Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Vuorottelukorvauksen määrä

Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 70 prosenttia siitä työt­tömyyspäivärahasta ilman korotusosia, johon olisit oikeutettu työttömäksi jäädessäsi. Lapsikorotuksia tai muita korotusosia ei oteta huomioon vuorottelukorvauk­sen määrää laskettaessa. Korvauksen perusteena oleva työttömyyspäiväraha laske­taan vuorottelijan vähintään 52 viikon ajalta saamasta palk­katulosta, joka on vuorotteluvapaata edeltäviltä täysiltä pal­kanmaksukausilta. Palkkatuloihin ei lueta niitä luontaisetuja, joiden saaminen vuorottelusopimuksen mukaan jatkuu vuo­rotteluvapaa aikana.

Vuorotteluvapaan aikana saatu palkka ja muu työtulo muulta kuin omalta työnantajaltasi, sekä eräät lakisääteiset etuudet, otetaan huomioon vuorottelukorvauksen määrää laskettaessa. Tällöin korvauksen laskemisessa noudatetaan työttömyysturvalain säännöksiä sovitellun päivärahan maksamisesta. Lue sovi­tellusta päivärahasta tarkemmin kohdasta Soviteltu ansiopäiväraha.

Vuorottelukorvauksen suuruuden voit laskea päivärahalaskurilla.

Esimerkkejä vuorottelukorvauksen määrästä 1.1.2017 alkaen:

Palkka/kk

Palkka -4,64 %

Vuorottelu-korvaus €/päivä (70 %)

1 000,00

953,60

26,45

1 500,00

1 430,40

33,43

2 000,00

1 907,20

40,42

2 500,00

2 384,00

47,40

3 000,00

2 860,80

54,39

3 500,00

3 337,60

59,26

4 000,00

3 814,40

62,37

4 500,00

4 291,20

65,47

5 000,00

4 768,00

68,57

 

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi