Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Työttömyysturvaa ilman muuta
Nuorille

Työttömyyspäiväraha

Miten voin saada parempaa työttömyyspäivärahaa, jos jään työttömäksi tai minut lomautetaan?
Paljonko työttömyyspäiväraha on?
Kuinka kauan ansiopäivärahaa maksetaan?
Miten haen päivärahaa?

Työttömyyden tai lomautuksen aikana työtön voi saada työttömyyspäivärahaa. Työttömyysetuuksia on kolmea lajia: Kelan maksamat työmarkkinatuki ja peruspäiväraha sekä työttömyyskassan maksama ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha.

Kelan maksama peruspäiväraha on kaikille sama 32,40 euroa päivässä. Kelan maksama työmarkkinatuki voi olla jopa tätä pienempi, sillä siihen vaikuttaa mm. samassa taloudessa asuvien vanhempien tulot.

Työttömyyskassan maksama ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha sisältää peruspäivärahan 32,40 €/päivä ja sen lisäksi siihen lisätään ansio-osa, joka muodostuu palkkatuloistasi.

Itsensä vakuuttaminen työttömyyden varalle kannattaa!

Miten voin saada parempaa työttömyyspäivärahaa, jos jään työttömäksi tai minut lomautetaan?

Kun sinulla on voimassa oleva työsuhde, voit liittyä työttömyyskassan jäseneksi. Työttömänä et voi liittyä. YTK:n jäseneksi on helppo liittyä, voit tehdä sen meidän nettisivuiltamme kohdasta Liity tästä. YTK:n jäsenmaksu on kalenterivuosikohtainen ja vuonna 2017 se on 118 euroa.

Työttömyyskassan jäsenyysaikana sinun on kerättävä itsellesi 26 viikon työssäoloehto, jotta voit saada ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Työssäoloehtoon lasketaan mukaan kaikki sellaiset työttömyyskassan jäsenyysaikana kertyneet kalenteriviikot, joiden aikana olet tehnyt työtä vähintään 18 tuntia ja olet saanut työstä vähintään alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Työssäoloehto täyttyy, kun sinulle on kertynyt näitä viikkoja yhteensä 26, eli noin puoli vuotta.

Työssäoloehtoon laskettavien viikkojen ei tarvitse olla peräkkäisiä, vaan voit kerätä työssäoloehtoa 28 kuukauden ajan, eli 2 vuotta ja 4 kuukautta. Tätä tarkastelujaksoa voidaan myös pidentää. Perusteita tarkastelujakson pidentämiselle ovat esimerkiksi poissaolo työmarkkinoilta sairauden, laitoshoidon, kuntoutuksen, asevelvollisuuden, siviilipalveluksen, päätoimisten opintojen, työllistymistä edistävien palvelujen, lapsen syntymän tai enintään 3-vuotiaan lapsen hoidon takia. Yhteensä tarkastelujaksoa voidaan pidentää 7 vuodella, eli toisin sanoen, työssäoloehto voi täyttyä jopa yli 9 vuoden aikana kertyneiden työjaksojen perusteella! Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että työttömyyskassajäsenyytesi on jatkunut katkotta koko ajan.

Työssäoloehtoa et voi kerätä takautuvasti, vaan työssäoloehdon kerryttäminen alkaa vasta siitä päivästä, jolloin liityt työttömyyskassan jäseneksi.

Paljonko työttömyyspäiväraha on?

Ansiopäiväraha koostuu perusosasta ja ansio-osasta. Perusosa on sama kuin Kelan maksama peruspäiväraha, eli 32,40 €/päivä. Ansio-osa muodostuu työttömyyttä edeltäneistä palkkatuloistasi. Palkkatulot lasketaan siltä samalta ajalta, jolta olet täyttänyt 26 viikon työssäoloehdon. Eli vain ne viikot, jolloin olet tehnyt työtä vähintään 18 tuntia, vaikuttavat työttömyyspäivärahasi määrään.

Jos et kuulu työttömyyskassaan tai et ole vielä täyttänyt työttömyyskassan työssäoloehtoa, saat Kelan maksamaa peruspäivärahaa tai työmarkkinatukea n. 697 € kuukaudessa.

Seuraavassa taulukossa on laskettu esimerkkejä työttömyyspäivärahan määrästä eri palkkatuloilla, ennen ennakonpidätystä:

Työttömyyttä edeltänyt palkka Työttömyyskassan jäsenilleen maksama ansiopäiväraha vuonna 2017 Kelan maksama peruspäiväraha tai työmarkkinatuki vuonna 2017
1 000 €/kk    812 €/kk 697 €/kk
2 000 €/kk 1 241 €/kk 697 €/kk
3 000 €/kk 1 670 €/kk 697 €/kk

Työttömyyspäiväraha on verotettavaa tuloa, joten työttömyyspäivärahasta vähennetään vielä veron osuus. Työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Esimerkissä päivärahan määrä päivässä on kerrottu laskennallisella kuukausikertoimella 21,5. Päivärahan määrää voit arvioida myös Päivärahalaskurilla.

Kuinka kauan ansiopäivärahaa maksetaan?

Pääsääntöisesti ansiopäivärahaa maksetaan enintään 400 päivää yhtä työssäoloehdon täyttymistä kohden. Jos sinulla on ennen päivärahakauden alkamista 17-vuotiaana tai myöhemmin tapahtunutta työssäoloa enintään 3 vuotta, sinulla on kuitenkin oikeus ansiopäivärahaan vain 300 päivältä. Aina, kun täytät 26 viikon työssäoloehdon uudelleen, alkaa enimmäismaksuajan laskenta alusta.

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa.

Miten haen päivärahaa?

Katso tarkemmat ohjeet, kohdasta Jos jään työttömäksi.

Liity tästä
Laske päivärahasi
YTK:n blogi