Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Aarkisto

04.08 2017

Työttömyysturvan tahallisella väärinkäytöllä laajat haittavaikutukset

Kirjoittanut: Ermo Inkeroinen, lakimies

Työttömyysturvan tarkoitus on korvata työttömyydestä aiheutuvia rahallisia menetyksiä ja turvata työttömän henkilön mahdollisuus hakea ja päästä töihin. Työttömyysetuuksiin on oikeus työttömällä työnhakijalla ja etuuksien myöntämisen yleisenä perusteena on työn ja tulojen puuttuminen.

Työttömyysetuuden hakijan on työttömyysturvalain mukaan annettava työttömyyskassalle kaikki päivärahan myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot. Päivärahan saajan tulee myös heti ilmoittaa sellaisesta muutoksesta tilanteessaan, joka voi vaikuttaa oikeuteen saada työttömyysetuutta tai pienentää sen määrää.

Päivärahahakemuksessa kysytään tietoja työttömyyden aikaisista tuloista ja etuuksista. Hakijan tulee täyttää hakemukseen tiedot esimerkiksi kaikista palkkatuloista tai yritystoiminnan tuloista sekä etuuksista ja eläkkeistä. Päivärahahakemuksessa hakijan pitää antaa myös selvitys tilanteestaan siltä ajalta, jolta hakee työttömyysetuutta. Selvityksen antaminen tarkoittaa sen ilmoittamista, onko hakija ollut työtön, työssä, yrittäjänä, osallistunut te-palveluun tai ollut sairaana. Päivärahahakemus tulee aina täyttää huolellisesti ja kaikilta osin. Allekirjoittamalla hakemuksen tai lähettämällä sähköisen hakemuksen päivärahan hakija vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi.

Jos päivärahahakemuksessa tahallaan antaa vääriä tietoja tai jättää pyydettyjä tietoja antamatta, hakija syyllistyy rangaistavaan tekoon. Se voi vakavimmillaan johtaa tutkintapyynnön tekemiseen poliisiviranomaiselle. Työttömyysturvan tahallinen väärinkäyttö on rikoslaissa rangaistavaksi säädetty petos.

Työttömyyskassa voi myös antaa sanktioita työttömyysturvan väärinkäyttötapauksissa. Jos hakija vilpillisesti ilmoittaa väärin tai salaa päivärahaan vaikuttavia asioita, työttömyyskassa voi antaa jäsenelleen huomautuksen tai varoituksen. Vakavissa tapauksissa jäsen voidaan myös erottaa työttömyyskassasta.

Työttömyysturvan väärinkäyttö on meidän kaikkien kannalta haitallista. Väärinkäyttöön syyllistynyt henkilö joutuu maksamaan liikaa saamansa työttömyysetuuden takaisin ja voi saada menettelystään työttömyyskassan antaman sanktion tai rikosoikeudellisen rangaistuksen. Työttömyyskassassa työttömyysetuuden väärinkäyttö aiheuttaa huomattavasti työtä ja ikäviä takaisinperintöjä. Työttömyysturvan väärinkäyttö vaikuttaa myös laajemmin, sillä se aiheuttaa korotuspainetta veroihin, työttömyysvakuutusmaksuihin ja työttömyyskassan jäsenmaksuihin.

Tällaisen ikävän aiheen äärellä on tärkeää muistaa, että työttömyysturva on pohjimmiltaan erittäin hyvä asia ja sitä käytetään yleensä aivan oikein. Valtaosalla työttömyysetuuden hakijoista ja saajista ei ole vilpillistä tarkoitusta hankkia itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä. Työttömyysturvan väärinkäyttö on onneksi melko vähäistä. Väärinkäytöksiin ja niiden mahdollisuuteen myös puututaan. Työttömyyskassojen on tarkoitus vuonna 2020 alkaa käyttämään tulorekisteriä. Sen myötä väärinkäytön mahdollisuus tulee entisestään vähentymään, kun työttömyyskassa saa ajantasaiset tiedot päivärahan saajille maksettavista suorituksista, kuten palkoista ja sosiaalietuuksista.

Kommentit
3
Jätä kommentti

Kirjoita kenttään yllä olevassa kuvassa näkyvät merkit. Etkö saa selvää? Muuta tekstiä.
Ermo Inkeroinen, lakimies16.08.201714:49

Hei eva ja kiitos kommentistasi!

Aika, jolta saat vuosiloma-ajan palkkaa, kerrytää työssäoloehtoa. Voit siis pitää palkalliset vuosilomapäivät ja ne kerryttävät 26 viikon työssäoloehtoa samalla tavalla kuin olisit työssä.

eva16.08.201710:55

Hei ja kiitos hyvästä blogista. Olen tällä hetkellä kunnan työllistämisvelvoitteen piirissä eli työtä on 6 kuukautta. Voinko pitää tämän aikana kerääntyneet lomapäivät tämän puolen vuoden aikana ilman että se vähentää 26 viikkoa ? Jos se ei ole sallittua voiko pitää yhden päivä virkavapaata jos työnantaja siihen suostuu? Kiitokset etukäteen

Mari06.08.201723:55

Tuo tulorekisteri on hyvä juttu, saisi olla jo käytössä.

 
Viimeisimmät kommentit
Aiheet

Byrokratia Muutoksenhaku Yrittäjyys asiakaspalvelu jäsenyys opiskelu perustulo te-palvelut ulkomaat vuorottelu

Arkisto
> Katso kaikki