Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Yrittäjäasiat työttömyysturvassa

Yleinen työttömyyskassa YTK on palkansaajien työttömyyskassa. Mikäli olet yrittäjä, voit vakuuttaa itsesi työttömyyden varalta yrittäjäkassassa. Suomessa on kaksi yrittäjille tarkoitettua työttömyyskassaa; Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT) sekä Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa (AYT). Työttömyysturvan kannalta yrittäjäksi katsotaan henkilö, joka tekee ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa.

Voit siis liittyä YTK:n jäseneksi, mikäli olet työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä. Yrittäjänä et sen sijaan voi vakuuttaa itseäsi YTK:ssa, vaan sinun tulee vakuuttaa itsesi yrittäjäkassassa. Mikäli olet YTK:n jäsen, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan, jos sinun katsotaan työllistyvän päätoimisesti yritystoiminnassa. Päätöksen yritystoiminnan päätoimisuudesta tekee aina TE-toimisto, joka antaa asiasta työttömyyskassalle lausunnon. Mikäli olet siirtynyt yrittäjäksi, sinulla on kuitenkin vielä 18 kuukauden ajan mahdollisuus valita, haluatko kuulua palkansaaja- vai yrittäjäkassaan. Suosittelemme kuitenkin siirtymistä yrittäjäkassaan heti, kun aloitat päätoimisen yritystoiminnan. Vain yrittäjäkassan jäsenenä harjoitettu yritystoiminta kerää yrittäjän työssäoloehtoa ja varmistaa sinulle ansioturvan, jos yritystoimintasi päättyy. Mikäli yrittäjyytesi on sivutoimista, voi YTK maksaa sinulle soviteltua ansiopäivärahaa, mikäli muut sovitellun päivärahan maksamisen edellytykset täyttyvät. Tällöin tarvitsemme TE-toimistolta lausunnon, jossa yritystoimintasi on katsottu sivutoimiseksi.

Yrittäjäkassaan voi liittyä Suomessa vakinaisesti asuva yrittäjä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. Lisätietoja yrittäjien työttömyysturvasta sinun kannattaa kysyä yrittäjille tarkoitetuista työttömyyskassoista.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi