Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Vuorotteluvapaa ja vuorottelukorvaus

Vuorotteluvapaalla tarkoitetaan työntekijän ja työnantajan va­paaehtoiseen sopimiseen perustuvaa järjestelyä, jossa työnte­kijä vuorottelusopimuksen mukaisesti määräaikaisesti vapau­tuu palvelussuhteeseen kuuluvien tehtävien suorittamisesta. Työnantajan on samalla sitouduttava vastaavaksi ajaksi palk­kaamaan TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva hen­kilö. Tämä edellytys tuo työttömälle työnhakijalle mahdolli­suuden määräaikaiseen työllistymiseen. Työntekijän kannalta vuorotteluvapaan tarkoitus puolestaan on edistää hänen työs­sä jaksamistaan.

Vuorotteluvapaan ajalta voimme maksaa sinulle vuorottelukorvausta, mikäli jäsenyytesi YTK:ssa on kestänyt vähintään 26 viikkoa ennen ensimmäisen vuorottelujakson alkamista. Kansaneläkelaitos maksaa vuorottelukorvauksesi siinä tapauksessa, että olet tätä uudempi jäsen. Vuorotteluvapaalle voit jäädä kokoaikaisesta työsuhteesta tai osa-aikaisesta työsuhteesta, jonka työaika on ylittänyt 75 prosenttia kyseisellä alalla sovellettavasta kokoaikaisen työntekijän työajasta.

Vuorottelukorvausta haetaan erillisellä lomakkeella, joka löytyy nettisivuiltamme. Vuorotteluvapaasta saa lisätietoja TE-toimistoista tai työvoimahallinnon kotisivuilta. Vuorottelukorvauksen suuruuden voit laskea YTK:n sivuilla olevalla päivärahalaskurilla.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi