Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Aarkisto

23.11 2011

Työttömänä ulkomailla

Kirjoittanut:
Huom! Tämä kirjoitus on vanhentunut. Lue ajantasainen tieto ulkomaanasioista työttömyysturvassa Ansioturvan ABC:stä

Asiakaspalvelutilanteessa minulta kysyttiin tänään, mitä pitäisi tehdä, kun on ajatellut lähteä ulkomaille. Mahtaako silloinkin saada päivärahoja työttömyyskassasta? Ensimmäinen neuvoni oli, että ota yhteyttä työ- ja elinkeinotoimistoon, koska myös ulkomaille lähtemisessä on kyse työvoimapoliittisista seikoista. Päivärahan maksamiseen vaikuttaa matkaa koskeva työ- ja elinkeinotoimiston työvoimapoliittinen lausunto. Eli ennen kuin varaat lentolippuja, kannattaa ehdottomasti käydä työ- ja elinkeinotoimistossa keskustelemassa asiat selviksi, ettei tule myöhemmin ikäviä yllätyksiä.

Jos haluat ihan vain käväistä ulkomailla, työttömällä työnhakijalla on oikeus tehdä satunnainen ja lyhyt ulkomaanmatka työttömyysturvaa menettämättä. Jotta työttömyysturva ei katkeaisi, matkasta pitää ilmoittaa etukäteen työ- ja elinkeinotoimistoon. Matka voi kestää korkeintaan kuusi työttömyysturvan maksupäivää, joten matka voisi pisimmillään olla maanantaista seuraavan viikon maanantaihin kestävä.

Työttömänä lähteminen ulkomaille saattaa olla kevään 2012 jälkeen helpompaa kuin nyt, mikäli parhaillaan käsittelyssä oleva työttömyysturvalain muutos hyväksytään. Hallitus on nimittäin esittänyt, että työttömyysturvalaista poistettaisiin säännös, jonka mukaan oikeutta työttömyysetuuteen ei ole yli kuusi päivää kestävän ulkomaanmatkan ajalta.

Mikäli suunnittelet lähtöä ulkomaille pidemmäksi ajaksi kuin kuudeksi päiväksi, on se mahdollista esimerkiksi silloin kun lähdet työnhakuun toiseen EU-maahan. Työnhaku toisessa EU-maassa on mahdollista työttömyysturvalla tuettuna tiettyjen edellytysten täyttyessä. Saadaksesi päivärahaa työttömyyskassastasi työnhakumatkan ajalta, on sinun täytettävä sekä kotimaan yleiset päivärahaedellytykset että työnhakumaan omat velvoitteet. Joka tapauksessa ennen matkaa sinun on pitänyt olla työttömänä työnhakijana Suomessa neljä viikkoa ennen lähtöäsi ja työnhakumaassa sinun tulee rekisteröityä työnhakijaksi seitsemän päivän kuluessa. Lähtiessäsi työnhakuun toiseen EU-maahan, kassa kirjoittaa mukaasi lomakkeen, jonka tarvitset rekisteröityessäsi työttömäksi työnhakijaksi työnhakumaassa.

Oikeus etuuksiin jatkuu enintään kolme kuukautta, ellei lähtömaan enimmäisaika täyty ennen tätä (Suomessa ansiopäivärahan enimmäisaika on 500 päivää). Mikäli työnhaku toisessa EU-maassa ei tuota tulosta ja palaat takaisin Suomeen työnhakijaksi, mene ensimmäiseksi TE-toimistoon kertomaan paluustasi. On myös tärkeää muistaa, että oikeus päivärahaan säilyy vain silloin, kun palaat Suomeen kolmen kuukauden sisällä.

Oletko Sinä harkinnut työnhakua ulkomailla? Jos olet, auttoiko tämä kirjoitus pohdintojasi vai jäikö jokin asia vielä askarruttamaan? Käy tarvittaessa tutustumassa aiheeseen myös kotisivuillamme.

Huom! Tämä kirjoitus on vanhentunut. Lue ajantasainen tieto ulkomaanasioista työttömyysturvassa Ansioturvan ABC:stä

Kommentit
113
Jätä kommentti

Kirjoita kenttään yllä olevassa kuvassa näkyvät merkit. Etkö saa selvää? Muuta tekstiä.
Erika, esimies16.10.201410:02

Hei Renkka, kerryttämäsi työssäoloehto ei nollaudu työpaikan vaihdokseen vaan voit kerryttää työssäoloehtosi useammasta eri työstä. Jos työsuhteesi päättyy, on TE-toimiston selvitettävä työsuhteen päättymisen syy ja päätettävä sen perusteella mahdollisen korvauksettoman määräajan eli karenssin asettamisesta. TE-toimisto saattaa asettaa korvauksettoman määräajan esimerkiksi silloin, jos työnantaja purkaa työsopimuksen koeajan perusteella tai jos työnantaja irtisanoo työsopimuksen työntekijän henkilöön liittyvistä syistä. Jos jäät työttömäksi, voit tilapäisesti oleskella ulkomailla ja saada silti työttömyyspäivärahaa Suomesta. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että pidät työnhakusi TE-toimistossa voimassa ja olet valmis ottamaan tarjottua työtä vastaan Suomesta.

Erika, esimies16.10.201410:00

Hei Expatti, kolmansissa maissa tehty työ kerryttää työssäoloehtoa ainoastaan siinä tapauksessa, jos kyse on suomalaisen työnantajan Suomesta lähettämästä työntekijästä. Muissa tapauksissa kolmansissa maissa tehtyä työtä ei lueta mukaan työssäoloehtoon, mutta se ei estä sinua pitämästä työttömyyskassajäsenyyttäsi voimassa. Kysymyksesi perusteella esitän sinulle kaksi eri vaihtoehtoa:

1. Et ole aiemmin hakenut työttömyyspäivärahaa: Jos säilytät työttömyyskassajäsenyytesi ja sinulle on kertynyt 26 viikon jäsenyys- ja työssäoloehto niin, että Suomeen paluun jälkeen se mahtuu vielä kokonaisuudessaan 28 kuukauden tarkastelujakson sisälle, on sinulla oikeus ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Tätä 28 kuukauden tarkastelujaksoa voidaan pidentää, jos olet poissa työmarkkinoilta esim. sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten opintojen, työllistymistä edistävien palvelujen, lapsen syntymän tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon takia. Ulkomailla työskentely ei kuitenkaan pidennä tarkastelujaksoa. Työttömyyspäivärahan määrä lasketaan Suomen työstä ansaitun tulon mukaan työssäoloehtoon huomioitavien 26 viikon perusteella.

2. Sinulle on jo maksettu työttömyyspäivärahaa: Jos olet säilyttänyt työttömyyskassajäsenyytesi, voidaan päivärahan maksamista jatkaa Suomeen paluusi jälkeen siitä, mihin on viimeksi jääty, enintään 500 päivään saakka.

Pidä huoli siitä, että sinulla on esittää todistukset ulkomaantyöskentelystä, jotta sinun ei katsota olleen poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuutta kuukautta, koska tällöin työttömyysturvan katsotaan katkeavan ja sinun on kerättävä koko työssäoloehto uudelleen. Jos katkaiset työttömyyskassajäsenyytesi, muista, että työttömänä et voi liittyä uudelleen työttömyyskassan jäseneksi, vaan sinulla on oltava voimassa oleva työsuhde. Työttömyyspäivärahaa hakeaksesi sinun on aina ilmoittauduttava työnhakijaksi TE-toimistoon, jossa tutkitaan tutkitaan mm. mahdollisen korvauksettoman määräajan eli karenssin asettaminen. Tiedustele karenssin asettamisesta tarkemmin sieltä.

Expatti14.10.201420:19

AIka sekavasti selostettu kolmansissa maissa paikalta palkattuna, ulkomaalaisella työnantajalla työskentely ja sieltä palaaminen. Joiden sivujenne mukaan kannattaa pitää kassan jäsenyys voimassa ja joidenkin sivujen mukaan sanotaan että näissä maissa työskentelyä ei lasketa työssäoloaikaan eikä oikeuta korvauksiin. ??

Eli yksinkertainen kysymys.

Olen Suomessa nyt Ansiosidonnaisella. Menen kolmansiin maihin töihin (ei EU/ETA/CH). Pidän voimassa YTK Jäsenyyden maksamalla jäsenmaksun (kuten suosittelette jossain sivuillanne).
Jos 18 kk kuluttua palaan suomeen.
Saanko ansiosidonnaista A) Ilmeisesti perustuen vanhaan Suomen korvaustasoon (eli ei ulkomaiden ansioiden mukaan.) B) Jos saan potkut alkaako korvaus heti palatessani. C) Jos sanon itseni irti, palaan Suomeen työnhakijaksi - alkaako korvaus 3 kk karenssin jälkeen ?? D) Vai olenko oikeutettu vain nykyisestä korvauksestani jäljellä oleviin päiviin. Eli vpoin käyttää 500 pv jäljellä olevat palattuani takaisin suomeen. E) onko työskentelyn pituudella millaisia vaikutuksia esim, 6 , 12, 18 , 24, 36 kuukautta ??

Renkka14.10.201417:09

Hei,
ja kiitos hyvästä palstasta.
Minulla on täyttynyt ansiosidonnaiseen oikeuttava työssäoloaika ja olen pohtinut työpaikan vaihtoa. Mikäli uuden työpaikkani koeajan jälkeen en saa jatkaa uudessa paikassa, (joudun työttömäksi) olenko oikeutettu ansiosidonnaiseen heti harjoitusajan päätyttyä?

Nollaantuuko tämä ansiosidonnaiseen oikeuttava työssäoloehto jos vaihdan työnantajaa?

Voisin pahimmassa tapauksessa kuvitella matkustavani hetken ollessani työtön työnhakija ja mikäli en työllisty.

Erika, esimies08.10.201415:35

Hei Timo, lähtökohtaisesti voit hakea työttömyyspäivärahaa sen jälkeen, kun olet valmistunut opinnoistasi. Kysy TE-toimistosta kuitenkin se, voitaisiinko opintojasi pitää sivutoimisena työskentelyn perusteella ennen valmistumistasi. Jos TE-toimisto katsoo sinut työssäoloehdon täyttymisen jälkeen sivutoimiseksi opiskelijaksi, voidaan päivärahan maksaminen aloittaa jo aikaisemmin. Työttömyyspäivärahaa saadaksesi sinun ei tarvitse olla Suomessa, vaan voit tilapäisesti oleskella myös ulkomailla, kunhan olet Suomessa työmarkkinoiden käytettävissä ja valmis ottamaan tarjottua työtä vastaan. Jos kieltäydyt työtarjouksesta, voi TE-toimisto asettaa sinulle korvauksettoman määräajan eli karenssin. Työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa myös ulkomaantyönhaun ajalle enintään kolme kuukautta, mutta tämä koskee vain EU/ETA-maassa tai Sveitsissä tapahtuvaa työnhakua ja lisäksi sinun tulee olla ennen ulkomaille lähtöäsi Suomessa työnhakijana vähintään neljä viikkoa.

Jos lähdet ulkomaille niin, että et voi samanaikaisesti olla työnhakijana Suomessa ja vastaanottaa työtä Suomesta, ei sinulla tällöin ole oikeutta Suomesta maksettavaan työttömyyspäivärahaan. Tiedustele tilanteestasi vielä tarkemmin TE-toimistosta, jossa työttömyyspäivärahan työvoimapoliittiset edellytykset tutkitaan. Työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisen voit tehdä heti valmistumisesi jälkeen myös verkossa, minkä jälkeen saat TE-toimistosta tarkemmat ohjeet siitä, millä tavalla työnhaun ylläpitäminen jatkossa tapahtuu. Lisätietoa ulkomaantyöhausta ja työskentelystä ulkomailla saat nettisivuiltamme löytyvästä Ansioturvan ABC:stä.

Erika, esimies08.10.201407:39

Hei Ninnu, jos olet viestissäsi pyytänyt meitä kirjoittamaan sinulle U2-lomakkeen ulkomaantyöhakua varten, on asia varmasti kunnossa, kun viestisi käsitellään asiakaspalvelussamme. Mikäli tarvitsemme lisäselvitystä todistuksen kirjoittamista varten, pyydämme niitä erikseen. Oikein hyvää syksyn jatkoa myös sinulle ja onnea työnhakuun!

TImo07.10.201423:01

Hei,
ompas mukava Q&A palsta, mutta valitettavasti en löytäny vastausta kysymykseeni. Toivottavasti te osaatte vastata.

Olen tällä hetkellä päätoiminen opiskelija, mutta olen ollut viimeiset 5kk kesätöissä. Saan työstäni palkkaa. Työssäoloehto 26 viikkoa tulee täyteen marraskuun lopulla, milloin myös määräaikainen työsuhteeni päättyy. Valmistun korkeakoulusta joulukuun viimeisinä päivinä.

Haluan lähteä ulkomaille joulukuun puolessavälin. Tarkoitus olisi pitää pari viikkoa lomaa ja sitten hakea töitä esimerkiksi Singaporesta tai Bangkokista. Ilmottaudunko työttömäksi tammikuun alusta etänä, vai pitääkö minun olla läsnä? Voinko hakea päivärahaa myös heti tuolloin vai pitääkö minun olla Suomessa?

ninnu07.10.201411:22

Kiitos Erika,kysyisin vielä että riittääkö kun kävin oma ytk:saa kirjoittamassa viestin missä ilmoitin lähtöpäivän vai pitääkö soittaa johonkin? Te-toimistoon tein jo ilmoituksen."u2-lomakkeen metsästys" kirjoitus oli todella hyvä ja selkeä että tavallinenkin tallaaja ymmärtää kiitokset myös siitä ja hyvää syksyn jatkoa!

Erika, esimies07.10.201409:23

Hei Ninnu, U2-lomake voidaan kirjoittaa sinulle, kun on tiedossa tarkka päivä, jolloin lähdet ulkomaille. Todistuksen saat postitse viikon kuluessa. Muista, että sinun ei tarvitse jäädä odottelemaan U2-lomaketta, vaan voit lähteä ulkomaille suunnitellusti, kunhan kohdemaassa ilmoittaudut työnhakijaksi paikallisen työvoimaviranomaisen luona 7 päivän kuluessa siitä, kun lakkasit olemasta Suomen työmarkkinoiden käytettävissä. Käy vielä lukemassa U2-lomakkeen mystisestä metsästyksestä kertova kirjoituksemme, josta löytyy muistilista kaikille EU/ETA-työnhakijoille: http://www.ytk.fi/fi/blogi/etusivu/u2_lomakkeen_mystinen_metsastys/

ninnu05.10.201420:45

Olisin halukas lähtemään työttömänä työnhakijana työnhakuun ulkomaille 3kk,kuinka kauan kestää saada u2 lomake? Ja jos jään ulkomaille sen 3kk tullessa täyteen,mihin kaikkialle siitä pitää ilmoittaa? Olen ytk:n jäsen ja olen te toimiston asiakas.

Erika, esimies18.09.201407:29

Hei Olli, jos olet täyttänyt työttömyyskassan 26 viikon jäsenyys- ja työssäoloehdon, voi sinulla olla oikeus työttömyyspäivärahaan TE-toimiston asettaman korvauksettoman määräajan eli karenssin jälkeen. Pidä kuitenkin huoli siitä, että työnhakusi TE-toimistossa pysyy voimassa. Voit tehdä ensimmäisen päivärahahakemuksen työttömyyskassaan kahden viikon työttömyyden jälkeen karenssista huolimatta. Tällä tavalla työttömyyskassa saa hakemuksesi vireille. Jatkohakemuksen voit tehdä takautuvasti neljältä viikolta karenssin päättymisen jälkeen. Ilmoita tällöin hakemuksen yhteydessä myös se, onko sinulla ollut työtuloa karenssin aikana vai ei.

Työttömänä voit oleskella ulkomailla ja saada samalta ajalta työttömyyspäivärahaa, mutta tällöin sinun on oltava Suomen työmarkkinoiden käytettävissä ja valmis ottamaan tarjottua työtä vastaan. Työstä kieltäytymisestä TE-toimisto voi asettaa sinulle karenssin.

Olli16.09.201419:42

Hei,

Tiedustelisin seuravaa:

Olen irtisanoutunut töistä ja olen saanut 90 päivän karenssin, mutta olen ostanut lentoliput jo kuukausia ennen irtisanoutumista ja tarkoitus olisi matkustaa 3 kuukauden ajan. kun palaan Suomeen onko minun oikeus saada työttömyyskassan ansiopäivärahaa?

Erika, esimies12.09.201414:14

Hei Anita, työttömänä voit oleskella ulkomailla ja saada silti työttömyyspäivärahaa Suomesta. Edellytyksenä on, että olet edelleen Suomen työmarkkinoiden käytettävissä ja valmis ottamaan sinulle tarjottua työtä vastaan Suomesta. Ulkomaanmatkasi ajaksi sinun on ilmoitettava TE-toimistoon yhteystiedot, joista sinut tavoittaa. Muista, että ulkomailla oleskelu ei ole hyväksyttävä syy kieltäytyä sinulle tarjotusta työstä, joten TE-toimisto voi tällaisessa tilanteessa asettaa sinulle korvauksettoman määräajan eli karenssin työstä kieltäytymisen vuoksi. Huolehdi myös, että työnhakusi TE-toimistossa pysyy voimassa, sillä jos työnhakusi katkeaa ja olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, myös työttömyysturvasi katkeaa ja sinun on kerättävä koko 26 viikon työssäoloehto uudelleen. Lue ulkomailla oleskelusta vielä tarkemmin nettisivuiltamme löytyvästä Ansioturvan ABC:stä kohdasta Ulkomailla työskentely ja työttömyysturva -> Muu ulkomailla oleskelu.

Anita12.09.201410:41

Hei!
Tiedustelisin seuraavaa asiaa: Olen jäänyt työttömäksi toukokuusta, ja olen tällä hetkellä ansiosidonnaisella. Puolisoni muuttaa toiseen Eu-maahan pian töittensä perässä noin puoleksi vuodeksi. Voinko lähteä hänen kanssaan, jos olen koko ajan työvoimatoimiston käytettävissä ja tavoiteltavissa, ja pääsen suomeen hyvin nopeasti mikäli minut halutaan työhaastatteluun tai koulutukseen. Tarvitseeko minun ilmoittaa oleilusta työvoimatoimistoon? En ole siis muuttamassa toiseen maahan, enkä ole hakemassa toisesta maasta töitä. Haen edelleen töitä suomesta, ja palaan saman tien takaisin mikäli minulle tarjotaan töitä, ja jätän virallisen osoitteeni myös suomen puolelle. Voinko toimia tällä tavoin?

Erika, esimies05.09.201415:35

Hei Ninni, koska työmarkkinatuki on Kelan maksama etuus, sinun on tiedusteltava sen maksamisesta tarkemmin Kelasta. TE-toimistosta voit lisäksi tiedustella mahdollisuuksia työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisesta.

Työnhaun ajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa ja peruspäivärahaa. Työmarkkinatukea ei voi saada ulkomailla tapahtuvan työnhaun ajalta. Suomessa työnhakijana oleva työmarkkinatuen saaja voi kuitenkin tilapäisesti oleskella ulkomailla. Kysy työmarkkinatuen maksamisen edellytyksistä tarkemmin Kelasta.

Ninni04.09.201419:20

Hei!
Olen valmistumassa ja jään työttömäksi. Työttömänä Suomessa saisin työmarkkinatukea (työssäoloehto ei täyty). Haluan lähteä työnhakuun tai harjoitteluun EUn ulkopuolelle useammaksi kuukaudeksi.

Voinko saada työmarkkinatukea Suomesta työharjoittelun ajalta?

Entä siinä tapauksessa, jos olen ulkomailla etsimässä töitä ja esim. opiskelemassa lyhyitä kursseja?

Erika, esimies02.09.201415:42

Hei Minna, TE-toimiston asettama karenssi oman irtisanoutumisen vuoksi kuluu aina työsuhteen päättymisestä alkaen, eli se ei voi siirtyä esimerkiksi siihen hetkeen, jolloin ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi. Jos et siis aio hakea työttömyyspäivärahaa, on sinun pidettävä huoli vain siitä, että puolen vuoden kuluessa joko ilmoittaudut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon tai työllistyt. Muista myös, että esimerkiksi lyhytkestoinen työ ei välttämättä katkaise puolen vuoden aikarajaa, jos on ilmeistä, että tarkoitus on ollut vain katkaista puolen vuoden työmarkkinoilta poissaolo. Jos lähdet myöhemmin hakemaan työttömyyspäivärahaa, ilmoita hakemuksen yhteydessä myös se, onko sinulla ollut työtuloa työsuhteen päättymisen jälkeen vai ei.

Minna02.09.201413:45

Hei,
mites sitten, jos irtisanon itse itseni töistä, ja menen ulkomaille? Tarvitseeko minun tehdä tuon irtisanoutumisen jälkeen mitään tai ilmoitella mihinkään? Vai kuluuko karenssi itsekseen, ja jos olen poissa alle puoli vuotta, niin palattuani Suomeen olisin sitten oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan? Onko tässä jotain muuta, mitä pitää ottaa huomioon?Haluasisin lähteä pidemmälle matkalle ja pitäisi tietää, että paljonko on säästettävä rahaa paluuta varten.

Erika, esimies01.09.201411:37

Hei Hanna, työttömyysturvalain mukaan henkilö, joka on ollut poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yhtäjaksoisesti yli kuusi kuukautta, menettää oikeutensa työttömyyspäivärahaan. Tällaisessa tilanteessa henkilön on kerättävä koko 26 viikon työssäoloehto uudelleen, jotta oikeus työttömyyspäivärahaan voi taas syntyä. Henkilö on poissa työmarkkinoilta mm. silloin, jos hän ei ole työssä, eikä ole ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Hyväksyttäviä syitä työmarkkinoilta poissaololle ovat sairaus, laitoshoito, kuntoutus, asevelvollisuus, siviilipalvelus, päätoimiset opinnot, lapsen syntymä, enintään 3-vuotiaan lapsen hoito tai muu näihin verrattava syy.

Työttömänä voit oleskella ulkomailla ja saada työttömyyspäivärahaa Suomesta, mutta tällöin sinun on oltava valmis ottamaan vastaan työtä Suomesta. Työttömyysturvan saamisen edellytyksenä on yleensä se, että olet työmarkkinoiden käytettävissä siinä maassa, josta haet työttömyysetuuksia.

Työttömyysetuuden myöntämisen edellytyksenä on pääsääntöisesti se, että etuuden saaja asuu Suomessa. Kela tekee päätöksen siitä, voidaanko sinua pitää Suomessa asuvana ulkomailla oleskellessasi. Kysy Suomen sosiaaliturvan piiriin kuulumisesta tarkemmin Kelasta. Yleensä Suomessa asuva henkilö voi oleskella ulkomailla yhdenjaksoisesti enintään yhden vuoden menettämättä oikeuttaan suomalaiseen sosiaaliturvaan. Lisätietoa ulkomailla työskentelystä ja työttömyysturvasta saat nettisivuiltamme löytyvästä Ansioturvan ABC:stä.

Hanna29.08.201418:55

Hei,
Muutin Japaniin poikaystäväni kanssa ja tarkoitus on oleskella täällä max 9kk ja olen ollut työtön huhtikuusta lähtien, onko siis mahdollista saada jonkinlaisia tukia? Yritän löytää täältä koko ajan töitä, mutta vaikuttaa olevan aika vaikeaa. En ole ollut ennen työttymyyslistalla Suomessa.

Kiitos vastauksesta jo etukäteen!

Teija, lakimies19.08.201415:35

Hei Matilda, erorahasi katsotaan taloudelliseksi etuudeksi, joka siirtää päivärahaoikeutesi alkamista, joten etuuden jaksotuksen ajalta et ole oikeutettu työttömyyspäivärahaan. Jaksotuksen aikana voit kyllä oleskella ulkomailla ja olla silti edelleen työnhakijana ja työmarkkinoiden käytettävissä Suomessa. Ulkomaan matka ei ole kuitenkaan pätevä syy kieltäytyä työstä tai TE-toimiston tarjoamasta palvelusta. Päivärahan maksaminen ulkomailla tapahtuvan työnhaun osalta edellyttää yleensä sitä, että olet ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään neljä viikkoa ennen kuin ilmoitat TE-toimistolle lähtöpäivän eli sen päivän, josta eteenpäin et enää ole suomalaisten työmarkkinoiden käytettävissä. Työnhakija saattaa oleskella ulkomailla jo ennen lähtöään työnhakijaksi toiseen jäsenvaltioon. Puolison seuraaminen katsotaan yleensä perustelluksi syyksi poiketa neljän viikon työnhakua koskevasta edellytyksestä. Kysy tästä poikkeuksesta kuitenkin tarkemmin TE-toimistosta.

Ilmoita joka tapauksessa työnhakuun lähdöstäsi TE-toimistolle. Pyydä ennen lähtöäsi työttömyyspäivärahan maksajaa kirjoittamaan sinulle U2-asiakirja. Ilmoittaudu työttömäksi työnhakijaksi työnhakumaassa 7 päivän kuluessa TE-toimistolle ilmoittamastasi lähtöpäivästä. Tarkista tämä viimeinen ilmoittautumispäivä U2-asiakirjasta. Tarkista U2-asiakirjasta se ajanjakso, jonka kuluessa sinulla on oikeus Suomesta maksettavaan päivärahaan. Jos et työllisty, tulee sinun Suomeen palatessasi ilmoittautua työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa tuon kyseisen ajanjakson kuluessa. Kolmen kuukauden aikarajaa ei voida pidentää, vaan sinun on tuon aikarajan puitteissa jälleen ilmoittauduttava työnhakijaksi Suomessa, jotta päivärahan maksamista voidaan jatkaa. Jos palaat Suomeen vasta määräajan umpeuduttua, työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vasta, kun olet ollut työssä tai koulutuksessa neljä viikkoa. Oikeuden uuteen kolmen kuukauden työnhakuun voit saada, jos olet ollut Suomessa työssäoloehtoon luettavassa työssä vähintään yhden viikon sekä työttömänä jälleen vähintään neljän viikon ajan.

Jos oleskelet ulkomailla, eli et työskentele siellä, etkä ole Suomen työmarkkinoiden käytettävissä, kannattaa huomioida kuuden kuukauden aikaraja. Jos siis olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yhtäjaksoisesti yli kuusi kuukautta, työttömyysturvasi katkeaa ja sinun on kerättävä 26 viikon työssäoloehto uudelleen, ennen kuin olet taas oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Pelkkä puolison työskentely ulkomailla ei riitä hyväksyttäväksi syyksi sinun ulkomailla oleskeluun, mutta esimerkiksi alle kolmevuotiaan lapsen hoito hyväksytään.

Matilda19.08.201412:42

Hei,

Jäin työnantajan tuotannollis-taloudellisista syistä työttömäksi 1.8. lukien ja saanut noin 3,5 kuun palkkaa vastaavan erorahan. Olen muuttamassa 1.9. EU-maahan ja mietin nyt voinko jaksotuksen jälkeen enää saada ansiosidonnaista ulkomailla (kun 3kk oleskeluaika taitaa täyttyä ennen jaksotuksen päättymistä). Tulen asumaan ulkomailla kuitenkin pidempään puolison komennuksen vuoksi ja todella toivon itsekin siellä työllistyväni, mutta se saattaa viedä kauemmin kuin tuo 3kk. Kiitos!

Erika, esimies18.08.201414:56

Hei Tarja, työttömyyspäivärahaa ei ole pakko hakea, mutta muista kuitenkin seuraavat aikarajat. Ensinnäkin työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa takautuvasti vain kolmelta kuukaudelta edellyttäen, että työhakusi TE-toimistossa on ollut tuolloin voimassa. Toiseksi, jos olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli puoli vuotta, työttömyysturvasi katkeaa ja sinun on kerättävä 26 viikon työssäoloehto uudelleen, ennen kuin olet taas oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Olet työmarkkinoilla silloin, kun olet työnhakijana TE-toimistossa, työskentelet työssäoloehtoon luettavassa työssä, työllistyt yrittäjänä tai omassa työssä tai osallistut johonkin TE-palveluun. Jos päätät hakea työttömyyspäivärahaa vasta kahden kuukauden jälkeen, ilmoita hakemuksessasi myös se, onko sinulla ollut työtuloa tuon kahden kuukauden aikana vai ei. Muista myös, että ensimmäisen hakemuksen käsittelyaika on aina vähän pidempi kuin jatkohakemuksen.

Tarja18.08.201411:06

Hei, olen TE-toimistossa työnhakijana ja saisin ansiosidonnaista työttömyyskorvausta. Voisinko kuitenkin alkuun pitää 2 kk vapaata ja olla hakematta päivärahaa? Tuntuisi reilummalta saada päivärahaa vasta kun todella haen töitä.

Teija Hautera, lakimies01.08.201409:30

Hei Katie! Pääsääntöhän omassa kotimaisessa lainsäädännössämme on se, että alle vuoden kestänyt ulkomailla oleskelu on tilapäistä, jolloin henkilön katsotaan yleensä vielä kuuluvan Suomen sosiaaliturvaan. Ratkaisun Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta tekee Kela. Tämä yhden vuoden sääntö ei kuitenkaan aivan täysin pidä paikkaansa EU/ETA-alueella liikuttaessa, sillä silloin oikeus sosiaaliturvaan ratkaistaan EY-asetusten perusteella. Lyhytkestoinenkin työskentely toisessa EU/ETA-maassa tai Sveitsissä siirtää henkilön ainakin osittain tuon kyseisen työskentelymaan sosiaaliturvan piiriin. Työttömäksi jäädessään henkilö kuuluu asuinmaansa sosiaaliturvan piiriin.

EU/ETA-alueella liikkuvat henkilöt voivat tietyin edellytyksin kerätä työssäoloehtoa useammassa eri maassa tehdystä työstä. Pyydä tästä syystä ennen lähtöäsi työskentelymaan viranomaiselta mukaasi työskentelykausien siirtoa koskeva U1-lomake. Suomeen palatessasi olet oikeutettu työttömyyspäivärahaan, jos täytät kaikki yleiset työttömyyspäivärahan maksamisen edellytykset. Työttömyyskassasi tutkii kyllä sen, onko Suomi edelleen asuinmaasi. Suomi katsotaan asuinmaaksesi ainakin silloin, jos asut täällä vakituisesti eikä sinulla ole kiinteitä siteitä johonkin toiseen maahan.

EU/ETA-maissa tapahtuvan työnhaun enimmäisaika on kolme kuukautta. Jos enimmäisaika ei ole vielä sinun kohdallasi täyttynyt, voit lähteä työnhakuun uudelleen ilman neljän viikon työnhakuedellytystä. Pyydä siinä tapauksessa työttömyyskassaltasi uusi U2-asiakirja mukaasi. Jos kolmen kuukauden enimmäisaika on sinun kohdallasi täyttynyt, voit lähteä uudelleen työnhakuun oltuasi ennen lähtöäsi työssä vähintään yhden työssäoloehtoon luettavan viikon ajan ja neljä viikkoa työnhakijana TE-toimistossa. Ennen lähtöä TE-toimisto ratkaisee sen, onko työnhakua koskeva edellytys täyttynyt ja työttömyyskassa puolestaan sen, täyttyykö vaadittava yhden viikon työssäolo.

Muista pitää työnhakusi voimassa. Tervetuloa takaisin!

Katie31.07.201423:55

Hei,
Läksin työnhakuun EU maahan, löysin työpaikan muutaman kuukauden määräaikaisella sopimuksella. Suullisesti luvattua jatkosopimusta ei tehtykään ja sain tietää tästä 2 vuorokautta ennen määräaikaisen sopimuksen loppumista. Ennen työn saantiani sain päätöksen Suomen sosiaaliturvaan kuulumisesta, mutta työpaikan saatuani hain oleskelumaan sosiaaliturvanumeron. Palaan Suomeen ja olen rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi ja huomasin, että osoitteeni on edelleen Suomessa. Mitä muita ilmoituksia minun kuuluisi tehdä? Puolisoni palaa syksyllä opiskelemaan ulkomaile, mutta ellen saa töitä, en tiedä mitä tehdä. Miten tilanteessani kuuluisi menetellä? Olenko uudelleen oikeutettu kolmen kuukauden työnhakuun vai pitääkö minun jäädä Suomeen ellen löydä töitä kohde maasta?

Teija Hautera, lakimies21.07.201410:40

Hei Karim! Jos asut edelleen Suomessa, voit oleskella ulkomailla tilapäisesti menettämättä oikeuttasi työttömyyspäivärahaan. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että olet ulkomailla oleskellessasikin TE-toimistossa työnhakijana ja työmarkkinoiden käytettävissä täällä Suomessa. Mikäli työnhakusi TE-toimistossa katkeaa, et enää ole oikeutettu Suomesta maksettavaan ansiopäivärahaan. Ansiopäivärahaoikeutesi päättyy myös silloin, jos tarkoituksesi on muuttaa pysyvästi asumaan ulkomaille. Jos alun perin alle vuodeksi eli tilapäiseksi suunniteltu ulkomailla oleskelu kestääkin yli vuoden eli muuttuu vakinaiseksi, päättyy oikeutesi Suomen sosiaaliturvaan olosuhteiden muutoksesta lukien. Tarkista joka tapauksessa Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen Kelasta.

Karim20.07.201414:08

hei,
olisin kysynyt mites sellaisissa tapauksissa,jos ottaa lopputilin ja ilmoittautuu työnhakijaksi ja oleskelisi vaimon luona Egyptissä esim.syyskuusta-toukokuuhun ja tulisi tänne sen jälkeen esim kesätöihin 3 kuukaudeksi ja sen jälkeen lähtisi taas pois Suomesta,niin olisiko oikeutettu korvauksiin siltä ajalta kun on pois Suomesta.
terveisin Karim

Erika, esimies10.07.201411:43

Hei Eetu, koska työmarkkinatuki on Kelan maksama etuus, on sinun tiedusteltava siihen liittyvät asiat sieltä.

Työttömyyskassan maksamalla ansiosidonnaisella työttömyyspäivärahalla voi tilapäisesti oleilla ulkomailla. Tällöin on kuitenkin oltava koko ajan työmarkkinoiden käytettävissä ja valmis ottamaan vastaan työvoimaviranomaisen tarjoamaa työtä. Jos ei ole työmarkkinoiden käytettävissä tai ei ota vastaan tarjottua työtä, voi TE-toimisto asettaa korvauksettoman määräajan eli karenssin.

Eetu09.07.201418:51

Hei,

Olen parin viikon päästä lähtemässä Englantiin pariksi kuukaudeksi. Olen työtön ja saan kelalta työmarkkinatukea.

Saanko työmarkkinatukea matkan aikana? Tarvitseeko matkasta ilmoittaa jollekkin? Jos vuokraan asunnon/huoneen, vaikuttaako se tuen saamiseen?

Erika, esimies12.05.201414:09

Hei Anna, ns. kolmansissa maissa, eli EU/ETA-maiden ulkopuolella tehtävä työ ei kerrytä sinulle uutta työssäoloehtoa, ellet työskentele suomalaisen yrityksen lähetettynä työntekijänä. Jäljellä olevat työttömyyspäivärahapäivät voidaan kyllä maksaa sinulle, kun palaat takaisin Suomeen, jos olet koko ulkomailla työskentelysi ajan säilyttänyt työttömyyskassajäsenyytesi ja pystyt osoittamaan työskentelyn ulkomailla esimerkiksi työtodistuksella.

Anna09.05.201412:42

Hei,

olen ulkomailla työelämävalmennuksessa. Minulla saattaa olla mahdollisuus jäädä tänne ei EU-maahan töihin. Valmennuksen jälkeen minulla on vielä ansiosidonnaista jäljellä. Jos otan tämän mahdollisen työn vastaan, menetänkö jäljellä olevat päivärahat? Jos työskentelen ulkomailla ja maksan verot Suomeen kerryttääkö tämä työssäoloaikaani seuraavaa vaadittavaa 10 kuukautta varten?

Teija, lakimies17.04.201412:20

Hei Laila ja kiitos kysymyksestäsi! Jos asut Suomessa ja saat Suomesta ansiopäivärahaa, voit oleskella ulkomailla tilapäisesti menettämättä oikeuttasi työttömyyspäivärahaan. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että olet edelleen TE-toimistossa työnhakijana ja työmarkkinoiden käytettävissä. Mikäli työnhakusi TE-toimistossa katkeaa ja olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, työttömyysturvasi katkeaa ja sinun on kerättävä koko 26 viikon työssäoloehto uudelleen, jotta olet taas oikeutettu ansiopäivärahaan.

Tilanne muuttuu silloin, jos tarkoituksesi on muuttaa pysyvästi asumaan ulkomaille. EU/ETA-alueellakin työtön henkilö saa työttömyysetuuksia pääsääntöisesti asuinvaltiostaan. Asuinvaltioksi katsotaan se valtio, jossa henkilö vakinaisesti asuu. Vakinaisuutta arvioitaessa otetaan huomioon oleskelun kesto ja jatkuvuus kyseisessä valtiossa, joten pitkäaikainen oleskelu jossain toisessa maassa saattaa kyllä johtaa siihen, että työttömyyspäivärahaa ei enää Suomesta makseta. Osa-aikatyötä tekevälle henkilölle ja lomautetulle voidaan kuitenkin maksaa työttömyyspäivärahaa työskentelyvaltiosta, riippumatta päivärahan saajan asuinmaasta.

Ulkomailla työskennellessäsi kuulut pääsääntöisesti aina työskentelymaan työttömyysturvan piiriin. Sinun kannattaa lukea ulkomailla työskentelystä tarkemmin nettisivuiltamme löytyvästä Ansioturvan ABC:stä kohdasta Ulkomailla työskentely ja työttömyysturva.

Laila17.04.201403:11

Miten Ytk tulkitsee Kelaan verrattuna alla olevan tekstin:
Pääsääntöisesti henkilön katsotaan asuvan edelleen Suomessa, jos aiottu ulkomailla oleskelu kestää enintään vuoden. Esimerkiksi kolmen kuukauden aika ulkomailla siten, että oikeus työmarkkinatukeen säilyy, on siis mahdollinen.

Peruspäivärahan maksaminen EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin ei edellytä Suomessa asumista.

Laila17.04.201403:06

Netposti toimii TE keskukseen eli saavat kirjeet lähetettyä niin että saa sähköpostiin viestin jos reissaa Eussa.

Erika, esimies11.02.201415:53

Hei Miia, työttömyysturvalain 1 luvun 8 §:n mukaan oikeus työttömyysetuuteen on Suomessa asuvalla työttömällä. Kun henkilö muuttaa Suomesta tilapäisesti (eli alle vuodeksi) ulkomaille työskentelemään, pidetään häntä pääsääntöisesti Suomessa asuvana myös ulkomailla työskentelyn ajan. Kela ratkaisee sen, kuinka kauan päivärahan hakijaa voidaan edelleen pitää Suomessa asuvana. Päivärahaa voidaan maksaa, mikäli TE-toimisto antaa työttömyyskassalle esteettömän lausunnon. Ulkomailla oleskellessasi sinun on syytä huolehtia siitä, työnhakusi TE-toimistossa pysyy voimassa, sillä jos työnhaku katkeaa, myös työttömyysturvasi katkeaa. Jos työllistyt Australiassa ja siirryt pois Suomen työmarkkinoilta, sinun tulee Suomeen palatessasi esittää työttömyyskassalle luotettava selvitys työskentelystäsi. Tämä siksi, että jos olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, työttömyysturvasi katkeaa ja sinun on kerättävä 26 viikon työssäoloehto uudelleen. Sinun katsotaan olleen poissa työmarkkinoilta mm. silloin, jos et ole ollut työnhakijana TE-toimistossa etkä ole työskennellyt riittävästi. Riittävänä työskentelynä pidetään työtä, joka Suomessa riittäisi täyttämään työssäoloehdon, eli vähintään 18 tuntia/viikko.

Miia11.02.201410:10

Hei! Määrä-aikainen työsuhteeni päättyi hetki sitten ja olen oikeutettu ansiosidonnaiseen päivärahaan. Mietin kuitenkin, että jos lähtisin Australiaan Working holiday viisumilla ja tekisin satunnaisesti töitä eri hedelmäfarmeilla, niin olenko samanaikaisesti oikeutettu nostamaan ansiosidonnaista päivärahaa? Olisin toki tavoitettavissa, mikäli suomesta koulutusta vastaava työ sattuisi löytymään. Kiitos vastauksesta etukäteen!

Eija10.02.201415:29

Hei, voiko tyttäreni liittyä ytk:n jäseneksi, kun hän työskentelee lentoemäntänä tanskalaisessa lentoyhtiössä, mutta asemapaikaksi tulee Helsinki? Vielä toistaiseksi asemapaikka on Kööpenhamina, mutta nytkin hän maksaa veronsa suomeen vakinaiseen asuinkuntaansa.

Erika, esimies10.02.201412:46

Hei "pois Suomesta", sinun kannattaa tiedustella TE-toimistolta sitä, miten ulkomailla järjestettäviin työvoimakoulutuksiin ja työkokeiluihin voi hakeutua ja mitkä ovat valintakriteerit. Sinulla on oikeus Suomesta maksettavaan työttömyyspäivärahaan, jos osallistut TE-toimiston kanssa sovittuun työkokeiluun tai työvoimakoulutukseen ulkomailla. Jos taas lähdet työharjoitteluun esimerkiksi jonkin kansainvälisen organisaation kautta, ei sinulla ole tällaisen harjoittelun ajalta oikeutta Suomesta maksettavaan työttömyyspäivärahaan.

Sinulla on myös mahdollisuus lähteä Espanjaan työnhakuun enintään kolmeksi kuukaudeksi ja saada tältä ajalta työttömyyspäivärahaa. Tämä edellyttää, että olet ollut ennen lähtöäsi työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään neljä viikkoa, olet pyytänyt meiltä asiakirjan PD U2 sekä olet rekisteröitynyt työnhakijaksi Espanjassa seitsemän päivän kuluessa siitä, kun lakkasit olemasta Suomen työmarkkinoiden käytettävissä. Työnhaun ajalta voidaan maksaa ansiopäivärahaa vain sellaiselle hakijalle, jolla olisi oikeus ansiopäivärahaan myös Suomessa. Lue lisää työnhakuun lähtemisestä nettisivuiltamme www.ytk.fi -> Ulkomailla työskentely ja työttömyysturva -> Työnhaku EU/ETA-maassa tai Sveitsissä.

Työttömänä voit myös oleskella ulkomailla, mutta tällöin sinun on oltava valmis ottamaan tarjottua työtä vastaan Suomesta. Jos työnhakusi katkeaa ja olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, myös työttömyysturvasi katkeaa ja sinun on kerättävä 26 viikon työssäoloehto uudelleen, ennen kuin olet taas oikeutettu ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan.

Erika, esimies10.02.201412:43

Hei Mietiskelijä, työttömänä ollessasi voit oleskella ulkomailla, mutta sinun tulee olla valmis ottamaan tarjottua työtä vastaan Suomesta. Huolehdi, että työnhakusi pysyy siis TE-toimistossa voimassa, sillä jos työnhakusi katkeaa ja olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, myös työttömyysturvasi katkeaa ja sinun on kerättävä 26 viikon työssäoloehto uudelleen. Sosiaalietuuksista sinun kannattaa kysyä etuuden maksajalta. Sinun ei tarvitse ilmoittautua paikallisille työvoimaviranomaisille, jos tarkoituksena ei ole hakea töitä tuosta kyseisestä maasta. Jos työnhaku ulkomailta kuitenkin kiinnostaa sinua, niin lisätietoa työnhakuun lähtemisestä saat nettisivuiltamme www.ytk.fi -> Ulkoimailla työskentely ja työttömyysturva -> Työnhaku EU/ETA-maassa tai Sveitsissä.

Pois Suomesta09.02.201418:08

Hei. Haluaisin tulla espanjaan työkokeiluun / työharjoitteluun. Olen pitkäaikaistyötön. En löydä töitä suomesta joten mikä olisi kannaltani paras? Saisin töitäkin täältä mutta harjoittelu on kannatavampaa koska saan asumistukea ja työttömyystukea suomessa niin jos menen töihin 3 kk ajaksi taidan menettää asumistuen suomessa ja työttömyystuen . - Kun palkka ei ole iso en millään pysty kyl maksamaan suomen asuntoa tuolta ajalta. Enkä ajatellut jäädä espanjaan vaan olla 3 kk katsomassa josko löydän täältä jotain. Pimeästikkään täältä en saa paikaa kun tuttuni pelkää tarkistajaa. Eli mikä olisi minun kannaltani taloudellisesti kannnattavinta? Töitä suomesta en löydä - Paitsi paskaduunia esim. siivous yms. ja niitä en tee kun on taitoa muuhunkin.

Mietiskelijä08.02.201412:40

Olen työtön työnhakija, ja olen lähdössä ulkomaille n. 4 kuukauden ajaksi.( EU -maa) Minulla on matkalla olessani sama puhelinliittymä käytössä jonka olen ilmoittanut työkkäriin. minun ei siis ilmeisesti tarvitse ilmoittaa matkastani mihinkään? Ja tiedätkö vaikuttaako tuo matka jollaintavalla asumistuen / toimeentulotuen saamiseen ja täytyykö sinne olla yhteydessä? Vai saanko kaikkia tukia ihan normaalisti, jos kuitenkin olen valmis ottamaan suomesta töitä vastaan? Ja siis olihan niin että minun ei tarvitse ilmoittautua ulkomailla ollessani paikalliseen työkkäriin tai mitään?

Erika, esimies29.01.201407:49

Hei Jouko, henkilön itselleen ottama vapaaehtoinen eläke ei vaikuta ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan määrään. Kaikista eläkkeistä ja sosiaalietuuksista on kuitenkin esitettävä todistus työttömyyskassalle päivärahahakemuksen yhteydessä, jotta eläkkeen tai etuuden vaikutus voidaan varmistaa. Nettisivuiltamme www.ytk.fi (kohdasta Ansioturvan ABC -> Sosiaalietuuksien vaikutus ansiopäivärahaan) voit vielä tarkistaa kaikkien sosiaalietuuksien vaikutuksen ansiopäivärahaan. Eläkkeen vaikutus Kelan maksamiin etuuksiin sinun kannattaa varmistaa suoraan Kelasta.

Jouko Nousiainen26.01.201419:20

Hei

Voinko käydä nostamaan omaa säästettyä eläkettä olessani ansiosidonnaisella päivärahalla? Entäpä KELAN:n peruspäivärahalla?

t. Jouko

Erika, esimies21.10.201310:37

Hei, työttömyysetuutta voidaan maksaa vain Suomessa asuvalle henkilölle, joka on TE-toimistossa työnhakijana, eli Suomen työmarkkinoiden käytettävissä. Kertomasi perusteella olet muuttanut ulkomaille viisi vuotta sitten, joten tässä tapauksessa ei myöskään ole kyse tilapäisestä ulkomailla oleskelusta. Kehottaisin sinua ottamaan yhteyttä asuinmaasi viranomaiseen, jotta voit selvittää mahdollisuutesi saada asuinmaasi myöntämää tukea työttömyytesi ajalle.

parastou soltani20.10.201310:14

Hei. Olen muuttanut ulkomaaille 3.7.2008. Menin naimisin ja mulla on 2 lasta. Mina ja lapest olemme suomen kansalainen. Olen tyoton, ja tarvitsen paivaraha. Mita voin tehda kuin asun taalla, ja en ole ilmoittanut mihinkaan mun muutoksesta. Onko joko mohdillisuus saada paivaraha kelasta. Mun lapset tarvitsevat paivarahoija, ja muut.

Erika, esimies25.09.201309:14

Hei Matkustaja, koska Kela on tällä hetkellä työttömyysetuutesi maksaja, tulisi sinun tiedustella näitä asioita tarkemmin Kelasta, mutta voin kertoa sinulle, miten näitä asioita käsitellään, mikäli saisit työttömyyskassan maksamaa ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Tärkeintä tässä on huomioida, että mikäli olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, päivärahaoikeutesi katkeaa ja sinun on kerättävä 34 viikon työssäoloehto uudelleen, jotta sinulla olisi taas oikeus ansiosidonnaiseen työttömyyspäivärahaan. Työttömyyspäivärahaa voidaan myös maksaa vain henkilölle, joka on Suomessa työmarkkinoiden käytettävissä. Sinulla on oikeus oleskella ulkomailla, mutta sinun tulisi kuitenkin olla valmis ottamaan tarjottua työtä vastaan Suomesta. Mikäli työllistyt Thaimaassa, kuulut työskentelymaan työttömyysturvan piiriin, eikä näin ollen myöskään soviteltua päivärahaa voida maksaa Thaimaassa työskentelyn ajalle. Lisätietoa ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta ja ulkomailla työskentelystä saat nettisivuiltamme Ansioturvan ABC:stä tai soittamalla puhelinneuvontaamme p. 02-760 7620.

Matkustaja24.09.201316:33

Hei! Olen lähdössä aivan piakoin Thaimaahan n. 6kuukaudeksi. Saan peruspäivärahaa, mutta mietin kuinka nuo kuukausittain lähetettävät lomakkeet sitten lähetetään Kelalle jos olen oikeutettu saamaan peruspäivärahaa? Voi myöskin olla että reissu pitenee. Osoitteeni on matkan ajan Suomessa vanhempieni taloudessa missä tälläkin hetkellä asun joten he hoitavat postini sen ajan. Haluaisin myös kuulla, että onko mahdollista saada Kelalta mitään tukia jos löytää Thaimaasta töitä, missä palkka on n. 600e/kk?

Erika, esimies18.09.201309:57

Hei Juuli, työttömyysetuuden maksaja kirjoittaa U2-lomakkeen, joten pyytäisin sinua tiedustelemaan Kelasta, mitä tietoja he tarvitsevat lomakkeen kirjoittamiseksi. Silloin, kun meidän päivärahansaaja on lähdössä ulkomaille työnhakuun, hänen tulee pyytää U2-lomaketta noin pari viikkoa ennen työnhakuun lähtemistä. Lomakkeen kirjoittamista varten tarvitsemme tiedon kohdemaasta ja lähtöpäivästä sekä TE-toimiston lausunnon työnhakuun lähtemisestä. Muistathan ilmoittautua ja esittää U2-lomakkeen Saksan työvoimaviranomaisille seitsemän päivän kuluessa Suomesta lähdettyäsi.

Juuli17.09.201317:34

Hei!

Valmistuin yliopistosta kesäkuun lopussa ja olen sen jälkeen ollut työtön työnhakija, ja saan Kelalta peruspäivärahaa. Olen lokakuun alussa lähdössä Saksaan työnhakuun, ja olen tietoinen tuosta U2-lomakkeesta, jonka avulla saan siirrettyä peruspäivärahan max. 3 kk ajaksi ulkomaille. Kävin jo TE-toimistolla keskustelemassa suunnitelmistani ja he ovat siis siellä tietoisia lähdöstäni ulkomaille. Tuota U2-lomaketta en kuitenkaan sieltä mukaani saanut. Haluaisinkin kysyä saanko lomakkeen matkaani käymässä Kelan asiointipisteessä? Tarvitseeko Kela TE-toimistolta jonkin erityisen lomakkeen/lausunnon, jotta saan tuon U2-lomakkeen?

Erika, esimies12.09.201307:51

Hei Oona, pääsääntöisesti työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa vain henkilölle, joka on Suomessa työnhakijana ja työmarkkinoiden käytettävissä. Nykyään on kuitenkin mahdollista oleilla ulkomailla, kunhan on valmis ottamaan tarjottua työtä vastaan Suomesta. Tällöin TE-toimistolle on ilmoitettava yhteystiedot, joilla sinut tavoittaa ulkomailla oleskelusi ajan. Mikäli olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, työttömyysturvasi katkeaa ja sinun on kerättävä 34 viikon työssäoloehto uudelleen, jotta olisit taas oikeutettu työttömyyspäivärahaan. Tietyin edellytyksin on myös mahdollista lähteä työnhakuun EU/ETA-maahan enintään kolmeksi kuukaudeksi ja saada tältä ajalta työttömyyspäivärahaa. Yhdysvalloissa, eli ns. kolmannessa maassa tapahtuvaa työnhakua ei kuitenkaan voida tukea työttömyyspäivärahalla eikä tällaisessa maassa tehtyä työtä myöskään huomioida Suomen työssäoloehtoon. Lisätietoa työskentelystä ulkomailla ja työnhakuun lähtemisestä saat nettisivuiltamme Ansioturvan ABC:stä tai voit soittaa päivärahaneuvontaamme puh. 02-760 7620.

Oona11.09.201314:31

Hei! Saan tällä hetkellä peruspäivärahaa. Olen lähdössä lokakuussa noin puoleksi vuodeksi Amerikkaan. Jatkuuko peruspäivärahan maksaminen tuolta ajalta vaikken ole Suomessa?

Erika, esimies23.07.201311:21

Hei Ville

Olet ymmärtänyt asian ihan oikein. Uudessa-Seelannissa tehtyä työtä ei voida lukea työssäoloehtoosi Suomessa. Uudessa-Seelannissa tehdyn työn perusteella sinulla on hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta, jos olet työskennellyt Uudessa-Seelannissa sellaisessa palkkatyössä, joka Suomessa tehtynä kerryttäisi palkansaajan työssäoloehtoa. Tällöin et ole ollut poissa työmarkkinoilta yli kuutta kuukautta. Jos olet kuitenkin ilman hyväksyttävää syytä poissa työmarkkinoilta yli kuusi kuukautta, on ansiopäivärahaan oikeus vasta sen jälkeen, kun olet kerännyt 34 kalenteriviikon työssäoloehdon uudelleen.
Jos olet täyttänyt työssäoloehdon ennen Uuden-Seelannin reissuasi Suomessa tehdystä työstä (34 kalenteriviikkoa työtä edellisen 28 kuukauden aikana) ollessasi työttömyyskassan jäsen, määritellään ansiopäivärahasi tästä työstä. Tällöin sinulla olisi oikeus ansiopäivärahaan tuon aiemman työn perusteella, kun ilmoittaudut TE-toimistoon työnhakijaksi heti Uudesta-Seelannista palattuasi. Puhelinpalvelumme vastaa myös mielellään ulkomaan asioita koskeviin kysymyksiin numerossa 02 760 76 20.

Ville22.07.201313:59

Hei, minulle on tulossa vastaava tilanne kuin Ennille, kuitekin vastauksenne hänelle on hiukan epäselvä.

Eli siis jos työskentelen Uudessa-Seelannissa satunnaisesti, mutta kuitenkaan minulle ei tule yli 6kk kestävää taukoa työskentelyssä, niin olisin oikeutettu ansiopäivärahaan? Kuitenkin seuraavassa lauseessa kirjoitatte, että "Uudessa-Seelannissa tapahtunutta työskentelyä ei voida lukea työssäoloehtoosi Suomessa. Palatessasi Suomeen, olet kuitenkin oikeutettu suomalaisen työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan, mikäli täytät työttömyysturvalain mukaiset päivärahan maksamisen edellytykset. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Suomeen palatessasi sinulta löytyy 34 viikkoa työssäoloehtoon luettavaa työtä 28 viimeisen kuukauden ajalta." Tarkoittaako tuo, että vaikka työskentelin uudessa-seelannissa niin siltikään se ei voida työssäoloehtoon Suomessa? Mutta jos kuitenkin on kertynyt tuo 34 viikkoa työtä viimeisin 28 kk aikana niin olisin oikeitettu ansiopäivärahaan, vaikka aika olisi kerrytetty jo ennen reissua? Mutta jos tulee tuo yli 6kk kestävä tauko työskentelyssä niin sitten putoaa kokonaan tyhjille? Olisiko mahdollista saada tähän selkokielinen selvennys?

Erika,esimies11.07.201311:20

Hei Enni!
Olet työmarkkinoilla, jos työskentelet Uudessa-Seelannissa sellaisessa palkkatyössä, joka Suomessa tehtynä kerryttäisi palkansaajan työssäoloehtoa. Yleensä ulkomailta töistä palaavat henkilöt esittävät työttömyyskassalleen työ- ja palkkatodistukset selvityksenä siitä, että he eivät ole olleet poissa työmarkkinoilta ulkomailla ollessaan. Jos kuitenkin olet yli kuusi kuukautta poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä, ei sinulla ole oikeutta työttömyyspäivärahaan ennen kuin olet täyttänyt työssäoloehdon kokonaisuudessaan uudelleen.


Uudessa-Seelannissa tapahtunutta työskentelyä ei voida lukea työssäoloehtoosi Suomessa. Palatessasi Suomeen, olet kuitenkin oikeutettu suomalaisen työttömyyskassan maksamaan ansiopäivärahaan, mikäli täytät työttömyysturvalain mukaiset päivärahan maksamisen edellytykset. Tämä tarkoittaa muun muassa sitä, että Suomeen palatessasi sinulta löytyy 34 viikkoa työssäoloehtoon luettavaa työtä 28 viimeisen kuukauden ajalta. Tämän lisäksi edellytetään sitä, että olet säilyttänyt suomalaisen työttömyyskassan jäsenyyden ulkomailla ollessasi. Työttömänä liittyminen ei ole mahdollista EU/ETA-alueen ulkopuolelta palattaessa.

Onnea työnhakuun Uudessa-Seelannissa!

Enni10.07.201315:03

Hei!
Olen kohta valmistuva opiskelija ja maanisesti valmistumisen jälkeistä työttömänä oloa välttääkseni anoin work&travel-viisumia Uuteen-Seelantiin. Viisumi ja lentoliput on jo hoidettu ja lähtö lähellä.

Ennen tähän prosessiin lähtöä etsin eri sivustoilta tietoa kaikkeen työttömyyteen ja ulkomailla asumiseen liittyen. En kuitenkaan törmännyt tähän sivuun kuin vasta nyt. Ja nyt vasta löysin tiedon siitä, että yli 6 kk ulkomailla oleskelusta ei seuraa muuta kuin hallaa minulle.

Silmiini osui useasta vastauksesta kohta "ilman hyväksyttävää syytä tapahtuva työmarkkinoilta poissaolo". Koetin etsiä, mitä ovat nämä hyväksyttävät syyt, mutta tuloksetta. Pitääkö minun mennä TE-toimistoon asti kysymään, mitä nämä syyt ovat?

Hain kyseistä work&travel-viisumia juurikin siitä syystä, että sitten olen oikeutettu tekemään töitä Uudessa-Seelannissa. Miten tätä katsotaan sitten Suomessa, jos minulla on näyttää, että olen työskennellyt Uudessa-Seelannissa? Näytöstä huolimatta "ilman hyväksyttävää syytä tapahtuvana työmarkkinoilta poissaolona?"

Ja vielä sellaista tässä pohdin, että jos nuo mahdolliset näytöt työssäolosta Uudessa-Seelannissa eivät Suomen viranomaisille kelpaa ja näin ollen minun viettäessäni yli 6 kk ulkomailla minulta jätetään nuo ansiopäivärahat pois, niin tuleeko minun Suomeen palatessani kyetä elämään pelkällä pyhällä hengellä, jos en paluuni jälkeen saa töitä?

Jos tosiaan on niin, että asuessani Uudessa-Seelannissa yli 6 kk kyseisellä viisumilla minulta evätään ansiopäivärahan saanti, niin ihmettelenpä vain, miksi Suomi ja Uusi-Seelanti ovat tällaisen yhteistyösopimuksen edes luoneet. Kenelle tällaiset 12 kuukauden oleskeluun oikeuttavat work&travel-viisumit sitten on tarkoitettu?

Erika, esimies12.06.201315:09

Hei Hantta!

Kysyt viestissäsi toimeentulotuesta. Työttömyyskassa ei maksa toimeentulotukea, joten emme voi valitettavasti ottaa kantaa siihen, mikä vaikutus ulkomaan matkalla siihen mahdollisesti on.

Mikäli kysymyksesi koskee ansiopäivärahaa, ulkomaanmatka sinänsä ei ole työmarkkinoilla olon este. Työnhakijan ei myöskään tarvitse enää ilmoittaa ulkomaan matkasta työvoimaviranomaiselle. Työtön työnhakija voi siis tehdä ulkomaanmatkan menettämättä oikeuttaan työttömyysetuuteen. Edellytyksenä on kuitenkin edelleen muun muassa, että työtön hakee työtä ja on jatkuvasti valmis ottamaan vastaan työtä Suomesta.

Työnhakijalle voidaan kuitenkin tehdä työtarjouksia ja tarjotaan TE-toimiston palveluita myös ulkomaanmatkan aikana. Ulkomaanmatka ei siis ole pätevä syy kieltäytyä tai olla osallistumatta tarjotusta työstä tai TE-toimiston palvelusta. Sinun kannattaakin olla yhteydessä TE-toimistoon sinulle suunnitellusta kuntouttavasta työtoiminnasta, ettei sinulle tule mitään ikäviä yllätyksiä.

Hantta11.06.201320:23

Voisiko joku viisas etuuskäsittelijä tms lakimies vastata tähän:Voinko varata Kreikan matkan 2 viikoksi menettämättä toimeentulotukeani,koska puolisoni loma alkaisi juuri päällekäin, kun itsellä alkaisi viimeistään velvoite aloittaa kuntouttava työtoiminta.Työpaikkaa ei ole minulle vielä määrätty määrätty.Aikaa on vain pari viikkoa,kun pitäisi aloittaa.Harmittaa,kun ei pääse yhdessä lomalle,kun pitää ilmais orjatöissä olla.Ilmeisesti tämä ei ole pätevä syy siirtää aloitusajankohtaa?Saanko edes viikon siirtää aloitusta,koska muistelen,että työnhakija kai saisi vuodessa pitää viikon loman ilmoittamattakin?Kiitos.

Erika, esimies06.06.201315:40

Hei Jape!

Voit lähettää ensimmäisen hakemuksen kassaan, kun olet ollut työttömänä kaksi viikkoa eli noin marraskuun puolivälissä. Jos liitteet ovat kunnossa arvioisin, että saat päätöksen päivärahasta joulukuun alkupuolella. Jos sinut tavoittaa ulkomailla ollessasi ja pystyt hoitamaan mahdolliset lisäselvitykset ulkomailta käsin, voit toki lähteä matkalle jo aikaisemmin. Jatkohakemusten vähimmäispituus on neljä viikkoa. Voit asioida sähköisesti myös ulkomailla ollessasi nettisivuiltamme löytyvän OmaYTK-palvelumme kautta.

Ohjeita tarvittavista liitteistä saat päivärahaneuvonnastamme puh. 02 7607 620 tai sähköpostilla ytk.palaute@ytk.fi tai OmaYTK-palvelun Viesti osion kautta. Näin voimme tutustua tilanteeseesi tarkemmin ja saat henkilökohtaiset ohjeet. Voit myös tutustua asiaan YTK:n nettisivuilla kohdassa http://www.ytk.fi/fi/ansioturvan_abc/ansiopaivarahan_hakeminen/hakemuksen_liitteet/

jape06.06.201309:23

Lasketaanko, esim asunnon vuokravakuuden palautus, tuloiksi, josta tulisi ilmoittaa kassaan? vai onko kyse vaan työtuloista?

jape06.06.201309:20

Hei Erika.

Tarkoituksenani on siis käydä pidemmällä lomalla ja tulla heti töihin kunnes töitä tarjotaan, no tarkoituksenani on palata takaisin suomeen, kuitenkin enintään 3kk olen siis ulkomailla. Jos hakemukseen menee 2 viikkoa ja tarvitsette lisäselvityksiä, niin montapäivää sen jälkeen minun kannattaisi lennot tilata? huomaathan että ne olisi halvempia nyt, joten ne kannattaisi tilata etukäteen, kunnes tietää ajan, millon varmasti saa asiat hoidettua?

1.11 jään siis työttömäksi ja 1.12 tulee se kannustetili, josta aikasemmassa viestissä puhuin, joten sillon myös saan palkka erittelyn siitä, joten lienee järkevintä että kassa tekee korjauksen takautuvasti.

Kun olen ilmoittanut itseni TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi, niin mitä kaikkia liitteitä minun tulisi toimittaa kassaan? verotiedot? palkkakuitit?

Erika, esimies05.06.201316:22

Hei Jape!

Sinun tulee ilmoittautua TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänä. Ennakkoilmoittautumisen voi tehdä MOL:n (eli TE-toimiston) sivuilla, mutta henkilökohtaisesti tulee käydä myös TE-toimistossa 10 päivän kuluessa. Lisätietoja kannattaa kysyä TE-toimistosta.

Ensimmäisen päivärahahakemuksen voit lähettää työttömyyskassaan, kun työttömyydestä on kulunut vähintään kaksi viikkoa. Arvioitu käsittelyaika YTK:ssa on noin 2 viikkoa hakemuksen saapumisesta. Hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti nettisivujemme kautta. Hakemuksen käsittelemiseksi voimme kuitenkin tarvita lisäselvityksiä, joten on ensiarvoisen tärkeää, että hakemuksen käsittelyvaiheessa tavoitamme sinut hakemuksessa mainittujen yhteystietojen avulla. Mikäli tarkoituksesi on olla ulkomailla pidempään, huomaathan, että jos olet poissa työmarkkinoilta yli 6 kuukautta ilman työvoimapoliittisesti hyväksyttävää syytä, tulee uusi 34 viikon työssäoloehto kerätä uudelleen ennen päivärahaoikeuden alkamista.

Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaan työnhakija ei ole velvollinen ilmoittamaan ulkomaanmatkasta etukäteen TE-toimistolle. Työnhakijana pidetään kuitenkin työttömyysturvalain 2 luvun 1 §:n mukaan henkilöä, joka ilmoittaa TE-toimistolle työtarjouksia ja muita yhteydenottoja varten postiosoitteensa ja mahdolliset muut yhteystietonsa, joiden avulla hänet voidaan viivytyksettä tavoittaa. Työnhakija vastaa siitä, että hänet tavoitetaan hänen ilmoittamastaan osoitteesta. Työnhakijan tulee ulkomaan matkankin ajan olla suomalaisten työmarkkinoiden käytettävissä. Tämän vuoksi työnhakija ei voi vedota siihen, ettei ole esimerkiksi saanut postia ajoissa. Työtä voidaan tarjota myös puhelimitse.

Mikäli työttömyyden alkamisen jälkeen maksetaan vielä palkkatuloja, ilmoita niiden maksamisesta lähettämällä palkkaerittely työttömyyskassaan. Jotta päivärahan suuruus saadaan määriteltyä oikein, on tärkeää, että saisit toimitettua kaikki työssäolojakson palkkatiedot hakemuksen yhteydessä. Jos kuitenkin päivärahan suuruus on ennätetty määritellä niin, ettei kaikkia tarvittavia tuloja ole huomioitu, työttömyyskassa voi tehdä korjauksen takautuvasti.

Erika, esimies05.06.201314:01

Hei Henri!

Pyytäisin sinua ilmoittamaan TE-toimistoon matkastasi ja siitä, että työnhakusi ei ole voimassa ko. aikana. Huomioithan, että voit olla poissa työmarkkinoilta enintään kuusi kuukautta ilman työvoimapoliittisesti hyväksyttävää syytä menettämättä päivärahaoikeuttasi.

Muista matkalta palattuasi ilmoittautua TE-toimistoon uudelleen työnhakijaksi. Laita matkan jälkeisen päivärahahakemuksen liitteeksi oma kirjallinen vapaamuotoinen selvitys siitä, että olet ollut matkalla (etkä esimerkiksi työssä).

Henri05.06.201313:19

Hei,

Olisin mahdollisesti lähdössä pariksi kuukaudeksi Thaimaahan työnhakuni ollessa voimassa. Onko mahdollista laittaa 500 päivän ansiorahani tauolle siksi aikaa? Toive olisi, että saisin viettää loman suunnitellusti, ja että ansiorahani jatkuisi palatessani normaalisti, kun olisin taas työmarkkinoiden käytettävissä. Tämä tuntuisi järkevältä ja rehdiltä vaihtoehdolta molempien osapuolien kannalta, ja onnistuessaan siirtäisi 500 päivän ansiopäivärahani päättymispäivää eteenpäin.

jape05.06.201311:41

Olen jäämässä työttömäksi marraskuussa. En ole koskaan ollut työttömyyskassan rahoilla, enkä oikeen tiedä miten se toimii.

Kysymys liittyykin, juuri ulkomaan matkaan. olen jäämässä siis työttömäksi lokakuun lopussa, eli olisin työtyön työnhakija 1.11. Kovasti tekisi mieli lähteä ulkomaille ja liput olisi tuona ajankohtana halpoja mikäli ne tilaa nyt, joten osaatko sanoa kauan kaikissa paperiasioissa yms. menee, että pääsee työttömyyspäivä rahoille ennenkö uskaltaa lähteä ulkomaille? jos esimerkiksi lähetän netissä YTK:lle hakemukset ulkomailla olon aikana, niin voinko lähteä aika pian kun olen ilmottautunut työttömäksi työnhakijaksi, vai vaatiiko se useampia käyntejä työkkärissä tai muissa toimistoissa? en uskalla tilata lentolippuja tämän vuoksi, koska en tiedä kuinka kauan asioiden hoidossa menee, osaisitko sanoa, kerkeisinkö hoitaa asiat esim jos ostan liput ulkomaille esim. 8.11?

Paluu lipun ostan tietenkin joustavaksi, että pääsen suomeen mikäli työtä ilmenee.

Muuttuvana tekijänä pitänee vielä mainita, että olen työssä jossa saan urakkaa (kannuste palkkaa), joten vielä joulukuun alussa saan Kannuste palkkaa, niin miten tämä sitten ilmotetaan, että vältyttäisiin siltä että saisin päivärahan oikeen?

lyhyesti tiivistettynä. jos jään työttömäksi työnhakijaksi 1.11 niin kerkeenkö hoitaa työttömyyspäivärahaan vaadittavat asiat ja uskallanko tilata liput esim. 8.11?

Erika, esimies03.06.201314:44

Hei Jape,
TE-toimisto voi asettaa karenssin myös silloin, jos kieltäydyt osallistumasta työllistymistä edistävään palveluun, mikäli tämä kuuluu työllistymissuunnitelmaan. Karenssin pituus voi eri tilanteissa olla 30, 60 tai 90 päivää. Pyytäisin kuitenkin tiedustelemaan asiasta tarkemmin suoraan TE-toimistosta.

Jape30.05.201310:49

Jos kieltäytyy TE-toimiston ehdottamasta kurssista tai työkokeilusta, joka ei oo oikeen omaa alaa, niin tuleeko siitä karenssia työttömyyspäivä rahalle?

entä paljon tulee karenssia jos kieltäytyy töistä jos työ ei miellytä?

Erika, esimies30.05.201310:43

Hei, valitettavasti työnhakumaan on oltava joku EU-tai ETA-maista tai Sveitsi. EU/ETA-alueen ulkopuolella tapahtuvaa työnhakua ei siis voida tukea.

On myös hyvin epätodennäköistä, että Aasiassa tapahtuvaa työharjoittelua voitaisiin tukea työttömyyspäivärahalla. TE-toimisto voi toki ohjata työnhakijan erilaisiin työllistymistä edistäviin palveluihin, joiden ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa. Tietyin edellytyksin suomalaista ansiopäivärahaa voidaan maksaa esimerkiksi ulkomailla tapahtuvan työkokeilun tai koulutuksen ajalta. Palvelun järjestäjän on kuitenkin oltava suomalainen. TE-toimisto ratkaisee se, voidaanko tällaiseen palveluun osallistumista tukea työttömyyspäivärahalla. Jos tämä vaihtoehto kiinnostaa sinua, niin sinun kannattaakin kääntyä paikallisen TE-toimiston puoleen lisätietojen saamiseksi.

lomalle29.05.201314:08

Onko mahdollista hakea työtä eu:n ulkopuolelta ja saada tukea? entä työharjoittelua, esim aasiassa?

Erika, esimies29.05.201310:50

Hei Jape,
Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaan työnhakija ei ole velvollinen ilmoittamaan ulkomaanmatkasta etukäteen TE-toimistolle. Työnhakijana pidetään kuitenkin työttömyysturvalain 2 luvun 1 §:n mukaan henkilöä, joka ilmoittaa TE-toimistolle työtarjouksia ja muita yhteydenottoja varten postiosoitteensa ja mahdolliset muut yhteystietonsa, joiden avulla hänet voidaan viivytyksettä tavoittaa. Jos työnhakija on ilmoittanut ulkomaan matkan ajaksi osoitteen ulkomailla, työtarjoukset ja muut yhteydenotot lähetetään tähän osoitteeseen tavallisena kirjeenä. Työnhakija vastaa siitä, että hänet tavoitetaan hänen ilmoittamastaan osoitteesta. Työnhakijan tulee ulkomaan matkankin ajan olla suomalaisten työmarkkinoiden käytettävissä. Tämän vuoksi työnhakija ei voi vedota siihen, ettei ole saanut ajoissa postia ulkomaan osoitteeseen. Työtä voidaan tarjota myös puhelimitse.

Ohjeen mukaan ulkomaan matkasta pitää siis ilmoittaa TE-toimistolle, mutta yhteystiedoksi ei tarvitse antaa ulkomaan osoitetta. Se ei käytännössä ole kovin toimivakaan ratkaisu, koska kirjeet menevät perille niin paljon hitaammin kuin Suomen sisällä. Koska kysymyksessä kuitenkin on TE-toimiston toimivaltaan liittyvä kysymys, pyytäisin sinua varmistamaan TE-toimistosta, miten yhteydenpito välillänne tapahtuu mahdollisen ulkomaan matkan aikana.

Erika, esimies29.05.201310:25

Hei Sara,

päätoimisella opiskelijalla ei ole oikeutta ansiosidonnaiseen päivärahaan työttömyyskassasta. Työharjoittelu- ja opiskeluasiassa pyydän ottamaan yhteyttä TE-toimistoon tai Kelaan. Kysymyksestäsi ei täysin käy selville, onko kysymyksessä työharjoittelu vai opiskelu. Päiväraha-asiassa voit halutessasi ottaa yhteyttä YTK:n asiakaspalveluun (02-760 7620), jotta osaisimme neuvoa sinua paremmin, nyt antamiesi tietojen perusteella neuvojen antaminen on hankalaa.

Erika, esimies29.05.201310:22

Hei,

lakiuudistuksen myötä on mahdollista oleskella ulkomailla työttömänä ollessaan, mutta sinun on kuitenkin oltava valmis vastaanottamaan tarjottua työtä. Mikäli työnhakusi Suomessa katkeaa ja olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, työttömyysturvasi katkeaa ja sinun on kerättävä 34 viikon työssäoloehto uudelleen. Siitä, miten yhteydenpito TE-toimiston kanssa onnistuu, sinun tulee tiedustella TE-toimistosta.

Mikäli olet kuitenkin lähdössä työnhakuun toiseen EU-maahan, sinun tulee olla Suomessa työttömänä työnhakijana vähintään neljä viikkoa ennen ulkomaille lähtöä (työnhakuedellytys). Saat kuitenkin oleilla ulkomailla tuon neljän viikon aikana, jos vain olet edelleen työnhakijana ja työmarkkinoiden käytettävissä täällä Suomessa. Työttömyyspäivärahalla tuettu työnhaku ulkomailla voi kestää enintään kolme kuukautta. Ennen työnhakuun lähtöä sinun kannattaa muistaa:
- ilmoittaa työnhakuun lähdöstäsi TE-toimistolle,
- pyytää ennen lähtöäsi työttömyyskassalta asiakirja PD U2,
- rekisteröityä työttömäksi työnhakijaksi työnhakumaassa seitsemän päivän kuluessa siitä, kun lakkasit olemasta työmarkkinoiden käytettävissä Suomessa ja
- Suomeen palatessasi rekisteröityä työttömäksi työnhakijaksi PD U2-lomakkeessa sinulle asetetun määräajan kuluessa.

sara27.05.201321:00

moikka, mietin tässä että voisin lähteä ulkomaille työharjoitteluun.Pääsisin yhteen hyvään meikkaaja/kampaaja harjoittelemaan/kouluun.olen ollu viimeiset 3,5vuotta kotiäitinä.mitä minun pitäisi tehdä jos esimerkiksi tahtoisin lähteä elokuun lopussa kosovoon kyseiseen kouluun?tarvitaanko todistus että pääsin harjoittelijaksi?entäs sitten lapset?? tahtoisin ottaa lapset mukaan,sukulaiseni asuu siellä ja lupasi ottaa muksuni tarhaan (tarhaopettaja kyseessä)saanko rahallista tukea??entäs asumis menoihin??

jape25.05.201321:54

Jos on postiosoite, puhelin numero ja sähköposti käytössä päivittäin työnhakua varten, josta tieto välittyy, niin tarvitseeko siitä erikseen mainita missäpäin ulkomailla oleskelee? eli mikäli on tavoitettavissa postitse, maililla ja puhelimella jatkuvasti, niin tarvitseeko sitä erikseen sitten ilmotella et missä oleskelee ulkomailla, koska sillä ei oo käytännön merkitystä

lomalle25.05.201321:44

Hei! uuden lakiuudistuksen myötä on siis mahdollista oleskella ulkomailla, mikäli on yhteystiedot päivitettynä TE-toimistoon. Onko osotetta pakko ilmoittaa missä oleskelee, jos esim liikkuu ulkomailla paikasta toiseen? voiko esimerkiksi suomessa olla perheessä yhteyshenkilö, jossa on itse kirjoilla ja jonne postia tulee TE-toimistolta, joka välittää tiedot välittömästi matkailijalle ja olla yhteyksissä TE toimiston kanssa vaikka sähköpostitse työtarjousten vuoksi?

Miten se nykyään sitten on. jos esim jään 1.8 työttömäksi, niin joudunko oleskelemaan suomessa 4 viikkoa ennen ulkomaanmatkalle lähtöä odottaen työtarjousta vai kumoaako uusi lakiuudistus senkin? eli voinko ilmottautua työttömäksi työnhakijaksi esim just tuolloin 1.8 ja lähteä ulkomaille ja hoitaa netistä uudet hakemukset vai onko siinä se 4vk:n odotus pakollinen?

Erika, esimies11.04.201312:10

Hei Avoin paluulippu!

Voit hakea ansiopäivärahaa työttömyyskassasta myös ulkomaanmatkan aikana. Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeen mukaan työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen myös ulkomaan matkan ajalta, mikäli hän täyttää etuuden saamisen työvoimapoliittiset edellytykset. Työnhakijana pidetään työttömyysturvalain mukaan henkilöä, joka ilmoittaa TE-toimistolle työtarjouksia ja muita yhteydenottoja varten postiosoitteensa ja mahdolliset muut yhteystietonsa, joiden avulla hänet voidaan viivytyksettä tavoittaa. Jos ilmoitat matkan aikaisen osoitteen ulkomailla, työtarjoukset ja muut yhteydenotot lähetetään tavallisena kirjeenä ko. osoitteeseen. Sinun pitää kuitenkin ulkomaan matkan aikanakin olla suomalaisten työmarkkinoiden käytettävissä. Tämän vuoksi sillä, missä ajassa posti on perillä ilmoittamassasi osoitteessa tai muilla postin kulkuun liittyvillä seikoilla ei ole merkitystä arvioitaessa mahdollisen työvoimapoliittisen seuraamuksen asettamista. Et siis voi vedota siihen, ettet ole matkan johdosta saanut tietoa tehdystä työtarjouksesta ajoissa. Lisätietoa työnhaun voimassa pitämisestä ulkomaanmatkan aikana saat omasta TE-toimistostasi.

Avoin paluulippu08.04.201319:21

Moi,

Olen lähdössä Malesiaan ja paluulippuni on ns avoin lippu, eli voin palata periaatteessa koska vaan.

Tarkoitus on olla siellä x-määrä päiviä/viikkoja tai kuukausia. Suomeen palaan ku löytyy sopivia töitä Suomesta.

Siis olen aktiivinen työnhakija ja TE:ssä työttömänä työnhakijana ja YTK:n jäsen.

Eli saanhan YTK-tukia normaalista myös matkan aikana, kuhan palaa Suomeen heti ku sopivia töitä ilmaantuu?

Erika, esimies03.04.201316:28

Hei Reissari!

Voit matkustella ulkomailla työttömänä ollessasi, mutta muista pitää työnhakusi voimassa TE-toimistossa. Lisäohjeita ulkomaille matkustamisesta saat oman paikkakuntasi TE-toimistosta. Jos et pidä työnhakua voimassa ja matkustat ulkomailla pitkään, eli olet poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä yli kuusi kuukautta, kertynyt työttömyysturva katkeaa ja työssäoloehto täytyy täyttää uudelleen.

Reissari03.04.201313:09

Semmoista kyselisin että, kuinka pitkän aikaa voi matkustella lomautettuna euroopan ulkopuolella ja pitääkö tästä ilmoittaa jonnekkin? Ja koskeeko sama jos olen kokonaan työtön?

Erika, esimies03.04.201309:07

Hei nimimerkki kummallinen tilanne! Tilanteesi kaikki yksityiskohdat eivät täysin selviä viestistäsi, joten suosittelisin sinua ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme (02-7607620), jotta voimme neuvoa yksityiskohtaisemmin juuri sinua sinun tilanteessasi. Pääsääntöisesti työnhaku ulkomailla menee kuitenkin niin, että työtön työnhakija voi lähteä toiseen EU -maahan työhakuun lähtömaan kustantamalla työttömyysturvalla, jos hän on ollut työttömänä työnhakijana neljä viikkoa ennen lähtöä, ei ole työvoimapoliittisessa karenssissa ja rekisteröityy työnhakijaksi seitsemän päivän kuluessa siinä jäsenvaltiossa jonne hän muuttaa.

Oikeus etuuksiin jatkuu enintään kolme kuukautta, ellei lähtömaan enimmäisaika täyty ennen tätä. Päivärahan saamiseksi henkilö tarvitsee lähtömaan viranomaisen antaman U2 -todistuksen. Päivärahaa maksetaan EU -maahan tapahtuvan työnhakumatkan ajalta työnhakijan lähtömaasta.

Suomessa työttömyyskassa antaa U2 -todistuksen omille jäsenilleen. Mikäli henkilö ei työllisty toisessa EU -maassa, hänen on palattava Suomeen ja ilmoittauduttava työ- ja elinkeinotoimistoon U2 -todistuksen voimassaoloajan kuluessa, jotta oikeus työttömyyspäivärahaan säilyy ilman keskeytyksiä. Jos henkilö ilmoittautuu työ- ja elinkeinotoimistoon vasta todistuksen voimassaolon päätyttyä, päivärahaa ei makseta, ennen kuin hän on ollut työssä tai koulutuksessa neljä viikkoa.

Ulkomailla oleskelu ilman työttömyysturvalain tarkoittamaa hyväksyttävää syytä on aina rinnastettava kotimaassa tapahtuvaan ilman hyväksyttävää syytä tapahtuneeseen työmarkkinoilta poissaoloon. Jos henkilö on yli kuusi kuukautta poissa työmarkkinoilta ilman hyväksyttävää syytä, ei hänellä ole oikeutta työttömyyspäivärahaan ennen kuin hän on täyttänyt työssäoloehdon uudelleen.

kummallinen tilanne30.03.201323:01

len asunut ulkomailla osittain tai miltei kokonaan jo pitkän aikaa ja olen ollut töissä suomessa, mutta lähes kaiken työn tehnyt etätöinä ulkomailta käsin. Nyt työsuhteeni on päättymässä jos en löydä töitá sitä ennen haluaisin hakea töitä etupäässä ulkomailta. Voinko tulla vaan Suomessa käväisemään työkkärissá ja palata työnhakuun ulkomaille ilman mitään sen kummempaa vai kuinka minun tulisi toimia?

Erika, esimies13.03.201310:23

Työttömyyskassa voi toimittaa U2-todistuksen myös takautuvasti, jos vain kaikki työttömyyspäivärahan maksamisen edellytykset ovat sitä ennen kunnossa.

Olavi08.03.201315:17

Olen ilmoittautunut työnhakijaksi, mutta en ole vielä saanut sitä u-2 lomaketta, kun hain sen samalla kun sain TE-keskuksen lausunnon. Eli olen jo tällä hetkellä ulkomailla. Voiko näissä tapauksissa sopia, että u-2 lomakkeen voi toimittaa nk. takautuvasti? Kuitenkin olen sitä jo hakenut.

Erika, esimies08.03.201315:03

Hei Olavi,

kiitos viestistäsi. Olethan ilmoittanut lähdöstäsi TE-toimistoon? Työttömyyskassa voi yleensäkin antaa U2-todistuksen vain silloin, kun olemme ensin saaneet TE-toimistolta lähtöäsi koskevan tiedotteen. TE-toimisto ratkaisee siis aina ensin sen, täyttyvätkö kaikki työnhakua koskevat edellytykset sinun osaltasi.
Työttömyyskassa ei voi antaa U2-todistusta, jos sinulla ei ole oikeutta saada etuuksia työnhaun osalta. Jos kuitenkin maksamisen esteen (tai karenssin sinun tapauksessasi) kesto on lyhyempi kuin työnhakujakson (3 kuukautta), niin U2 voidaan kirjoittaa. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että työttömyyspäivärahaa ei makseta koko kolmen kuukauden ajalta.

Jos sinulla ei ole esittää U2-lomaketta työnhakumaassa, niin työnhakumaan viranomainen pyytää vastaavat tiedot työttömyyskassalta asiakirjalla SED U007. Ilmoittautuminen työnhakumaassa on siis mahdollista myös ilman U2-lomaketta. Muistathan rekisteröityä työnhakijaksi seitsemän päivän kuluessa siitä, kun lakkasit olemasta työvoimaviranomaisten käytettävissä Suomessa. Oikeus työttömyyspäivärahaan voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi työnhakumaassa.

Sinun kannattaa olla yhteydessä asiakaspalveluumme (02 7607620), jotta voimme antaa ohjeita tarkemmin.

Olavi08.03.201302:57

Miten sellaisessa tilanteessa tulisi toimi, jos on karenssissa ja karenssin aikana on mennyt ulkomaille hakemaan töitä ja jatkaa eta alueella töiden hakua. Karenssin aikanahan työttömyyskassa ei kirjoita u-2 lomaketta. Kysymys onkin seuraavanlainen: jos on hakenut u2-lomaketta heti karenssin loputtua. Ja lomakkeen kanssa tulisi ilmoittautua eta maan työvoimaviranomaisille. Jos lomaketta ei ole vielä hallussa, kun sitähän ei ole voinut hakea karenssista johtuen. Niin voiko lomakkeen toimittaa silloin kun sen saa käsiinsä, kunhan on ilmoittautunut tuon 7-päivän sisällä eta maan työvoimatoimistoon?

Erika, esimies22.02.201310:09

Hei Tuumailija,

valitettavasti tätä kolmen kuukauden aikaa et voi jatkaa, vaan sinun tulisi palata Suomeen kolmen kuukauden kuluessa lähtemisestä, ellet ole työllistynyt tämän kolmen kuukauden aikana työnhakumaassa. Mikäli kolmen kuukauden määräaika ylittyy, niin palaamisen jälkeen päivärahaa voidaan maksaa vasta sen jälkeen, kun olet ollut työssä tai työttömyysturvalain 2 luvun 16 §:n mukaisessa koulutuksessa vähintään neljän viikon ajan.
Mikäli työllistyt työnhakumaassa tämän kolmen kuukauden aikana, niin liity siinä maassa työttömyyskassaan, jos kyseessä on Ruotsi tai Tanska. Muissa maissa on yleinen työttömyysvakuutus, joten kuulut sen piiriin heti, kun työllistyt kyseisessä maassa.

tuumailija21.02.201316:14

Hei,
miten työttömyysturvan säilyminen käytännössä toimii, jos on ollut 3 kk:ta ulkomailla työnhaussa, on ilmoittanut siitä työkkäriin ja hoitanut kaikki tarvittavat paperit kuntoon, mutta haluaisikin jäädä pitemmäksi aikaa työnhakuun ulkomaille? Tapaukseni on tämänkaltainen ja haen oikeasti kokoajan töitä, joita oletan saavani pian, mutta en välttämättä tämän 3 kk:n ajan sisällä. Mikäli tätä oleskeluaikaa ei voi jatkaa, käytännössä minun pitäisi alkaa järjestämään Suomeen paluutani jo 1 kk aikaisemmin, sanoa asunto ulkomailla irti jne. Kuitenkin Kelan sivuilla on tälläinen lauseke: "os olet Suomessa työnhakijana ja pidä työnhakusi voimassa Suomen työvoimaviranomaisen edellyttämällä tavalla, sinulle voidaan maksaa työttömyysetuuksia Suomesta tilapäisen EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä oleskelun ajalta. Tilapäisenä oleskeluna pidetään korkeintaan yhden vuoden oleskelua, jolloin sinulla on oikeus Suomen sosiaaliturvaan. Peruspäivärahan maksaminen Suomesta EU- tai Eta-maihin tai Sveitsiin ei edellytä asumista Suomessa."

Haluaisin siis tietää, miten voin jatkaa tätä aikaa 3kk:ta pitemmäksi? Olen siis teidän asiakkaanne.

Kiitos avusta jo ennakkoon!

Erika, esimies18.01.201315:33

Hei Tarja,

kokonaan työttömänä työnhakijana voi lähteä toiseen EU-maahan työnhakuun lähtömaan kustantamalla työttömyysturvalla, jos on ollut työttömänä työnhakijana neljä viikkoa ennen lähtöä, ei ole työvoimapoliittisessa karenssissa ja rekisteröityy työnhakijaksi seitsemän päivän kuluessa siinä jäsenvaltiossa, johon muuttaa. Jos työnhakija ei saa työtä toisesta EU-maasta, on hänen palattava Suomeen ja ilmoittauduttava TE-toimistoon U2 –lomakkeen voimassaoloajan kuluessa, jotta oikeus työttömyyspäivärahaan säilyy keskeytyksettä. Mikäli TE-toimistoon ilmoittautuminen tapahtuu vasta lomakkeen voimassaolon päätyttyä, päivärahaa Suomessa ei makseta, ennen kuin työnhakija on Suomeen palaamisen jälkeen ollut työssä tai koulutuksessa neljä viikkoa.

Ulkomailla oleskelu ilman työttömyysturvalain tarkoittamaa hyväksyttävää syytä rinnastetaan kotimaassa tapahtuvaan ilman hyväksyttävää syytä tapahtuneeseen työmarkkinoilta poissaoloon. Se, että perhe muuttaa yhdessä ulkomaille miehen työn perässä, ei ole työttömyysturvalain mukaan vaimolle hyväksyttävä syy olla poissa työmarkkinoilta. Silloin palatessa pitää kerätä työssäoloehto uudelleen (tällä hetkellä 34 kalenteriviikkoa). Jos työmarkkinoilta poissaololle on tapauksessasi vaimon osalta henkilökohtainen hyväksyttävä syy, esimerkiksi alle 3 –vuotiaan lapsen hoito tai opiskelu, ei Suomeen paluun jälkeen tarvitse kerätä työssäoloehtoa uudelleen.

Tarja17.01.201323:17

Terve. Millaisia säädöksiä noudatetaan siinä tilanteessa että mies lähtee töiden perässä muutaman vuoden työkomennukselle ulkomaille, ja vaimo/avokki ei voi muuta kuin irtisanoutua työpaikastaan ja muuttaa perässä hakemaan työtä sieltä? Ajatellaan että tämä ulkomaa on Eu maa. Jos vaimo/avokki saa töitä ennen kuin 3 kk on mennyt umpeen, ja sitten kun miehen työ loppuu vaimo/avokki irtisanoutuu, he palaavat Suomeen ja nainen alkaa taas etsiä töitä? Onko hän menettänyt ansiosidonnaisen päivärahansa? Entä jos hän ei saa töitä ja työttömyys jatkuu yli 3kk, saako hän ansiosidonnaista jatkaessaan työnhakua ulkomailla? Jos hän pysyykin työttömänä kuukausia tai vuosia, ja palaa miehensä kanssa Suomeen miehen työkomennuksen päätyttyä, onko nainen menettänyt ansiosidonnaisen päivärahansa? Kiitän.

Erika, esimies03.01.201311:06

Hei Kimi,

Jotta saisit vastauksen juurin sinun tilanteeseesi, pyydän sinua ottamaan yhteyttä lähimpään TE-toimistoon, koska nämä asiat kuuluvat TE-toimiston vastuulle.

Lain sekä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden mukaan työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) antaa työttömyyskassaa sitovan lausunnon siitä, onko työnhakijalla oikeus työttömyysetuuteen poissaolon ajalta. Jos poissaolo johtuu esimerkiksi ulkomaan matkasta, TE-toimisto antaa maksatuksen estävän lausunnon. Ministeriön ohjeiden mukaan TE-toimiston tulee harkita, tulisiko koulutus lopettaa työnhakijan osalta, jos koulutuksen tavoitteet jäisivät toteutumatta poissaolon takia työnhakijan oltua koulutuksesta poissa esimerkiksi yli viikon. Jos koulutus lopetetaan poissaolon johdosta, tulee harkittavaksi myös korvaukseton määräaika eli karenssi.

Kimi31.12.201205:04

Jos tulee hyväksytyksi hakemaansa työvoimakoulutukseen, niin voiko matkalle (2vk) lähteä kesken koulutuksen ja jatkaa palattuaan, vai keskeytyykö koulutus ja saa karenssia?

Erika, esimies21.12.201214:30

Hei Anne!

Voit lähteä työnhakuun Ruotsiin kolmen kuukauden ajaksi. Asuntoa ei ole välttämätöntä pitää sekä Suomessa, että Ruotsissa työnhaun aikana. Otathan asiassa yhteyttä myös työ- ja elinkeinotoimistoon sekä kassan päivärahaneuvontaan puh. 02 7607 620.

Erika, esimies21.12.201214:11

Hei Juha. Työnhakija on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajantasalla. Työttömyysturvalain mukaan työnhakijana pidetään henkilöä, joka on ilmoittanut työtarjouksia ja muita yhteydenottoja varten postiosoitteensa ja muut mahdolliset yhteystiedot te-toimistolle, joiden avulla hänet voidaan viivytyksettä tavoittaa. Käytännössä matkusteleva työnhakija suorittaa velvollisuutensa, kun hän ilmoittaa ajantasaiset yhteystietonsa te-toimistolle.

Juha21.12.201213:35

Niille jotka ovat lähdössä ulkomaille ja ovat työttömiä. Teidän EI tarvitse ilmoittaa siitä te-toimistoon eikä myöskään kannata. Niille joilla töitä on joka vuosi ainakin pätkittäin te-toimosto ei lähetä useinkaan lappuja kotiin. Jos ilmoitatte, että lähdette kuukauden tai kahden kuukauden ulkomaanmatkalle niin epäilempä, että töihin/koulutukseen-osoitus saapuu postiluukusta huomattavasti suuremmalla todennäköisyydellä. Kateutta kun täällä Suomessa piisaa. Lähtekää siis vain sinne ulkomaille älkääkä ilmoittako siitä työkkäriin. Sitä kun laki ei enää vaadi.

Anne16.12.201222:45

Itse olen miettinyt kans Ruotsista töiden hakua, elikkä koskeeko myös rajatapauksia elikkä asun suomen ja ruotsin rajalla ja haluaisin hakea töitä rajakaupungista, siis voinko muuttaa ruotsiin siksi 3 kk, jotta työnhaku olisi helpompaa ja silti säilyttäisin kuitenkin ansiopäivärahani, sillä enhän uskalla ottaa riskiä taloudellisesti, mutta en pysty kyllä pitämään asuntoa suomessa että ruotsissa??? Lopen kyllästynyt kun ei ole töitä!!!

Erika, esimies14.12.201208:30

Hei! Suosittelen, että selvität asian oman te-toimiston kanssa. Ansiopäivärahan maksamisen edellytyksenä on kuitenkin edelleen muun muassa, että työtön hakee työtä ja on jatkuvasti valmis ottamaan vastaan työtä Suomesta. Näiden edellytyksien täyttymistä arvioi te-toimisto. Saat sieltä kysymykseesi tarkemmat tiedot. Mukavaa matkaa!

Thompson13.12.201221:10

Terves! Kun TE-toimistossa täytyy ravata n.4kk välein ja nyt seuraava kerta sattuu matkani kanssa päällekkäin (matkan kesto kuukausia),niin voivatko vaatia lain mukaan minua palaamaan vain työkkärissä käynnin takia?

Erika, esimies22.10.201212:47

Hei Pekka! Voisitko olla yhteydessä päivärahaneuvontaamme (ytk.palaute@ytk.fi / 02 760 7620)? Näin palveluneuvoja voisi katsoa tietosi ja neuvoa sinua juuri sinun tilanteesi mukaisesti.

Pekka21.10.201215:33

Hei

Lähdin kahden viikon lomalle Thaimaaseen ja päätin että jatkan täältä suoraan Australiaan etsimään töitä. Jatkuuko päivärahani vai miten tällaisessa tilanteessa sovelletaan uutta lakia?

Maisa, etuuskäsittelijä01.10.201213:27

Hei! Mainitsemiesi seikkojen perusteella ystäväsi ulkomailla oleskelu ei ole työttömyysturvalain vastaista 1.7.2012 voimaantulleen lakimuutoksen johdosta. Tästä blogikirjoituksesta löydät enemmän ajantasaista tietoa ulkomaanmatkojen vaikutuksesta työttömyysturvaan: http://www.ytk.fi/fi/blogi/etusivu/_matkaan_lahden/#comments

-H-28.09.201216:47

Ystäväni lähti eu-maiden ulkopuolelle 2kuukaudeksi. On siis työtön työnhakija,saa Kelan peruspäivärahaa. Matkasta hän ei ole ilmoittanut työkkäriin ja väittää että saa oleskella ulkomailla noin kauan. Hän ei siis ole etsimässä töitä ulkomailta,on vain lomailemassa. Onko tuo oikein?

Maisa, etuuskäsittelijä25.09.201209:45

Norja on ETA-maa. Jos olet kokonaan työtön, voit lähteä Norjaan enintään kolmeksi kuukaudeksi työnhakuun. Tätä ennen sinun on pitänyt olla työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 4 viikkoa. Lisäksi työnhakuun lähdöstä on sovittava TE-toimiston kanssa ja tarvitset myös omasta työttömyyskassastasi E303-lomakkeet. Norjassa sinun on ilmottauduttava paikalliseen TE-toimistoon ja päivärahan haet Norjan työvoimaviranomaiselta. Suosittelen ottamaan yhteyttä vielä päivärahaneuvontaan, jotta saat yksityiskohtaisempia neuvoja.

Sami21.09.201223:27

Norjahan ei ole EU jäsenmaa. Mitenkä siellä pätee työnhakujutut eli saako normaalisti Suomesta päivärahaa, jos muuttaa sinne ja hakee töitä aktiivisesti. Siellä saa kuulemma oleskella 3 kk putkeen.

Eeva, lakimies21.08.201216:15

Hei Vuokko. Suomen sosiaaliturva perustuu Suomessa asumiseen, jolloin etuuden maksamiselta edellytetään sitä, että henkilö katsotaan Suomessa asuvaksi. Kuitenkin 1.7.2012 tulleen lakimuutoksen myötä ulkomaille voi matkustaa menettämättä oikeuttaan etuuteen, jos vain pitää yhteystietonsa ajan tasalla te-toimistossa ja on koko ajan valmis ottamaan vastaan työtä Suomesta. Suosittelen sinua lukaisemaan tänään julkaistun blogikirjoituksen, siinä on lisätietoa ko. muutoksesta.

Vuokko Forsström20.08.201221:29

Ajattelen, että n.60-vuotiset työmarkkinatuesta toimeentulonsa saavat ja eläkettään odottavat, joille ei palkkatyötä ole tarjollakaan, voisivat elää ja asua tuen avulla ulkomailla,esim.
EUn ulkopuolisissa maissa. Nyt tälläisessa odotustilassa olevien ihmisten on pakko pysyä olemattomien työmarkkinoiden käytössä täällä asuinmaassaan.
Rehdisti voitaisiin poistaa kaikki esteet, jotka estävät tämän ikäisiltä pitkäaikaistyöttömiltä sekä vaikeasti oman alansa töitä saavilta muuttamisen ulkomaille.Työmarkkinatuki on heille perus- toimeentulon lähde, joka tulisi kunnes ihminen mahdollisesti vuosien kuluttua pääsisi eläkkeelle.

Eeva, lakimies04.07.201209:34

Hei! Lakimuutoksen johdosta työtön työnhakija voi tehdä ulkomaanmatkan menettämättä oikeuttaan työttömyysetuuteen. Edellytyksenä on kuitenkin edelleen muun muassa, että työtön hakee työtä ja on jatkuvasti valmis ottamaan vastaan työtä Suomesta. Näiden edellytyksien täyttymistä arvioi te-toimisto. Tarkempia tietoja saat oman paikkakuntasi TE-toimistosta, joten suosittelen ottamaan yhteyttä te-toimistoon. Mukavaa lomaa!

Artsi03.07.201220:32

Heippa! Olemme lähdössä 2012 elokuussa vaimoni kanssa kahdeksi viikoksi lomalle Thaimaahan.Vaimoni on työtön.Riittääkö te-toimistolle kun ilmoitetaan lomakohteen osoite ja aika milloin ollaan reisussa?Saako vaimoni noilta kahdelta viikolta työttömyyspäivärahaa?Kiitoksia jo etukäteen..=)

Eeva, lakimies13.06.201207:48

Hei Laila! Kysymäsi ulkomailla oleskeluun liittyvä asia toteutuu seuraavasti: työttömyysturvalakia muutetaan 1.7.2012 alkaen siten, että työtön työnhakija voi tehdä ulkomaanmatkan menettämättä oikeuttaan työttömyysetuuteen. Edellytyksenä on kuitenkin edelleen muun muassa, että työtön hakee työtä ja on jatkuvasti valmis ottamaan vastaan työtä Suomesta. Tähän saakka on voinut tehdä viikon pituisen ulkomaanmatkan vuoden aikana EU-alueelle menettämättä oikeuttaan työttömyysetuuteen. Tämä säännös kumotaan 1.7.2012 alkaen.

Ulkomaanmatkasta ei jatkossa anneta sitovaa työvoimapoliittista lausuntoa eikä tiedotetta. TE-toimistossa ei myöskään seurata ulkomaanmatkojen lukumäärää tai kestoa. Työnhakijalla ei ole enää velvollisuutta ilmoittaa ulkomaanmatkastaan etukäteen, mutta velvollisuutena on edelleen ajantasaisten yhteystietojen ilmoittaminen. Samalla kun ilmoittaa matkan aikaiset yhteystiedot, voi toki myös kertoa ulkomaanmatkasta. Yhteystiedot tulee ilmoittaa, koska työttömyysturvalain mukaan työnhakijana pidetään henkilöä, joka on ilmoittanut työtarjouksia ja muita yhteydenottoja varten postiosoitteensa ja muut mahdolliset yhteystiedot, joiden avulla hänet voidaan viivytyksettä tavoittaa.

Työnhakijalle tehdään työtarjouksia ja tarjotaan TE-toimiston palveluita myös ulkomaanmatkan aikana. Ulkomaanmatka sinänsä ei ole lain muutoksen jälkeenkään pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai TE-toimiston palvelusta.

Ulkomaanmatkaan, joka on alkanut ennen lain voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Laila04.06.201209:53

Miten tuo ulkomaan oleskelu nyut toteutuu 1.7.2012

Eeva, lakimies15.05.201212:40

Hei Toni!

Eduskunta on 8.5.2012 antanut vastauksensa asiasta hallitukselle ja hyväksynyt työttömyysturvalakia koskevat muutokset. Yhtenä muutoksena on tosiaan tuo edellä kuvattu ulkomaanmatka-asia. Työttömyysturvalain 2 luvun 3 §:ää on nyt muutettu siten, että ulkomaanmatka ei ole työmarkkinoilla olon este. Vielä ei valitettavasti ole tietoa siitä, milloin laki astuu voimaan. Joka tapauksessa ulkomaanmatkojen osalta vanhoja säännöksiä sovelletaan, jos matka on aloitettu ennen uuden lain voimaantuloa.

Toni14.05.201219:03

Mahtaakohan toi asia olla jo käsitelty? Liittyen tohon 6 päivän matkaan..

Eeva, lakimies11.04.201209:35

Hei,

Työ- ja elinkeinotoimisto tosiaan ohjeistaa tarkemmin siitä, miten ja missä työnhakuun liittyvät muutokset tehdään. On tärkeää, että jokainen työnhakija noudattaa nimenomaan työ- ja elinkeinotoimiston antamia ohjeita. Olet myös oikeassa siinä, että työttömyysturvaan piti tulla muutos ulkomaanmatkojen osalta jo keväällä 2012. Eduskunnan internetsivuilta käy ilmi, että asiaa koskeva hallituksen esitys (HE 111/2011) on tämän kevään aikana ollut valiokuntakäsittelyssä ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö on pantu pöydälle 12.4.2012 pidettävään täysistuntoon. Eli toisin sanoen lainsäädäntöprosessi on asiassa edennyt, mutta vielä uusi laki ei ole voimassa.

Sei Mäkelä10.04.201218:56

No minä olen saanut ohjeet että kaikki työhakuun liittyvät muutokset tehdään jatkossa verkossa ja sitähän ei voi tehdä kui 21 päivää ennen muutosta,joten jos aikoo saada matkan tuoksi 6 arkipäiväksi, on se etelänmatkailijalla mahdollista ainoastaan jos varaa liput ainakin pari kuukautta aiemmin.Minä aion menetellä kuvaamallani tavalla eli ilmoitan matkani ohjeiden mukaan, sain sitten päivärahan tai en. Karenssiahan siitä ei saa jos etukäteen ilmoittaa.Työttömyysturvaan piti muuten tulla jo muutos nyt keväällä, ei kevään jälkeen tässä asiassa.

 
Viimeisimmät kommentit
Aiheet

Byrokratia Muutoksenhaku Yrittäjyys asiakaspalvelu jäsenyys opiskelu perustulo te-palvelut ulkomaat vuorottelu

Arkisto
> Katso kaikki