Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Aarkisto

31.03 2017

Vapaa matkustaja

Kirjoittanut: Teija Hautera, päälakimies

Kirjailija Margaret Atwoodia lainaten voisin todeta, että on olemassa kahdenlaista vapautta: Vapautta johonkin ja vapautta jostakin. Jos sinulla on oikeus tahtoa jotain, on sinulla myös oltava oikeus olla tahtomatta. Modernissa ja liberaalissa yhteiskunnassa valinnan vapautta ei saa rajoittaa.

YTK:n jäsen voi oman vapaan tahtonsa mukaan joko kuulua tai olla kuulumatta ammattiyhdistykseen. YTK:n jäsenyys ei ole vaihtoehtoinen ammattiyhdistyksen jäsenyyden kanssa, ne ovat rinnakkaisia mahdollisuuksia. Yhdistymisvapaus on perusoikeutena turvattu meille kaikille perustuslain 13 §:ssä. Yhdistymisvapaus pitää sisällään sekä positiivisen oikeuden liittyä ammattiyhdistyksen jäseneksi että negatiivisen oikeuden olla liittymättä ammattiyhdistykseen. Negatiivisella yhdistymisvapaudella tarkoitetaan lisäksi oikeutta erota yhdistyksestä sekä suojaa pakkoliitoksia vastaan. Nämä kaksi yhdistymisvapauden puolta asetetaan usein vastakkain. Konflikti syntyy, kun negatiivisen yhdistymisvapauden käyttäminen nähdään uhkana positiivisen yhdistymisvapauden käyttäjille. Mutta jokaisella on vapaus valita, se on vahvistettu myös tuomioistuimissa.

1970-luvulla britannialainen rautatieyhtiö erotti kolme ratatyömiestä palveluksestaan, koska nämä kieltäytyivät liittymästä ammattiliittoon.  Britanniassa ammattiliitot suosivat tuolloin työmarkkinasopimuksissa niin kutsuttuja closed shop-järjestelyjä, joissa työnantajilla ei ollut oikeutta ottaa palvelukseensa muita kuin tiettyjen ammattiyhdistysten jäseniä. Liiton jäsenyys oli työllistymisen ehto. Järjestely turvasi ammattiliittojen jäsenmäärän ja lisäsi neuvotteluvoimaa. Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) mukaan ammattiliiton jäsenyyteen pakottaminen loukkasi olennaisella tavalla valittajien Ian Youngin, Noel Jamesin ja James Websterin yhdistymisvapautta. Se loukkasi yhdistymisvapauden syvintä ydintä ja olemusta.

EIT katsoi saman menettelyn yhdistymisvapauden vastaiseksi myös vuonna 2016. Tanskalaiset herrat Sorensen ja Rasmusen eivät halunneet kuulua tiettyyn ammattiliittoon, koska he olivat eri mieltä liiton edustamasta poliittisesta linjasta. Vuonna 1993 EIT katsoi, ettei Islannin lainsäädäntö voinut edellyttää taksikuljettajan liittyvän yhdistyksen jäseneksi taksiluvan saadakseen.

Toiset voivat pysytellä ammattiyhdistysten ulkopuolella, jokainen oman harkintansa mukaan. Vapaan matkustajan tahto on vapaa ja ajatukset suojattuja.

Kommentit
2
Jätä kommentti

Kirjoita kenttään yllä olevassa kuvassa näkyvät merkit. Etkö saa selvää? Muuta tekstiä.
Katariina Collin, lakimiesharjoittelija05.04.201711:30

Hei Ritu!

Tarkoittanet karenssilla tässä tapauksessa ansiopäivärahan omavastuuaikaa, joka asetetaan ennen päivärahan maksamisen aloittamista. Omavastuuaika on seitsemää täyttä työpäivää vastaava aika. Mikäli teet osa-aikaista työtä, seitsemää täyttä työpäivää vastaava omavastuuaika lasketaan siten, että alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaisesta enimmäistyöajasta vähennetään tehdyt työtunnit. Näin saadaan työttömyysaika. Omavastuuaika on kulunut, kun työttömyysaika vastaa seitsemää täyttä työpäivää. Jos siis työehtosopimuksen enimmäistyöaika on esimerkiksi 40 tuntia viikossa, päivittäinen työaika on 8 tuntia (40 h / 5 työpäivällä), jolloin työttömyysaikaa tarvitaan siis 56 tuntia (8 h * 7 pv).

Ritu05.04.201709:38

Hei. Minulla loppuu tässä kuussa velvoitetyö (puoli vuotta). Olen 59-vuotias. Jos teen karenssiaikana osa-aikatyötä, esim. 5-6h parina päivänä viikossa, onko nämä päivät myös karenssipäiviä? Vai lasketaanko karenssipäiviin ainoastaan ne päivät, jolloin on ollut kokonaan työtön?

 
Viimeisimmät kommentit
Aiheet

Byrokratia Muutoksenhaku Yrittäjyys asiakaspalvelu jäsenyys opiskelu perustulo te-palvelut ulkomaat vuorottelu

Arkisto
> Katso kaikki