Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Jäsenpalvelut

Päivärahaa vähentävät ansiot/etuudet

Päivärahan määrä on laskettu antamiesi tietojen perusteella ja se on suuntaa antava. Tämä laskelma ei ole työttömyyskassaa sitova, sillä todelliseen päivärahan määrään voi vaikuttaa myös muut, tässä esiintymättömät tiedot.

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka saadaan siten, että vakiintuneesta kuukausipalkasta luontoisetuineen tehdään lakisääteinen tel-vähennys, joka vuonna 2017 on 4,64 prosenttia. Lisäksi päivärahan perusteena olevaan palkkaan ei huomioida lomarahaa tai lomakorvausta. Näistä syistä päivärahan perusteena oleva palkkasi on aina hieman pienempi kuin todellinen kuukausipalkkasi.

Pikaohje

Tällä päivärahalaskurilla voit laskea itsellesi laskennallisen arvion päivärahan määrästä omilla tuloillasi. Syötä luvut kenttiin ja klikkaa LASKE. Näin saat suuntaa antavan arvion päivärahasi suuruudesta sekä bruttona että verojen vähentämisen jälkeen nettona. Laskurin avulla voit myös laskea, miten esimerkiksi osa-aikatyöstäsi maksettava palkka tai saamasi sosiaalietuus vaikuttaa päivärahan määrään.

×

Päivärahan laji

Valitse, haetko työttömyyspäivärahaa vai vuorottelukorvausta.

×

Lasten määrä

Lapsikorotusta maksetaan enintään 3:sta alle 18-vuotiaasta huollettavanasi olevasta lapsesta. Lapsikorotusta ei lisätä vuorottelukorvaukseen.

×

Kuukausiansio

Syötä laskuriin normaali kuukausipalkkasi tai arvioi keskimääräinen kuukausiansiosi (bruttopalkka, eli tulot ennen veroja ja muita veroluontoisia maksuja).

Päivärahahakemuksen käsittelyn yhteydessä päivärahan määrä lasketaan pääsääntöisesti niistä bruttotuloista, jotka olet ansainnut työttömyyttä edeltävän 6 kk:n aikana. Tarkalleen laskennassa huomioidaan palkkatulot 26 sellaiselta viikolta, jolloin olet työskennellyt vähintään 18 tuntia ja palkkasi on ollut vähintään alan työehtosopimuksen mukainen.

×

Ennakonpidätys %

Ansiopäiväraha on veronalaista tuloa. Jos ennakonpidätys tehdään palkkaa varten lasketun verokortin mukaan, ennakonpidätys tehdään vähintään 25 prosenttiyksikön suuruisena. Ansiopäivärahaa varten sinun kannattaa laskettaa itsellesi etuutta varten oleva muutosverokortti, jolloin ennakonpidätys tehdään ilman korotusta.

×

Korotettu ansio-osa

Ansiopäiväraha voidaan maksaa korotetulla ansio-osalla, jos osallistut työllistymistä edistävään palveluun.

Korotettua ansio-osaa maksetaan yhteensä enintään 200 päivältä työllistymissuunnitelmassa tai sitä korvaavassa suunnitelmassa sovittujen, työttömyysturvalain 10 luvussa tarkoitettujen työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.

×

Vuorottelukorvaus

Vuorottelukorvauksen täysi määrä on 70 prosenttia siitä työttömyyspäivärahasta ilman korotusosia, johon olisit oikeutettu työttömäksi jäädessäsi.  Vuorottelukorvaukseen ei lisätä lapsikorotusta.

×

Osa-aikatyö

Täytä tähän ansiopäivärahan hakujaksolla ansaitsemasi työtulo bruttomääräisenä. Ilmoita tässä myös sivutoimisen yritystoiminnan tulot. Ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna silloin, jos:

×

Sosiaalietuudet/eläkkeet

Täytä tähän saamasi sosiaalietuuden määrä hakujaksolla, jos kyseessä on työttömyyspäivärahaa vähentävä sosiaalietuus.

Seuraavat sosiaalietuudet vähentävät ansiopäivärahan määrää:

Seuraavat sosiaalietuudet estävät ansiopäivärahan saamisen:

Seuraavat sosiaalietuudet eivät vaikuta päivärahan määrää:

×
×
×

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka

Päivärahan perusteena oleva kuukausipalkka saadaan siten, että vakiintuneesta kuukausipalkasta luontoisetuineen tehdään lakisääteinen tel-vähennys, joka vuonna 2017 on 4,64 prosenttia. Lisäksi päivärahan perusteena olevaan palkkaan ei huomioida lomarahaa tai lomakorvausta. Näistä syistä päivärahan perusteena oleva palkkasi on aina hieman pienempi kuin todellinen kuukausipalkkasi.

×

Päiväpalkka

Päiväpalkka on laskettu jakamalla kuukausipalkka luvulla 21,5.

×

Päivä

Päivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa.

×

Kuukausi

Päivärahan määrä kuukaudessa on saatu kertomalla päiväkohtainen määrä luvulla 21,5, joka on laskennallinen maksettavien päivien määrä kuukaudessa. Päivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa, joten neljän viikon hakujaksolla maksupäivä on 20.

×
Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi