Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Jäsenpalvelut

Jäsenyyden päättyminen

Työttömyyskassasta eroaminen

Voit erota työttömyyskassasta lähettämällä meille eroilmoituslomakkeen tai vapaamuotoisen eroilmoituksen sähköpostilla osoitteeseen eroilmoitus@ytk.fi. Ilmoita vapaamuotoisessa eroilmoituksessa nimesi, jäsennumerosi tai syntymäaikasi ja tilinumerosi. Jäsenyyden päättyessä kesken kalenterivuoden palautamme sen osan vuosijäsenmaksusta, jolloin jäsenyys ei ole enää voimassa. Palauttaminen edellyttää, että vuosijäsenmaksu on kokonaan maksettu. Alle 10 euron summaa ei palauteta. Palautettavalle jäsenmaksulle ei makseta viivästyskorkoa. Voit lähettää ilmoituksen postitse, faksilla tai sähköpostitse. Huomaathan, että sinun on maksettava YTK:n jäsenmaksu vielä sen kalenterivuoden ajalta, jonka aikana olet ollut YTK:n jäsen. Jos jäsenmaksua ei makseta, YTK joutuu erottamaan sinut jäsenyydestäsi. Tämä tarkoittaa sitä, että et saa viedä uuteen työttömyyskassaan mukana YTK:ssa hankittua jäsenyys- ja työssäoloaikaa.

Jos aloitat yritystoiminnan, voit halutessasi säilyttää palkansaajakassan jäsenyyden korkeintaan 18 kuukauden ajan. Tätä oikeutta kutsutaan jälkisuojaoikeudeksi ja sillä tarkoitetaan sitä aikaa, jona palkansaajasta yrittäjäksi ryhtynyt ja työttömäksi jäänyt henkilö voi olla oikeutettu saamaan työttömyyspäivärahaa yrittäjyyttä edeltäneen palkkatyön perusteella. Mikäli yritystoiminta jatkuu vielä jälkisuoja-ajan jälkeen, sinun pitää itse erota palkansaajakassasta.

Suosittelemme kuitenkin liittymään yrittäjäkassaan heti, kun aloitat yritystoiminnan. Vain yrittäjäkassan jäsenenä kerrytät yrittäjän työssäoloehtoa. Jos liityt yrittäjäkassaan, kun aloitat yritystoiminnan, sinun pitää lähettää meille eroilmoitus. Suomessa on kaksi yrittäjille tarkoitettua työttömyyskassaa, Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa (www.syt.fi) sekä Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa (www.ayt.fi).

Mikäli olet aloittamassa yritystoimintaa tai harkitset asiaa, sinun kannattaa aina olla yhteydessä työttömyyskassaan, jotta saat oikean tiedon oikeuksistasi ja mahdollisuuksistasi työttömyysturvan suhteen.

Jos olet siirtymässä eläkkeelle, ei työttömyyskassajäsenyydestä ole sinulle enää hyötyä. Lähetä meille tällöin vapaamuotoinen eroilmoitus joko sähköpostilla eroilmoitus@ytk.fi tai viestinä OmaYTK:n kautta. Ilmoita viestissä ainakin nimesi ja jäsennumerosi tai syntymäaikasi sekä päivä, mistä alkaen haluat päättää jäsenyytesi YTK:ssa. Huomaa, että jäsenmaksusi tulee olla maksettuna siltä kalenterivuodelta, jolloin olet ollut YTK:n jäsen.

Jos olet siirtymässä vanhuuseläkkeelle työttömyyspäivärahan lisäpäiviltä ja tarvitset meiltä todistuksen maksetuista työttömyyspäivärahoista, ilmoita meille se päivä, josta alkaen haet eläkettä. Voimme kirjoittaa sinulle todistuksen sen jälkeen, kun sinulle on maksettu päivärahaa vähintään yhdeltä päivältä eläkkeen alkamista edeltävältä kuukaudelta. Katso tarkemmat ohjeet Ansioturvan ABC:stä kohdasta Oikeus lisäpäiviin.

Jäsenen erottaminen

Jäsenen tärkein velvollisuus on jäsenmaksun maksaminen. Mikäli jäsen jättää jäsenmaksunsa maksamatta, hänet erotetaan YTK:n jäsenyydestä takautuvasti sen kalenterivuoden alusta, josta alkaen jäsenmaksu on maksamatta.

Lähetämme maksamattomasta jäsenmaksusta maksumuistutuksen. Tämä on samalla työttömyyskassalain tarkoittama kuuleminen, jossa kerrotaan jäsenmaksun laiminlyönnin seuraamukset.

Työttömyyskassalain 4 §:n mukaan työttömyyskassa voi jäsentä kuultuaan erottaa myös jäsenen, 

  • joka on jäseneksi liittyessään antanut vääriä tai harhaanjohtavia tietoja,
  • joka on vilpillisesti ilmoittanut väärin tai salannut jonkin päivärahan saantiin tai sen suuruuteen vaikuttavan seikan,
  • joka kieltäytyy noudattamasta kassan sääntöjä tai kassan hallituksen antamia ohjeita.

Olemme palkansaajien työttömyyskassa, joten vain palkansaaja voi olla meillä jäsenenä. Yrittäjäksi siirtynyt jäsen voi säilyttää jäsenyytensä meillä korkeintaan puolentoista vuoden ajan yritystoiminnan aloittamisesta lukien. Kun jäsen on toiminut yrittäjänä yli 18 kuukautta ja yrittäjyys on meidän tiedossamme, erotamme jäsenen.

YTK:n hallitus on valtuuttanut toimitusjohtajan tekemään päätökset jäsenen erottamisesta. Ennen erottamista jäsentä kuullaan tässä asiassa. Jäsenyyshakemuksen hylkäämiseen tai jäsenen erottamiseen voi hakea muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta.

 

 

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi