Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Ansioturvan ABC

Yrittäjäkassaan liittyminen ja jälkisuojaoikeus

Yrittäjäkassaan voi liittyä Suomessa vakinaisesti asuva yrittäjä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. Yrittäjien työttömyyskassoja on Suomessa kaksi, Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (SYT), puh. 09 622 4830 sekä Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa (AYT), puh. 0800 9 0888.

Jos olet aikaisemmin ollut palkansaaja ja aloitat yritystoiminnan, voit säilyttää jäsenyytesi palkansaajakassassa enintään 18 kuukauden ajan yritystoiminnan aloittamisesta. Tällöin puhutaan niin sanotusta jälkisuoja-ajasta. Jälkisuojalla tarkoitetaan työttömyysturvassa siis sitä aikaa, jona

  1. palkansaajasta yrittäjäksi ryhtynyt ja työttömäksi jäänyt henkilö on oikeutettu saamaan työttömyyspäivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatyön tulojen perusteella

  2. yrittäjästä palkansaajaksi siirtynyt ja työttömäksi jäänyt henkilö on oikeutettu saamaan työttömyyspäivärahaa palkkatyötä edeltäneen yrittäjätulon perusteella.

Suosittelemme kuitenkin siirtymistä yrittäjäkassaan heti, kun aloitat päätoimisen yritystoiminnan. Palkansaajakassan jäsenenä et voi kerätä yrittäjän työssäoloehtoon vaadittavaa yrittäjätyötä, vaan sen kerryttämiseksi sinun tulee liittyä yrittäjäkassaan. Vain yrittäjäkassan jäsenenä harjoitettu yritystoiminta varmistaa sinulle ansioturvan, jos yritystoimintasi päättyy.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi