Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Vuorottelukorvauksen rajoitukset

Sinulla ei ole oikeutta vuorottelukorvaukseen seuraavissa tilanteissa:

  • Saat työnantajaltasi palkkaa tai vuosilomapalkkaa (tai muuta korvausta tai vastiketta), joita vastaan saat vastaavaa vapaa-aikaa;
  • Olet kokoaikatyössä toisen työnantajan palveluksessa yli kahden viikon ajan;
  • Saat sairauspäivärahaa, tai täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa muuta etuutta;
  • Saat äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa;
  • Suoritat vapausrangaistusta, asepalvelusta taikka siviilipalvelusta;
  • Harjoitat päätoimista yritystoimintaa,
  • Saat kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista vanhuuseläkettä, takuueläkettä, varhennettua vanhuuseläkettä tai yksilöllistä varhaiseläkettä;
  • Saat kuntoutusrahaa tai ansionmenetyskorvausta tapaturmavakuutuksen tai liikennevakuutuksen perusteella

Vuorottelukorvausta maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Jos esimerkiksi olet vuorotteluvapaasi aikana työssä kahtena päivänä viikossa omalla työnantajallasi, on sinulla oikeus saada vuorottelukorvausta enintään kolmelta päivältä. Merkitystä ei ole sillä kuinka paljon työtä olet todellisuudessa tehnyt, tai vaikka työ olisi tehty viikonloppuna.

Työsuhteen päättyminen vuorotteluvapaan aikana

Ilmoita sekä meille että TE-toimistolle välittömästi siitä, jos työsuhteesi on päättymässä vuorotteluvapaan aikana. Jos työsuhteesi päättyy sinusta riippumattomasta syystä (tuotannolliset ja taloudelliset syyt, konkurssi) ennen kuin vuorotteluvapaa on kestänyt 100 kalenteripäivää, vuorottelukorvausta voidaan maksaa työsuhteen päättymiseen asti. Muussa tapauksessa maksettu vuorottelukorvaus joudutaan perimään takaisin.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi