Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Perusturva ja ansioturva

Työttömyyden aikaista toimeentuloa turvataan joko työttömyyspäivärahalla tai työmarkkinatuella. Työttömyyspäiväraha voi olla joko ansiopäivärahaa tai peruspäivärahaa. Kansaneläkelaitos huolehtii perusturvan eli peruspäivärahan ja työmarkkinatuen maksamisesta. Työttömyyskassassa vakuutettuna olevalle työttömyyspäiväraha maksetaan ansiopäivärahana. Tämä ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta, sekä ansio-osasta.

Ansiopäiväraha määräytyy työttömyyttä edeltävän ansiotason mukaan.    Ansiopäivärahaa maksetaan työttömälle työnhakijalle paitsi työttömyyden aikana myös ajalta, jolloin hän osallistuu työllistymissuunnitelmassa sovittuun työllistymistä edistävään palveluun. Lisäksi työttömyyskassassa vakuutettuna olevalle voidaan maksaa vuorottelukorvausta, jonka suuruus lasketaan ansiopäivärahan määrästä. Osa työttömyyskassoista, kuten Yleinen työttömyyskassa YTK, tarjoaa lisäksi niin sanotuilla mukavuuslippulaivoilla työskenteleville jäsenilleen merialan lisävakuutuksen.

Suomessa on 26 palkansaajille tarkoitettua työttömyyskassaa ja kaksi yrittäjille tarkoitettua yrittäjäkassaa. Kaikkien työttömyyskassojen toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Kaikista työttömyyskassoista saa samansuuruista ansiopäivärahaa samansuuruisesta palkasta, sillä työttömyyskassojen päätökset perustuvat lainsäädäntöön ja viranomaisten antamaan ohjeistukseen. Lisäksi lainsäädännössä edellytetään työttömyyskassan jäsenten yhdenvertaista kohtelua.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi