Liity jäseneksi

Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

Vain työttömyyskassan jäsenellä voi olla oikeus ansiopäivärahaan työttömyyskassasta. Jäsenen tärkein velvollisuus on huolehtia vuotuisen jäsenmaksun maksamisesta ajallaan. Vain jäsenmaksun maksamalla jäsenyys ja oikeus työttömyysturvaan säilyvät. Pelkästään työttömyyskassan jäsenyys ei kuitenkaan ratkaise työttömäksi jääneen henkilön oikeutta ansiopäivärahaan. Jäsenyys- ja työssäoloehdon sekä muiden edellytysten täyttyessä jäsenellä on oikeus saada työttömänä ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa sekä vuorotteluvapaan ajalta ansiosidonnaista vuorottelukorvausta. Lue jäsenyysehdon ja työssäoloehdon täyttymisestä tarkemmin tästä kohdasta.

Oikeus ansiopäivärahaan ratkaistaan vasta vakuutustapahtuman hetkellä eli käytännössä työttömyyden alkaessa. Irtisanotun ja lomautetun henkilön oikeus työttömyyspäivärahaan voi alkaa aikaisintaan siitä päivästä, kun hän on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

Jäsenmaksun maksamisen lisäksi jäsenen pitää ilmoittaa osoitteen- ja nimenmuutokset sekä sähköpostiosoitteen muutos työttömyyskassaan. Muuttuneiden tietojen ilmoittaminen onnistuu parhaiten sähköisen asiointipalvelun OmaYTK:n kautta. Ilmoituksen voi myös tehdä YTK:n nettisivujen palautteen kautta taikka puhelimitse, sähköpostitse tai postitse. YTK on kaikkien palkansaajien työttömyyskassa ja jäsenmaksu on palkan suuruudesta riippumatta samansuuruinen. Siten meille ei tarvitse ilmoittaa työpaikan tai palkkauksen muutoksista.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi