Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Sovitellun päivärahan hakeminen

On erittäin tärkeää, että ilmoitat tekemäsi työtunnit päivärahahakemuksessasi. Sinun kannattaa toimittaa soviteltavan päivärahahakemuksen yhteydessä työttömyyskassalle aina vähintään palkkalaskelma. Jos työsuhteesi on päättynyt, tarvitsemme lisäksi palkka- ja työtodistuksen, josta käyvät ilmi

- työnantajan yhteystiedot,
- työsuhteen kesto,
- maksettu palkka ja viikoittaiset työtunnit
- työsuhteen päättymisen syy (esimerkiksi työsuhteen määräaikaisuus).

Mikäli työsuhde on päättynyt irtisanomiseen, tarvitsemme irtisanomisilmoituksen. Seuraamme uuden työssäoloehtosi kertymistä palkkatodistuksessa tai työtuntilistassa ilmoitettujen työtuntien perusteella.

Selvitys yritystoiminnan tuloista

Yritystoiminnan tulot huomioidaan verotustietojen tai muun luotettavan selvityksen perusteella. Käy­tämme tulojen arvioinnissa verotuksen tietoja aina silloin, kun se on mahdollista. Vahvistetun verotuksen tietoja ei kuitenkaan voida käyttää siinä tapauksessa, jos

  • kysymys on aloittavasta yritystoiminnasta
  • tai kun yritystoiminta on verotuksen vahvistamisen jälkeen muuttunut oleellisesti.

Jos emme voi käyttää tulojen arvioinnissa verotuksen tietoja, arvioimme tuloja kuitenkin mahdollisimman pitkälle verotuksen sääntöjen mukaan.

Jos kysymys on sovittelun piirissä olevasta omasta työstä, joka on niin pienimuotoista, että sitä voidaan pitää vain itsenäisenä tulonhankkimistoimintana (pääsääntöisesti erilaiset verkostomarkkinointityöt), on toiminnan harjoittajan pidettävä toiminnastaan niin sanottua muistiinpanokirjaa, johon aikajärjestyksessä merkitään tulot ja menot. Sovittelussa huomioon otettavien tulojen arviointi perustuu näissä tilanteissa muistiinpanokirjaan merkittyihin tulo- ja menotietoihin, joita arvioidaan verotuksen sääntöjen mukaan.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi