Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Työnhaku EU/ETA-maassa tai Sveitsissä

Työnhaun enimmäisaika
Työnhakumaan vaihtaminen
Työnhakua koskeva edellytys
Työnhakijaksi rekisteröityminen työnhakumaassa
Työnhakumaassa työllistyminen
Suomeen paluu
Mahdollisuus lähteä työnhakuun uudelleen
Työnhakijan muistilista

Jos olet kokonaan työtön, voit tietyin edellytyksin lähteä työnhakuun toiseen EU/ETA-maahan tai Sveitsiin ja säilyttää edelleen oikeutesi saada työttömyyspäivärahaa Suomesta. Kokonaan työttömällä tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ole voimassa olevaa kokoaikaista tai osa-aikaista työsuhdetta. Työnhaku ei siis tule kysymykseen esimerkiksi lomautettujen henkilöiden kohdalla. TE-toimisto ratkaisee sen, voidaanko sinua pitää kokonaan työttömänä. Jos sinulla ei kuitenkaan ole oikeutta ansiopäivärahaan Suomessa, ei sinulle voida tältä samalta ajalta maksaa ansiopäivärahaa toisessa maassa tapahtuvan työnhaunkaan perusteella. Voimme pääsääntöisesti maksaa ansiopäivärahaa työnhakusi ajalta, jos:

  1. olet ollut ennen lähtöäsi työttömänä työnhakijana Suomessa vähintään neljä viikkoa;
  2. olet pyytänyt meiltä asiakirjan (PD U2) sekä
  3. olet rekisteröitynyt työnhakumaassa työnhakijaksi seitsemän päivän kuluessa siitä, kun lakkasit olemasta työmarkkinoiden käytettävissä Suomessa.

Työnhaun enimmäisaika

Ansiopäivärahaa ja/tai peruspäivärahaa voidaan maksaa enintään kolmen kuukauden ajan, ellei enimmäismaksuaika täyty ennen tätä. Kolmen kuukauden enimmäismaksuaikaa ei voida pidentää. Työnhakuaika voi koostua myös useammista lyhyistä jaksoista esimerkiksi työskentelykausien välissä. Työnhakujaksojen yhteenlaskettu kokonaiskesto voi olla enintään kolme kuukautta. Voit siis lähteä uudelleen työnhakuun ilman neljän viikon työnhakuedellytystä, jos edellinen työnhakujaksosi on kestänyt alle kolme kuukautta. Annamme sinulle jokaisesta uudesta työnhakujaksosta uuden PD U2-asiakirjan. Jokaisen uuden työnhakujakson alkaessa sinulla on seitsemän päivää aikaa rekisteröityä työnhakijaksi työnhakumaassa.

Työnhakumaan vaihtaminen

Voit myös vaihtaa työnhakumaata kesken kolmen kuukauden työnhakuajan palaamatta välillä Suomeen. Huomaathan kuitenkin, että sinun tulee siinä tapauksessa ilmoittautua uuden työnhakumaan viranomaisessa samana tai seuraavana päivänä, kun lakkasit olemasta työnhakijana edellisessä työnhakumaassa. Seitsemän päivän ilmoittautumisaika ei siis koske tilanteita, joissa työnhakumaata vaihdetaan palaamatta välillä Suomeen.

Työnhakua koskeva edellytys

Ennen lähtöäsi sinun on pääsääntöisesti oltava vähintään neljä viikkoa työttömänä työnhakijana Suomessa. TE-toimisto voi kuitenkin perustellusta syystä myöntää poikkeuksen tämän edellytyksen osalta.

Työnhakijaksi rekisteröityminen työnhakumaassa

Sinun tulee pääsääntöisesti rekisteröityä työttömäksi työnhakijaksi työnhakumaassa seitsemän päivän kuluessa siitä, kun lakkasit olemasta työmarkkinoiden käytettävissä Suomessa. Seitsemän päivän määräaikaa voidaan kuitenkin poikkeuksellisesti pidentää esimerkiksi äkillisen sairastumisen tai muun ylivoimaisen esteen (kuten lakko tai tuhkapilvi) vuoksi. Työttömyyskassa tekee päätöksen määräajan pidentämisestä. Jos rekisteröidyt määräajassa, on sinulla katkeamaton oikeus päivärahaan Suomesta. Jos et ole rekisteröitynyt määräajassa, alkaa oikeutesi päivärahaan vasta rekisteröitymispäivästä lukien.

Työnhakumaassa työllistyminen

Jos saat työnhakumaasta töitä, katsotaan sinun työnhakujakson päätyttyä siirtyneen työskentelemään kyseisen maan työmarkkinoille. Suomalaista työttömyysturvalainsäädäntöä sinuun sovelletaan vain kolmen kuukauden työnhakuajan kuluessa. Kolmen kuukauden työnhakujakson aikana työttömyyspäiväraha maksetaan kuitenkin suomalaisesta työttömyyskassasta myös siinä tapauksessa, jos työllistyt osa-aikaisesti työnhakumaassa. Suomeen palatessasi olet oikeutettu työttömyyspäivärahaan suomalaisen työttömyyskassan maksamana, jos täytät yleiset ansiopäivärahan maksamisen edellytykset. Kun palaat työskentelyn jälkeen takaisin Suomeen, voidaan toisessa EU/ ETA -maassa tai Sveitsissä hankitut vakuutus- ja työskentelykaudet tietyin edellytyksin lukea työssäoloehtoosi Suomessa. Työskentelyn hyväksi lukemisen edellytyksistä voit lukea tarkemmin kohdasta: Työskentely EU/ETA-maissa tai Sveitsissä.

Suomeen paluu

Säilytät oikeutesi päivärahaan, jos palaat Suomeen kolmen kuukauden kuluessa. Suomeen palatessasi sinun tulee rekisteröityä työttömäksi työnhakijaksi sinulle PD U2-lomakkeessa asetetun määräajan kuluessa. Jos et palaa takaisin Suomeen kolmen kuukauden kuluessa työnhakuun lähtemisestä, maksetaan päivärahaa vasta sen jälkeen, kun olet ollut paluusi jälkeen Suomessa työssä tai koulutuksessa neljä viikkoa. Kolmen kuukauden määräaikaa voidaan pidentää ainoastaan ylivoimaisen esteen (kuten lakko tai tuhkapilvi) vuoksi.

Mahdollisuus lähteä työnhakuun uudelleen

Jos olet jo ollut työnhaussa yhteensä kolmen kuukauden ajan, voit kuitenkin lähteä uudelleen työnhakuun oltuasi ennen lähtöäsi työssä vähintään yhden työssäoloehtoon luettavan viikon ajan (työssäoloedellytys) ja neljä viikkoa työttömänä työnhakijana TE-toimistossa (työnhakuedellytys). TE-toimisto ratkaisee neljän viikon työnhakijana olemista koskevan asian ja työttömyyskassa päättää työssäoloedellytyksen täyttymisestä.

Työnhakijan muistilista

  1. Ilmoita työnhakuun lähdöstäsi TE-toimistolle.

  2. Pyydä ennen työnhakuun lähtöäsi työttömyyskassalta asiakirja PD U2.

  3. Rekisteröidy työttömäksi työnhakijaksi työnhakumaassa seitsemän päivän kuluessa siitä, kun lakkasit olemasta työmarkkinoiden käytettävissä Suomessa.

  4. Toimita meille ansiopäivärahahakemus sen jälkeen, kun olet ollut työttömänä työnhakijana työnhakumaassa vähintään 4 viikkoa. Jos olet työskennellyt hakujakson kuluessa, toimita hakemuksen liitteinä työsopimus sekä palkkatiedot hakujakson ajalta. (Lähetämme kirjeen liitteenä jatkohakemuksia. Voit myös täyttää jatkohakemuksen sähköisesti Oma YTK-palvelumme kautta.)

  5. Rekisteröidy palatessasi työttömäksi työnhakijaksi sinulle asetetun määräajan kuluessa.
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi