Oikeus lisäpäiviin kestää enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta. Jos olet saanut päivärahaa lisäpäivien perusteella, et ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan yli 65-ikävuoden jälkeen, vaikka sinut olisi lomautettu.

Lisäpäiväoikeuden syntymiseksi edellytetään sitä, että olet enimmäisajan täyttyessä ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Työttömyyskassa selvittää työhistoriatiedot ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen rekisteristä. Eläketurvakeskuksen rekisteriotteesta ilmenevät kaikki eläkevakuutetut ansiot. Halutessasi voit täydentää rekisteritietoja esimerkiksi työnantajan antamalla todistuksella tai muulla luotettavalla selvityksellä. Selvityksestä on ilmettävä muun muassa työskentelyvuosi ja eläkevakuutetut ansiot. Alle 18-vuotiaana tehtyä työtä ei voida huomioida työssäoloaikaa laskettaessa.

Lisäpäiväoikeus vuonna 1957 ja sen jälkeen syntyneillä

Jos kuulut tähän ikäluokkaan, voi sinulle syntyä lisäpäiväoikeus 61-vuotiaana. Oikeus lisäpäiviin kestää enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta. Jos olet saanut päivärahaa lisäpäivien perusteella, et ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan yli 65-ikävuoden jälkeen, vaikka sinut olisi lomautettu.

Lisäpäiväoikeuden syntymiseksi edellytetään sitä, että olet enimmäisajan täyttyessä ollut työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Työttömyyskassa selvittää työhistoriatiedot ensisijaisesti Eläketurvakeskuksen rekisteristä. Eläketurvakeskuksen rekisteriotteesta ilmenevät kaikki eläkevakuutetut ansiot. Halutessasi voit täydentää rekisteritietoja esimerkiksi työnantajan antamalla todistuksella tai muulla luotettavalla selvityksellä. Selvityksestä on ilmettävä muun muassa työskentelyvuosi ja eläkevakuutetut ansiot. Alle 18-vuotiaana tehtyä työtä ei voida huomioida työssäoloaikaa laskettaessa.

Työttömän henkilön oikeus vanhuuseläkkeeseen jo 62-vuotiaana lisäpäivien perusteella

Vuoden 2012 helmikuun alusta pitkäaikaistyötön voi saada vanhuuseläkkeen 62-vuotiaana ilman varhennusvähennystä. Vanhuuseläke voi koostua työeläkkeestä ja kansaneläkkeestä.

Oikeus vanhuuseläkkeeseen on työttömällä, joka on

 • syntynyt ennen vuotta 1958;
 • täyttänyt 62 vuotta ja
 • saanut ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa lisäpäiviltä eläkkeen alkamista edeltävän kuukauden aikana vähintään yhdeltä päivältä.

Tätä kyseistä vanhuuseläkettä on erikseen haettava. Hake­muslomakkeen saa työeläkelaitoksesta, Kelasta, Eläketurva­keskuksesta sekä edellä mainittujen tahojen nettisivuilta. Hakemuksen voi jättää työeläkelaitokseen, Kelaan tai Elä­keturvakeskukseen. Eläkkeenhakijan on lisäksi pyydettävä työttömyyskassalta todistus työttömyyspäivärahan saamisesta lisäpäiviltä. Tämä työttömyyskassan antama todistus tulee liittää hakemukseen. Eläke voi alkaa hakemista seuraavan kalenterikuukauden alus­ta, eikä sitä saa takautuen.

Työtön henkilö voi itse valita, hakeeko hän vanhuuseläkettä 62-vuotiaana vai myöhemmin. Jos hän ei halua hakea sitä, hä­nelle voidaan maksaa työttömyyspäivärahaa sen kalenterikuu­kauden loppuun, jona hän täyttää 65 vuotta.

Jos olet siirtymässä lisäpäiviltä vanhuuseläkkeelle, tässä sinulle muistilista
 1. Tee eläkehakemus.
  Eläkehakemus on hyvä tehdä noin kaksi kuukautta ennen eläkkeelle jäämistä. Voit hakea eläkettä joko paperilomakkeella tai verkossa täytettävällä ja tulostettavalla lomakkeella. Vanhuuseläkettä varten on käytössä myös sähköinen eläkkeen hakemispalvelu. Voit jättää eläkehakemuksesi mihin tahansa yksityisen tai julkisen alan eläkelaitokseen, Eläketurvakeskukseen, Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen asiamiehelle tai Kelan palvelupisteeseen. Näistä paikoista saat myös eläkkeen hakemiseen liittyviä ohjeita ja neuvoja. (Lähde: www.työeläke.fi)
 2. Ilmoita YTK:lle päivä, mistä alkaen olet hakenut eläkettä.
 3. Toimita seuraava päivärahahakemus ajalta, johon sisältyy vähintään yksi maksettava lisäpäivä eläkkeen alkamiskuukautta edeltävältä kuukaudelta. Voit tehdä hakemuksen pidemmältä tai poikkeuksellisesti lyhyemmältä ajalta.
  • Esimerkki: Jos eläkkeesi alkaa 1.3.2015, sinun tulee toimittaa päivärahahakemus 2.2.2015 saakka, jotta voimme kirjoittaa todistuksen lisäpäivistä. Tämän eläkkeen alkamista edeltävän päivärahahakemuksen neljän viikon tai kuukauden aika saa olla normaalista hakurytmistä poikkeava.
 4. Lähetämme sinulle todistuksen työttömyyspäivärahan lisäpäivistä vanhuuseläkkeen hakemista varten.
 5. Toimita todistus työttömyyspäivärahan lisäpäivistä eläkeyhtiöösi.
 6. Hae työttömyyspäivärahaa normaalisti eläkkeen alkamiseen saakka.

Huomioithan, että vanhuuseläkkeelle siirtyminen ei automaattisesti päätä työttömyyskassan jäsenyyttä vaan sinun tulee toimittaa meille kirjallinen eroilmoitus. Eroilmoituksen voit tehdä täyttämällä eroilmoituslomakkeen tai lähettämällä vapaamuotoisen viestin OmaYTK-palvelun kautta.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi