Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Aarkisto

12.05 2017

Työttömyys trendaa alaspäin

Kirjoittanut: Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija

Työttömyysaste on viime vuosina ollut kova. Työttömyysvakuutusrahasto, joka rahoittaa työttömyysvakuutusmaksuilla ansioturvaa, on joutunut paikkaamaan kassaansa lainarahalla. Velkaa on parina viime vuonna nostettu yli miljardi euroa vuodessa.

Matkan varrella on ollut muutamia heikkoja signaaleja myönteisestä käännöksestä. Esimerkiksi soviteltujen päivärahahakemusten määrät ovat olleet selkeässä kasvussa vuodesta 2014 alkaen. Tämä on viitannut osa-aikatöiden lisääntymiseen. Viime vuoden lopulla soviteltujen päivärahahakemusten määrää kääntyi mielenkiintoisesti laskuun. Ehkä vähenemisen syynä oli se, että osa-aikatyöntekijät ovat alkaneet työllistymään kokoaikaisesti.

Tämän kevään aikana olemme saaneet vahvan merkin käänteestä parempaan. Ensimmäisten päivärahahakemusten määrä on romahtanut puoleen viime vuoteen verrattuna. Uusia työttömiä ja lomautettuja on siis merkittävästi vähemmän. Virta työttömyyteen on taittunut.

Vastaavasti myös hakemusten määrät ovat kokonaisuudessaan vähentyneet. Olemme hakemusmäärissä tällä hetkellä vuoden 2014 tasolla. Vielä ei kuitenkaan selkeästi näy se, että työttömyydestä alkaisi virta työllisyyteen päin. Tähän viittaava yksityiskohta voi olla se, että maksettujen päivien lukumäärä on pudonnut enemmän kuin hakemusten määrä. Työttömyysjaksot ovat siis lyhentymässä.

Myönteisen kehityksen myötä YTK:n etuusmenot ovat vastaavasti pienentyneet. 2016 huhtikuussa etuusmenot olivat noin 60 miljoonaa euroa. 2017 huhtikuussa etuusmenot jäivät lähelle 50 miljoonaa euroa. Tämä säästö on jäseniemme eduksi. Tätä menoa voimme laskea jäsenmaksua ensi vuodeksi.

Myös työttömyysvakuutusrahasto on arvioinut varallisuutensa kehittyvän myönteisesti. Tämä johtunee pääasiassa työttömyysvakuutusmaksujen korotuksesta, mutta jos työllistymiskehitys jatkuu myönteisenä, vaikuttavat laskevat etuusmenot suoraan myös sinne. Ehkä jo ensi vuonna rahasto pääsee leikkaamaan pitkää miinustaan.

Vaikka kevään säät ovat olleet kylmiä, on näissä merkeissä paljon lämpöä!

Kommentit
2
Jätä kommentti

Kirjoita kenttään yllä olevassa kuvassa näkyvät merkit. Etkö saa selvää? Muuta tekstiä.
Petja Eklund, työttömyysturva-asiantuntija23.05.201707:46

Hei Tuija, kiitos kommentista! Olet oikeassa siinä, että me näemme vain sen, missä määrin jäsenemme hakevat päivärahaa. Perusoletuksemme on se, että henkilö hakee päivärahaa, kun hän on työtön. Kun hän ei hae päivärahaa, on hän töissä, sairaana tai muuten ansiopäivärahajärjestelmän ulkopuolella.

Kun ansiopäivärahan enimmäismaksuaika päättyy ja työttömyys jatkuu, siirtyy henkilö työmarkkinatuelle. Työttömyys siis jatkuu, vaikka päivärahanmaksu meiltä päättyy. Tämä ei kuitenkaan riitä selittämään laskua siinä ryhmässä, joka saa meiltä ansiopäivärahaa. Enimmäismaksuajan täyttyminen selittää noin kymmenesosan jäsenistön työttömyysasteen muutoksesta.

Vielä ei selkeästi näy se, että työttömät alkaisivat suurin joukoin työllistyä, vaikka työttömyysjaksot ovat lyhenemässä. Työttömyysasteen pienentyminen meillä selittyy pääosin sillä, että uusia työttömiä tulee paljon vähemmän kuin aikaisemmin. Tämä ei selity sillä, että työssäoloehto täyttyisi yhä harvemmalla. Työmarkkinatukea saavien määrä ei ole vastaavasti kasvanut.

Vertaamalla lukujamme aiempiin vuosiin sekä tilastokeskuksen, työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kelan tilastoihin, saamme hyvän kuvan työttömyyden kehittymisen trendistä. Yksittäisen henkilön kokemus työmarkkinoista voi luonnollisesti poiketa paljonkin tästä tilastollisesta yleistyksestä.

Tuija21.05.201715:57

Onko teillä varmaa tietoa siitä, että porukka on todellakin työllistynyt vaiko vain lakannut saamasta ansiopäivärahaa? Etenkin uutinen yli viisikymppisten naisten työllistymisestä on epäuskottava. Enemmänkin kyse taitaisi olla eläköitymisestä tai piilotyöttömäksi jäämisestä. Ensimmäisten päivärahahakemusten ja sovitellun päivärahan vähentyminen puolestaan voi olla merkki siitä, että ei ole onnistuttu täyttämään työssäoloehtoa.

 
Viimeisimmät kommentit
Aiheet

Byrokratia Muutoksenhaku Yrittäjyys asiakaspalvelu jäsenyys opiskelu perustulo te-palvelut ulkomaat vuorottelu

Arkisto
> Katso kaikki