Liity jäseneksi

Jäsenkelpoisuus

YTK:n jäseneksi pääsee jokainen työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta. Palkkatyöntekijänä pidetään sellaista palkansaajaa, joka tekee työtä työ- tai virkasuhteessa. Yrittäjät eivät siis voi vakuuttaa itseään YTK:ssa. Näin ollen esimerkiksi toimeksiantosopimuksella tai ammatinharjoittajana tehty työ tai toimiminen päätoimisena yrittäjänä estävät jäsenyytesi. Myöskään työttömänä tai kokoaikaisesti lomautettuna et voi hakea jäsenyyttä lukuun ottamatta tietyin rajoituksin ulkomailta Suomen työmarkkinoille palaavia henkilöitä.

Työttömyysturvassa sinut määritellään yrittäjäksi ensinnäkin aina silloin, jos teet ansiotyötä olematta työ- tai virkasuhteessa.

Toiseksi, sinua voidaan työttömyysturvassa pitää yrittäjänä myös osakeyhtiön osaomistajana tai yrittäjän perheenjäsenenä. Yrittäjäaseman arviointi tapahtuu tällöin sekä henkilökohtaisen omistusosuutesi, että perheesi omistuksen, ja toisaalta sen perusteella, työskenteletkö yrityksessä johtavassa asemassa. Johtavassa asemassa olevaksi sinut katsotaan silloin, jos olet osakeyhtiön toimitusjohtaja, hallituksen jäsen tai muussa vastaavassa asemassa. Perheenjäseneksi työttömyysturvalain tarkoittamassa merkityksessä katsotaan henkilön kanssa samassa taloudessa asuva puoliso (myös avopuoliso), lapset ja lastenlapset sekä vanhemmat ja isovanhemmat.

Katso tarkemmin kohdasta Etusivu > Ansioturvan Abc > Yrittäjäasiat työttömyysturvassa > Yrittäjän määrittely työttömyysturvan kannalta, milloin sinut katsotaan työttömyysturvassa yrittäjäksi eri yritysmuotojen osalta.

YTK:n jäseneksi voivat liittyä myös osakeyhtiöiden ja osuuskuntien toimitusjohtajat. Tällöin oikeus päivärahaan on kuitenkin rajoitetumpi kuin työntekijäasemassa olevan jäsenen. Toimitusjohtajalla on työttömänä ollessaan oikeus ansiopäivärahaan. Lomautuksen ajalta oikeutta päivärahaan ei kuitenkaan ole.

Työvoimaa välittävän osuuskunnan tai yrityksen kautta työskentelevän henkilön katsotaan eräissä tapauksissa yrittäjänä, eikä sellaisessa palkkatyössä, jonka perusteella olisi oikeus liittyä palkansaajakassaan. Jos työvoimaa välittävä yhteisö toimii vain työkorvauksen laskuttajan asemassa eikä itse varsinaisesti harjoita minkäänlaista toimintaa kyseisellä toiminta-alalla, ei osuuskuntaa tai yritystä voida pitää työnantajana työsopimuslain tarkoittamassa merkityksessä, eikä työntekijällä tämän työn perusteella ole oikeutta liittyä palkansaajan työttömyyskassaan. Jos työskentelet työvoimaa välittävän yhteisön kautta ja haluaisit liittyä työttömyyskassaan, suosittelemme olemaan yhteydessä asiakaspalveluumme, jotta voimme varmistaa oikeutesi liittyä työttömyyskassaamme.

Mikäli et täytä jäsenehtoja eikä YTK hyväksy sinua jäseneksi, annetaan siitä työttömyyskassalain 4 §:n edellyttämällä tavalla kirjallinen päätös perusteluineen. Tähän päätökseen voi hakea muutosta työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnalta.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi