Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Aarkisto

10.06 2017

Työnhakija: mitä jos opiskelisit työttömyystuella?

Kirjoittanut: Ermo Inkeroinen, lakimies

Työttömyysturvajärjestelmä mahdollistaa tietyissä tilanteissa opiskelun työttömyysetuuden turvin. Työttömyysetuus voi olla työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Työttömyyskassan jäsenenä voit saada työttömyyspäivärahaa ansiosidonnaisena. Sinulla voi olla mahdollisuus saada opiskelun aikaista työttömyysetuutta, jos olet vähintään 25 vuotta täyttänyt työnhakija. Lisäksi sinun tulee opiskella omaehtoisesti, eli itse hankkimassasi opiskelupaikassa.

Sovi opinnoista TE-toimiston kanssa!

Työttömyysetuudella tuettavasta omaehtoisesta opiskelusta on aina sovittava TE-toimiston kanssa ja sinun tulee sisällyttää opinnot työllistymissuunnitelmaasi. Saadaksesi opiskelujen ajalta työttömyysetuutta, sinulla tulee olla TE-toimiston toteama koulutustarve. Lisäksi opiskelun tulisi parantaa ammattitaitoasi sekä mahdollisuuksiasi työllistyä. Näiden edellytysten täyttymisen tutkii TE-toimisto. Jos suunnittelet omaehtoista opiskelua työttömyysetuudella, ota yhteyttä TE-toimistoon ja toimita heille vaaditut selvitykset lomakkeilla ”perustelut koulutustarpeelle” sekä ”oppilaitoksen selvitys suunnitelluista opinnoista”.

Millaisiin opintoihin voit saada työttömyysetuutta?

Omaehtoisen opiskelun tulee olla päätoimista opiskelua. Päätoimisina pidetään muun muassa opintoja, joiden tavoitteena on korkeakoulututkinnon suorittaminen tai joiden laajuus on keskimäärin vähintään viisi opintopistettä opiskelukuukautta kohden. Lisäksi työttömyysetuudella tuetun opiskelun tulee johtaa tutkintoon tai sen tavoitteena tulee olla tutkinnon osan suorittaminen. Omaehtoista opiskelua voi olla myös täydennyskoulutus tai osallistuminen avoimeen yliopisto- tai korkeakouluopetukseen. Työttömyysetuudella voidaan tukea myös muuta ammatillista osaamista ja pätevyyttä lisäävää koulutusta.

Kuinka pitkään voit opiskella työttömyysetuudella?

Omaehtoista opiskelua voidaan tukea työttömyysetuudella 24 kuukauden ajan. Voit keskeyttää opiskelusi pätevällä syyllä siten, että enimmäisaika ei kulu. Oppilaitoksen loma-aika ei ole pätevä syy opintojesi keskeyttämiseen. Omaehtoisen opiskelun ajalta maksetut työttömyyspäivärahapäivät lasketaan mukaan työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaan. Enimmäismaksuaika on työhistoriastasi riippuen 300, 400 tai 500 päivää. Jos työskentelet opintojen ohessa ja työssäoloehto täyttyy, ei työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika ala omaehtoisten opintojen aikana alusta. Työttömyyspäivärahan enimmäismaksuajan jälkeen sinulla voi olla oikeus työmarkkinatukeen.

Omaehtoisten opintojen tukeminen työttömyysetuudella ei ole automaatista, mutta se on erinomainen mahdollisuus. Lisätietoa opiskelusta työttömyysetuudella löydät esimerkiksi TE-palveluiden nettisivuilta.

Kommentit
8
Jätä kommentti

Kirjoita kenttään yllä olevassa kuvassa näkyvät merkit. Etkö saa selvää? Muuta tekstiä.
Teija Hautera, päälakimies27.06.201714:30

Hei V T, lain mukaan tuettavasta opiskelusta voidaan sopia TE-toimiston kanssa opintojen alkamisen jälkeenkin, jos siihen on painava syy. Laissa ei ole määritelty painavia syitä sen tarkemmin. Laki antaa TE-toimistolle harkintavaltaa sen suhteen, mitä voidaan pitää painavana syynä. Painavia syitä käsitellään TEM:n antaman soveltamisohjeen sivulla 50. Soveltamisohje löytyy täältä: http://www.finlex.fi/data/normit/42910/TEM2579Ohje.pdf

V T27.06.201712:42

Hei.
Kiitos vastauksesta.Pystytkö laittamaan linkit noihin soveltamisohjeisiin(2017 ja sitä edeltävään)?Jos minä luin oikeita versioita,niin niissä molemmissa oli samat tekstit koskien omaehtoisen opintojen sopimista työllistymissuunnitelmassa opintojen jo alettua(lisäksi muut painavbat syyt esimerkiksi peruutuspaikkan,jne,en muista sitä sanatarkalleen)..
Miksi samaisessa laissa taas ei mainita muita syitä sopimiseen opintojen alettua,kuin työssä olo,jne)?Siinä ei siis puhuta muista painavista syistä kuin tietyistä,toisin kuin soveltamisohjeessa..

T. V T

Ermo Inkeroinen, lakimies16.06.201711:40

Hei V t ja kiitos jatkokysymyksestä!

Ehdottomasti kaikki saavat lähettää kysymyksiä ja me pyrimme myös aina vastaamaan!

Työttömyystuen myöntäminen omaehtoisen opiskelun tukemiseen on harkinnanvaraista. Harkinnanvaraisia etuuksia koskeva lainsäädäntö vaatii aina tulkintaa, joten aivan aukottomia ohjeita on mahdotonta antaa. Me voimme antaa neuvoja ja ohjeita omaehtoiseen opiskeluun liittyen, mutta harkinta- ja ratkaisuvalta siitä, voidaanko opintoja tukea työttömyysetuudella, on aina TE-toimistolla.

Aiemmassa vastauksessani mainitsin, että opintojen tukemisesta työttömyysetuudella voidaan painavasta syystä sopia opintojen alkamisen jälkeen. Vastaus perustuu 1.1.2017 voimaan tulleeseen Työ- ja Elinkeinoministeriön ohjeeseen julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain soveltamisesta. Vuoden 2016 aikana voimassa olleen ohjeen mukaan mahdollisuus sopia omaehtoisen opiskelun tukemisesta työttömyysetuudella opiskelun alkamisen jälkeen on ollut suppeampi. Omaehtoisen opiskelun osalta on tullut myös lakimuutoksia, jotka ovat tulleet voimaan vuoden 2017 alusta alkaen.

Opiskelun aloittamisen osalta vuonna 2016 voimassa ollut, ja vuoden 2017 alusta voimaan tullut, Työ- ja Elinkeinoministeriön soveltamisohje ovat samansisältöisiä. Ohjeiden mukaan työnhakijaa pidetään opiskelijana ja opinnot katsotaan aloitetuksi, jos työnhakija on ottanut opiskelupaikan vastaan ja on ilmoittautunut läsnä olevaksi, vaikka hänellä ei olisikaan (vielä) opintosuorituksia. Yliopistossa suoritettavaan tutkintoon johtavien opintojen katsotaan syyslukukauden osalta alkavan yleensä syyskuun ensimmäisenä päivänä.

Kuten mainittua, lopullisen ratkaisun ja tulkinnan yksittäisen henkilön tilanteesta tekee TE-toimisto. Jos haluat tarkempaa tietoa Omaehtoiseen opiskeluun liittyvistä ohjeista ja niiden tulkinnasta, sinun kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon. Sähköpostitse koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi tai puhelimitse 0295 020 702 ma-pe klo 9.00–16.15.

V t15.06.201711:03

Hei!
Kiitos vastauksesta!:)
Saako tälle palastalle lähettää kysymyksiä,vaikkei ole ytk:n jäsen?


Tuntuu,että omaehtoisen opiskelutuen hakemiseen liittyvistä ohjeista on eri näkemyksiä ja epäselviä ohjeita. Esinnäkin missä kohtaa katsotaan,että opinnot on jo aloitettu(joidenkin ohjeiden mukaan jo silloin kun paikka otetaan vastaan,jos ilmoittaudu heti poissaolevaksi),jonkun mukaan vasta kun on osallistunut opetukseen ja/tia kun tulee opintosuorituksia..??Onko jo 2016 heinä-elokuussa ollut samat ohjeet,että painavasta syystä voidaan sopia,vaikka opinnot olisivat alkaneet? Tarkoittaako se sitä,että os henkilö on vaikka ollut jo koulussa(eka ns.orientaatiopäivä) ja soittaa samana päivänä(henkilö on työttömänä työnhakijana)niin asiasta voidaan vielä omaehtoisista opinnoista voidaan vielä sopia,vaikkei hänellä olisi voimassa olevaa työsuhdetta,jne?


T. V tErmo Inkeroinen, lakimies13.06.201715:43

Hei nimimerkki V t,

TE-toimisto tutkii kaikissa tapauksissa sen, ovatko opinnot sellaisia, että opiskelua voidaan tukea työttömyysetuudella. Opiskelusta on aina sovittava TE-toimiston kanssa ja opiskelu on pääsääntöisesti kirjattava työllistymissuunnitelmaan ennen opintojen alkamista. Ratkaisu siitä voidaanko opiskelua tukea työttömyysetuudella tulisi tehdä jo ennen opiskelupaikan hankintaa. Opintojen tukemisesta työttömyysetuudella voidaan kuitenkin sopia opintojen alkamisen jälkeen, jos siihen on painava syy. Tällainen painava
syy voi olla esimerkiksi se, että työnhakija saa opiskelupaikan varasijalta peruutuspaikkana.

Jos haluat lisätietoja omaehtoisten opintojen tukemisesta työttömyysetuudella sellaisessa tilanteessa, kun opiskelupaikka on saatu varasijalta tai tukea haetaan opintojen aloittamisen jälkeen, sinun kannattaa olla yhteydessä TE-toimistoon. Sähköpostitse koulutusneuvonta(at)te-toimisto.fi tai puhelimitse 0295 020 702 ma-pe klo 9.00–16.15.

V t13.06.201713:04

Hei.

Mikäli saa opiskelupaikan peruustuspaikalta ja kysyy vasta sitten onko mahdollista saada omaehtoista tukea,niin onko tukea mahdollista silti saada vai pitääkö asiaa kysyä jo silloin kun hakee opiskelupaikkaa
? Pitääkö koulutustarpeen arviointi olla tehty aiemmin vai voiko saada silti tukea,siis jos soittaa heti,kun on saanut peruuutuspaikan ja kysyy asiasta? Saisiko tässä tilanteessa henkilö aaloittaa opinnot heti,kun paikka on tullut soitettuaan työkkäriin asiasta vai pitäisikö hänen odottaa ensin päätöstä ja koulutustarpeen arviointia?

T. V t

Ermo Inkeroinen, lakimies12.06.201710:40

Hei Tomi,

kiitos hyvästä ja aiheellisesta kommentistasi! Omaehtoisen opiskelun ajalta maksetut työttömyyspäivärahapäivät lasketaan mukaan työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaan. Sinun kohdallasi enimmäismaksuaika on kommenttisi perusteella 400 päivää, joten se on enimmäisaika myös omaehtoisen opiskelun tukemiselle työttömyyspäivärahalla. Sen jälkeen sinulla voi olla oikeus työmarkkinatukeen siihen asti, että 24 kuukautta omaehtoista opiskelua on täynnä.

Täsmennän tämän asian myös blogin tekstiin, jotta teksti olisi vielä informatiivisempi!

Tomi11.06.201710:10

Eli siis 400pv ei koske omaehtoista opiskelua? vaan saan saman päivärahan 24kk ajan? Ei ihan selvennyt asia...

 
Viimeisimmät kommentit
Aiheet

Byrokratia Muutoksenhaku Yrittäjyys asiakaspalvelu jäsenyys opiskelu perustulo te-palvelut ulkomaat vuorottelu

Arkisto
> Katso kaikki