Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Sovitellun päivärahan määrä

Sovitellun päivärahan suuruus määräytyy täyden ansiopäivärahan pohjalta. Jos päivärahaasi on myön­netty korotus, maksetaan myös soviteltu ansiopäiväraha ko­rotetulla ansio-osalla. Sovitellun päivärahan määrä lasketaan siten, että puolet (50 prosenttia) sovittelu­jakson aikana saadusta 300/279 suojaosan ylittävästä tulosta vähennetään täysimääräisestä päivärahasta.

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa enintään niin paljon, että se yhdessä huo­mioon otettavan työtulon kanssa voi olla korkeintaan ansiopäivärahan perusteena olevan palkan suurui­nen (100 prosentin sääntö). Tätä 100 prosentin säännön mukaista sovittelun päivärahan enimmäismäärää laskettaessa huomioidaan koko sovittelujakson aikana ansaittu tulo (myös 300/279 euron suojaosuus). Sovitellun päivärahan määrä saadaan vähentämällä päivärahan perusteena olevasta päiväpalkasta sovittelujakson aikana ansaittu laskennallinen päiväpalkka. Näin laskettu enimmäismäärä sisältää myös lapsikorotuksen.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi