Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Milloin lomautustilanteessa maksetaan soviteltua päivärahaa?

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan päätökseen perustuvaa työnteon ja palkanmaksun väliaikaista keskeyttämistä työsuhteen pysyessä muutoin voimassa. Lomautuksen perusteena voivat olla tuotannolliset tai taloudelliset syyt tai töiden tilapäinen vähentyminen.

Lomautus voi toteutua viikoittaista tai päivittäistä työaikaa lyhentämällä tai lomautus voi olla kokoaikainen. Päiväraha maksetaan täysimääräisenä, jos lomautus on kokoaikainen tai jos viikoittaista työaikaa on lyhennetty (henkilö on lomautettu kokonaisiksi päiviksi).

Työntekijälle, jonka viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdosta yhdellä tai useammalla päivällä viikossa, maksetaan täysimääräistä päivärahaa lomautuspäiviltä. Tämä siis tarkoittaa sitä, että täysin työttömiltä päiviltä maksetaan lomautustilanteessa täyttä päivärahaa, mutta täysiltä työpäiviltä ei työttömyysetuutta makseta lainkaan.

Lomautus voidaan toteuttaa myös siten, että henkilön päivittäistä työaikaa lyhennetään. Tällöin kyseessä on lomautus päivittäistä työaikaa lyhentämällä ja henkilö on sovittelun piirissä. Jos henkilöllä on kalenteriviikon aikana sekä kokonaan lomautettuja päiviä että lyhennettyjä työpäiviä, maksetaan kyseiseltä viikolta soviteltua päivärahaa, jolloin sovittelussa otetaan huomioon lyhennettyjen työpäivien tulo ja täysien työpäivien tulo.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi