Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Aarkisto

11.04 2017

Työttömyyden ja opiskelun yhdistämiseen tulossa pieni uudistus

Kirjoittanut: Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Hallitus on esittänyt uutta vaihtoehtoa opiskella työttömänä. Kysymyksessä olisi väliaikainen kokeilu. Ehdotus on se, että korkeakoulututkintoon johtavia opintoja voitaisiin hankkia työvoimakoulutuksena uuden korkeakoulututkinnon suorittamiseksi sellaiselle henkilölle, joka on jo aiemmin suorittanut korkeakoulututkinnon. Aiemmin korkeakoulutus työvoimakoulutuksena on näille ihmisille ollut mahdollista vain, jos tarkoitus on ollut suorittaa loppuun kesken jääneet korkeakouluopinnot.

Työttömyysturva on tarkoitettu toimeentulon turvaamiseksi ja työnhaun tueksi. Yhä selkeämmin on näkyvissä poliittinen tahto kehittää turvaa myös eteenpäin kannustavaksi. Vahvana tämä vire käy erityisesti keskusteluissa, joissa pohditaan työttömyyden ja opiskelun yhdistämistä. Suomi on perinteisesti ollut hyvin koulutususkovainen maa ja on sinänsä mielenkiintoista, että työttömälle itsensä kehittäminen opiskelemalla ei ole ollut helppoa.

Nyt ehdotettu väliaikainen muutos on hyvä alku. Työmarkkinoilla on muotoutumassa työvoimapula osaajista, eikä vakiintunut rahoitus veny näihin lisätarpeisiin. Ehdotetulla muutoksella saadaan lisää resursseja opintojen tukemiseen tilanteissa, joissa joustava uudelleen suuntautuminen on tarpeen.

Huonoa on se, että muutos on väliaikainen. Säännös olisi voimassa vain vuoden 2017 loppuun. Säännöksen piiriin kuuluvien opintojen tulisi alkaa vuoden 2017 loppuun mennessä ja niiden tulisi päättyä vuoden 2019 loppuun mennessä. Väliaikaisuutta perustellaan sillä, että valmisteltavana on suurempi rahoitukseen liittyvä reformi. Nyt ehdotettu väliaikainen ratkaisu mahtuisi tämän rahoitusuudistuksen siirtymäaikaan. Väliaikaisuus näyttää siis olevan käytännön toimi, jolla uudistus saadaan toteutettua jo nyt. Toivottavasti tulokset ovat lupaavia ja järjestely saa määräaikansa jälkeen jatkoa.

Ehdotus ei toisi suoria muutoksia siihen, miten työvoimaviranomainen koulutuksia hankkii tai miten opiskelijat valitaan. Ehdotus vain laajentaa sitä joukkoa, joka tarjottuun koulutukseen voi osallistua. Yksilön valinnanvapaus opintojen suhteen ei siis kasva, vaikka joku vaihtoehto voi tulla lisää. Käytännössä ehdotuksella saatavaa resurssia tullaan todennäköisesti kohdentamaan vahvasti rakennusalalle. Jos siis olet korkeakoulutettu rakennusalan ammattilainen, olet saamassa uuden mahdollisuuden päivittää ja nostaa osaamistasi.

On hyvä, että työttömien mahdollisuuksia kouluttautua parannetaan. Poliittisilla areenoilla keskustelussa on myös nuivia sävyjä, koska samaan aikaan hallitusohjelman mukaisesti koulutuksen rahoitukseen yleisesti kohdistuu leikkauksia. Toinen vastapaino keskustelussa on se, että työttömyysturvaa ei haluta suunnata korvaamaan muita opintotukia. Tässä nähdään vaarana työttömyysturvamenojen nopea kasvu ja väärä kouluttautuminen, vaikka yleinen näkemys on se, että työttömyyden ja opiskelun vapaampi yhdistäminen olisi hyödyllinen vaihtoehto työttömyyden aikaiselle toimettomuudelle.

Kommentit
11
Jätä kommentti

Kirjoita kenttään yllä olevassa kuvassa näkyvät merkit. Etkö saa selvää? Muuta tekstiä.
Erika, esimies21.04.201709:03

Hei Riku, työttömyyskassan maksaman päivärahan suuruus riippuu työttömyyttäsi edeltävistä tuloista. Kaikki työttömyyskassat maksavat samansuuruista päivärahaa. Arvion päivärahan määrästä voit laskea nettisivuiltamme löytyvällä päivärahalaskurilla.

riku riepula20.04.201710:23

Hei!

Minkä suuruinen tämä työttömyysturvan toimeentulo on?

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija18.04.201715:29

Hei Hämmentynyt! Hämmennyksesi johtuu siitä, että tämä väliaikainen kokeilu koskee työvoimakoulutusta. Se on eri asia kuin omaehtoinen opiskelu.

Aiemmin omaehtoistakin opiskelua rajattiin uuden korkeakoulututkinnon osalta. Poikkeuksena oli muun muassa mainitsemasi tilanne, jossa työn ohessa aloitetun uuden korkeakoulututkinnon opiskelua jatkettiin työttömänä.

Hämmentynyt18.04.201714:20

Mielenkiintoista. Kyllä minä ainakin olen saanut opiskella omaehtoisena opiskeluna uuden korkeakoulututkinnon, vaikka minulla on ollut jo aiempi korkeakoulututkinto. aloitin opiskelut työn ohessa ja kun määräaikainen työsopimus päättyi ja jäin "työttömäksi", hain tätä omaehtoisen opiskelun mahdollisuutta ja sen sain. Tämän kokeilun ei siis pitäisi olla "uutta".

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija18.04.201709:25

Hei Mikko, tämän väliaikaisen uudistuksen myötä osaamisen kehittämiseen saadaan hieman lisää joustoa. Käytännössä uudistus tarjoaa niille koulutetuille, joiden koulutus ei vastaa enää työelämän tarpeita, samat mahdollisuudet kuin vähemmän koulutetuilla jo on.

Uudistus ei muuta niitä käytäntöjä, joita sovelletaan esimerkiksi omaehtoisen opiskelun tukemisessa. Suomessa alkaa löytyä poliittista tahtoa siihen, että myös työtön voisi opiskella. Se onkin jo melko laajasti mahdollista. Kun työttömyysetuudella tuetaan opintoja, halutaan vielä kuitenkin jonkin asteinen varmuus siitä, että opinnot tukevat työllistymistä. TE-toimisto toimii tässä portinvartijana.

Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija18.04.201709:05

Hei Markku, jos sinulla on oikeus lisäpäiviin, voimme maksaa ansiopäivärahaa enimmäisajan estämättä sen kalenterikuukauden loppuun saakka, jonka aikana täytät 65 vuotta. Lisäpäivät saa, jos sinulla on enimmäismaksuajan täyttyessä työhistoriaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. Lisäksi on ikäedellytys, joka vaihtelee syntymävuoden mukaan:

1) olet syntynyt vuosina 1950-1954 ja täytät 59 vuotta ennen kuin enimmäismaksuaika täyttyy tai
2) olet syntynyt 1955-1956 ja täytät 60 vuotta ennen kuin enimmäismaksuaika täyttyy tai
3) olet syntynyt 1957 tai sen jälkeen ja täytät 61 vuotta ennen kuin enimmäismaksuaika täyttyy.

Voit hakea normaalisti ansiopäivärahaa. Kun enimmäismaksuaika on täyttymässä, tarkastamme automaattisesti oikeuden lisäpäiviin. Jos mainitut edellytykset täyttyvät, jatkamme päivärahan maksamista enimmäismaksuajan yli.

markku sormunen17.04.201719:33

mitenköhän 63 v jatko .korvauspäivät täynnä luin sivuiltanne että jatkuu siihenasti kun täytän 65v ymmärsinkö oikein

Mikko14.04.201717:25

Mitenkään tämä uudistus ei ainakaan nopeasti auta vähemmän koulutettuja työttömiä jotka haluaisi itseään kehittää, jotta saisi luotua itselleen paikan työelämässä :/

Katariina Collin, lakimiesharjoittelija13.04.201714:25

Hei Moa!

Jos henkilö saa kansaneläkelain tai työeläkelakien mukaista varhennettua vanhuuseläkettä, ei oikeutta työttömyysetuuteen ole. Jos kyseessä on puolestaan vuoden 2017 alusta voimassa ollut osittainen varhennettu vanhuuseläke, ei se estä ansiopäivärahan saamista eikä vähennä ansiopäivärahan määrää. Mikäli henkilö työskentelee osittaista varhennettua vanhuuseläkettä saadessaan, voi saaduilla työtuloilla kuitenkin olla vaikutusta ansiopäivärahan määrään.

Sari Kärkkäinen13.04.201710:59

Tämänsuuntainen kehitys olisi todella hyödyllistä, jos esim. rakennemuutoksen takia väheneviltä aloilta (hallinto) irtisanottuja henkilöitä voisi kouluttaa uudelleen esim. puheterapeteiksi, sosiaalityöntekjiksi japsykologeiksi, joista on työmarkkinoilla pulaa. Itseänitämä koskisi mitä suurimmassa määrin.

Moa Franzen13.04.201709:54

Voiko saada työttömyys päivärahaa jos saa varhennettua eläkettä ja on vielä osaaikaeläke työssä

 
Viimeisimmät kommentit
Aiheet

Byrokratia Muutoksenhaku Yrittäjyys asiakaspalvelu jäsenyys opiskelu perustulo te-palvelut ulkomaat vuorottelu

Arkisto
> Katso kaikki