Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Enimmäismaksuajan kuluminen soviteltua päivärahaa maksettaessa

Soviteltuna maksettu päiväraha kerryttää päivärahan enimmäismaksuaikaa siten, että se muunnetaan täysiksi työttömyyspäivärahapäiviksi. Muuntaminen tehdään niin, että sovittelujaksolta maksettu sovi­teltu päiväraha jaetaan täysimääräisellä päivärahalla. Myös mahdollisesti korotettuna maksettu soviteltu päiväraha kerryttää enimmäisaikaa samalla tavoin kuin korottamaton ansiopäiväraha eli korotusta ei tässä kohtaa oteta huomioon.

ESIMERKKI. Maijalle on maksettu soviteltua päivärahaa 23 päivältä. Hänen täysimääräinen ansiopäivärahansa on 42,05 €. Hän on ansainnut sovittelujakson aikana palkkaa 636,00 euroa. Palkasta vähennetään suojaosa 300,00 €. Lopusta puolet (168,00 €) otetaan sovittelussa huomioon. Päiväpalkka saadaan jakamalla huomioitava työtulo luvulla 21,5 (168,00 : 21,5 = 7,81). Kun näin saatu päiväpalkka vähennetään täysimääräisestä ansiopäivära­hasta (42,05 – 7,81 = 34,24), muodostuu sovitellun päivärahan määräksi 34,24 euroa. Kun Maijalle maksetaan soviteltua päivärahaa 23 päivältä, on maksettujen päivärahojen summa 787,52 €.

VAIKUTUS ENIMMÄISMAKSUAJAN KERTYMÄÄN: Kun sovittelujaksolta maksettu päiväraha jaetaan täysimääräisellä päivärahalla (787,52: 42,05 = 18,73) saadaan kertymään luettavien päivien lukumääräksi 19.

Maijalle on maksettu soviteltua päivärahaa 23 päivältä. Maksetut päivät kerryttävät enimmäismaksuaikaa 19 päivällä.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi