Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Vuorotteluvapaan kesto

Vuorotteluvapaan kesto on vähintään 100 kalenteripäivää ja enintään 180 kalenteripäivää. Vuo­rotteluvapaa pidetään yhdessä jaksossa, jonka pituus voi olla 100-180 päivää. Vuorotteluvapaata voi pidentää. Pidentämisestä on sovittava kaksi kuu­kautta ennen sovitun vuorotteluvapaan päättymistä. Vuorot­teluvapaa on kuitenkin pidettävä kokonaisuudessaan kahden vuoden kuluessa sen alkamisesta, eikä sen yhteenlaskettu kesto saa ylittää vuorotteluvapaan enimmäiskestoa. Vuorot­teluvapaalle voit päästä uudelleen, kun edellisen vuorottelu­vapaan päättymisen jälkeen olet kerännyt työeläkelakien mu­kaista työhistoriaa 5 vuotta.

Mikäli palaat tilapäisesti työhön omalle työnantajallesi vuorotteluvapaan aikana, kuluu vuorotteluvapaa myös työntekosi aikana ja jatkuu sen jälkeen alkuperäisen sopimuksen mukaisesti.

Jos vuorotteluvapaasopimus on tehty viimeistään 31.12.2015 ja vuorotteluvapaa alkaa viimeistään 31.3.2016, on vuorotteluvapaan kesto vanhan lain mukaisesti 100-360 päivää.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi