Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Työskentely kansainvälisessä järjestössä

Työskentely sellaisten kansainvälisten järjestöjen palveluksessa, joihin Suomi valtiona osallistuu, pidentää työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Työskentely siis pidentää sitä 28 kuukauden tarkastelujaksoa, jonka aikana henkilön tulee täyttää 26 kalenteriviikon työssäoloehto. Tarkastelujaksoa voidaan enimmillään pidentää seitsemän vuotta. Tällaisia järjestöjä ovat esimerkiksi YK (ja sen alajärjestöt ILO, UNESCO ja UNICEF) sekä muut valtioiden väliset organisaatiot kuten EU, OECD, WTO, Maailmanpankki, Pohjoismaiden ministerineuvosto ja Pohjoismaiden neuvosto.

  • Sen sijaan työskentely esimerkiksi Kansainvälisessä Punaisessa Ristissä ei pidennä työssäoloehdon tarkastelujaksoa. Punainen Risti ei ole valtioiden välinen järjestö.
  • Huomaathan, että YK-rauhanturvajoukoissa toiminen voidaan lukea työssäoloehtoosi Suomessa.
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi