Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Työttömyysturvaan liittyvä lainsäädäntö

Työttömyyskassalaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1984/19840603

Hallintolaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434

Työttömyysturvalaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290

Palkanmääritysasetus
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2002/20021332

Laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120916

Vuorotteluvapaalaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021305

Laki työttömyysetuuksien rahoituksesta
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980555

Työsopimuslaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010055

Vuosilomalaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2005/20050162

Työaikalaki
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1996/19960605

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi