Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Aarkisto

17.10 2016

Aktiivimalli omavastuupäiviin

Kirjoittanut: Teija Hautera, lakimies

Työttömälle työnhakijalle asetettava omavastuuaika on pitenemässä viidestä päivästä seitsemään 1.1.2017 alkaen. Omavastuupäivien määrää koskevat uudistukset eivät kuitenkaan välttämättä ole tässä. Pääministeri Sipilän hallitus nimesi vuoden 2017 talousarvioneuvottelujen yhteydessä valtiosihteeri Martti Hetemäen vetämään työryhmää, jonka tehtävänä oli laatia esitys työllisyyden lisäämiseksi ja työttömyyden keston lyhentämiseksi. Työryhmä esitti muutoksia muun muassa omavastuuaikaan. Hallitus on nyt viemässä aktiivimalliksi nimettyä omavastuupäivien uudistusta eteenpäin työllisyystyöryhmän raportin pohjalta. Työryhmän ehdotuksen mukaan aktiivimalli tulisi voimaan 1.10.2017.

Aktiivimallissa työttömyyden alkuun sijoittuvia omavastuupäiviä vähennettäisiin takaisin seitsemästä viiteen päivään. Omavastuupäiviä asetettaisiin kuitenkin lisää työttömyyden jatkuessa. Jokaiselle kolmen kuukauden työttömyysjaksolle lisättäisiin kolme uutta omavastuupäivää, yksi jokaista kuukautta kohden. Nämä uudet omavastuupäivät voisi välttää olemalla aktiivinen. Aktiivisuuden voisi osoittaa työllä tai osallistumalla työllisyyttä edistäviin palveluihin. Työryhmän esittämässä mallissa työssäolovaatimuksen täyttämiseen riittäisi yksi työssäoloehdon täyttävä kalenteriviikko kolmen kuukauden tarkastelujaksolla. Käytännössä tämä tarkoittaa 18 tuntia työtä kalenteri-viikon aikana. Työryhmän mallissa on huomioitu sekin, että työ voi olla jakaantunut pidemmälle ajanjaksolle. Siksi myös yhteensä 18 tuntia työtä neljän kalenteriviikon aikana täyttäisi työssäolovaatimuksen. Omavastuupäivät voisi välttää myös osallistumalla työllistymistä edistävään palveluun vähintään viiden päivän ajan.  

Jo aikaisemmin budjettiriihessä on päätetty, että jatkossa työnhakijan työllistymissuunnitelma ja palvelutarve arvioidaan TE-toimistossa kolmen kuukauden välein. Työllisyystyöryhmän raportin mukaan Tanskassa tutkimukset ovat osoittaneet, että säännölliset lyhyetkin tapaamiset TE-toimistossa lisäävät merkittävästi työllistymistä. Suhteellisen pienilläkin panostuksilla voidaan vaikuttaa työllistymiseen. Esimerkiksi työnhakuvalmennuksen vaikutukset työnhakijan tilanteeseen voivat olla hyvinkin myönteiset jo lyhyellä aikavälillä, ja samaan aikaan valmennuksen järjestämisestä koituvat kustannukset valtiolle ovat matalat.

Mutta onko aktiivimallissa kyse ansioturvan leikkauksesta vai ei? Leikkausta ei ainakaan ”ole tavoiteltu”, rauhoitteli pääministeri Sipilä taannoin. Aktiivimallin puolustajien ydinajatushan on se, että työttömiä palkitaan aktiivisuudesta. Mallin vastustajat voisivat todeta, että heikennyksiltä ne tässä työllisyystilanteessa tuntuvat. Leikkuri se on ehdollinenkin leikkuri.

Hallituksen tuskankin voi toki ymmärtää. Parhaassa työiässä olevien työllisyysaste on jatkanut laskuaan ja työttömyysjaksot pitenevät. Tutkimustiedon mukaan työttömyyden pitkittyminen on tavallaan itseään vahvistama kierre. Mitä pidempään työttömyys jatkuu, sitä epätodennäköisempää on työllistyminen. OECD:n selvityksen mukaan muissa Pohjoismaissa työttömiin kohdistuvat vaatimukset ovat työnhaun ja työmarkkinoiden käytettävissä olon osalta Suomea tiukemmat. Raportissa hahmotellun mallin arvioidaan lisäävän työllisyyttä 5 000–12 000 hengellä. Suomessakin on periaatteessa ankarat sanktiot, jos kieltäytyy työstä tai työvoimapoliittisesta toimenpiteestä. Aktiivitoimenpiteitä tai työtarjouksia ei ole kuitenkaan kohdistettu kattavasti kaikille työttömille.

Kommentit
7
Jätä kommentti

Kirjoita kenttään yllä olevassa kuvassa näkyvät merkit. Etkö saa selvää? Muuta tekstiä.
Tapsa05.01.201712:53

Sipilän hallitus ja aikaisemmatkin hallitukset ovat vuosia selitelleet että pätkätöiden vastaanottamisesta pitäisi tehdä työttömälle kannattavampaa ja helpompaa ja siihen liittyvää turhanpäiväistä byrokratiaa pitäisi vähentää. Mikään ei ole kuitenkaan muuttunut lukuunottamatta että saa 300€/brutto tehdä työtä kuukaudessa.

Nyt sitten Sipilän hallituksen ratkaisu on tämä "aktiivimalli jossa työttömiä palkitaan aktiivisuudesta" jossa työttömät PAKOTETAAN tekemään kannattamattomia pätkätöitä ja nollatuntityösopimuksia sillä uhalla että jos et tee niin menetät kolmen päivän työttömyyskorvaukset ja kyllä se on taas yksi Sipilän hallituksen tekemä ANSIOTURVAN LEIKKAUS eikä mikään työllisyyttä tai työpaikkoja lisäävä toimenpide eikä sillä todellakaan ole mitään tekemistä sillä että työtöntä palkittaisiin aktiivisuudesta...

Mielestäni jos todellakin haluttaisiin kannustaa ihmisiä ottamaan vastaan pätkätöitä niin pelleily sovitellun päivärahan kanssa pitäisi lopettaa kokonaan. Jos olet työttömänä niin työpäiviltä kuuluu saada palkka ja työttömyyspäiviltä työttömyyspäiväraha eikä mitään soviteltuja päivärahoja. Jos työtön saa vaikka viikoksi/5pv töitä niin työstä maksetaan 5 päivän palkka ja työttömyysajalta 15 päivän työttömyyskorvaus ilman mitään sovitteluja ja se siinä ja PISTE!


Katariina Collin, työttömyysturva-asiantuntija08.11.201612:28

Hei Nina!

Jos työnhakija täyttää työssäoloehdon täytettyään 58 vuotta, työttömyyspäivärahan perusteena olevaa palkkaa ei lasketa uudelleen, ellei uusien tulotietojen perusteella laskettu palkka ole aiemmin määrättyä palkkaa suurempi.

Mikäli siis täytät uuden työssäoloehdon ja tulet uudelleen ansiopäivärahan hakijaksi, sinulle määritellään uusi päivärahan perusteena oleva palkka vain siinä tapauksessa, jos uusi palkka olisi parempi kuin aiempi päivärahan perusteena ollut palkkasi. Mikäli vanha perustepalkka on parempi kuin uusi, on päivärahasi suojattu eikä uutta palkanmääritystä tehdä.

Asiassa ei ole väliä sillä, onko päivärahakausien välissä työttömyyttä vai ei.

Nina08.11.201610:09

Hei, minulla menee 500 päivää umpeen aivan kohta, en ole vielä löytänyt uutta töitä, olen 59 vuotias. Kun toivon mukaan löydän työn onko minun ansiosidonnainen päiväraha suojattu jos jään jälleen työttömäksi ? Vai olisiko minun pitänyt löytää uusi työ kun "vanhaa"
500 päivää oli vielä jäljellä ? Kysyn koska olen saanut ristiriitaista tietoa tästä.

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija07.11.201609:39

Hei Anssi, kiitos kysymyksestä!

Jos olet 59 -vuotias ja 500 päivää täyttyy ennen kuin ehdit täyttää 60 vuotta, turvataan sinulle mahdollisuus työllistymistä edistävään kuntoutukseen tai työvoimakoulutukseen. Jos et työllisty avoimille työmarkkinoille eikä TE-toimisto löydä sinulle sopivaa työllistymistä edistävää palvelua, on kotikuntasi järjestettävä sinulle työ- ja elinkeinotoimiston osoituksesta työntekomahdollisuus kuuden kuukauden ajaksi. Kuntoutus ja työvoimakoulutus ovat joka tapauksessa ensisijaisia suhteessa velvoitetyöhön.

Velvoitteen soveltaminen on mahdollista vain, jos työnhakusi on voimassa. Muista siis tarkistaa, että työnhakusi on voimassa TE-toimistossa.

Lakimuutoksista sen verran, että vuoden 2017 alusta edellä mainittu soveltuu myös 60 vuotta täyttäneeseen työnhakijaan.

Tekeillä on lisäksi lakimuutosehdotus, jonka perusteella 60 vuotta täyttäneellä työssäoloehtoon voitaisiin lukea vuoden 2017 alusta myös sellaiset täydet kalenteriviikot, joina henkilö on ollut työllistymistä edistävässä palvelussa. Tämä on siis vasta ehdotus.

Anssi06.11.201618:50

Hei, olen 59 vuotias työtön ja todella vaikeata löytää työ. Minun 500 päivää menee umpeen ennen kun ehdin täyttää 60 vuotta, onko kunnalla velvoite työllistää minut 6 kuukaudeksi ? Näin on ymmärtääkseni ollut aikaisemmin mutta en tiedä onko laki muuttunut
tai muuttuuko se ensi vuonna ? Kiitokset etukäteen.

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija20.10.201612:51

Hi Willie! Thank you for your comment!

YTK is the largest and the most popular unemployment fund in Finland. As a member of an unemployment fund you can be eligible for earnings-related daily allowance in case you get unemployed.

We will provide you with our friendly and competent customer service. You will get help quickly in case you get unemployed. You can choose the way and the time to contact us.

You can find lots of information regarding us, the earnings-related daily allowance and member qualifications form our english website: http://en.ytk.fi

You can also contact us via phone ((02) 760 7620) for further information.

Willie T. Shook20.10.201612:06

What can i benefit from your service?

 
Viimeisimmät kommentit
Aiheet

Byrokratia Muutoksenhaku Yrittäjyys asiakaspalvelu jäsenyys opiskelu perustulo te-palvelut ulkomaat vuorottelu

Arkisto
> Katso kaikki