Aktiivimalli pähkinänkuoressa

Tämän vuoden alusta voimaan tullut aktiivimalli on herättänyt paljon keskustelua. Malli on monimutkainen, joten on ymmärrettävää, että se herättää huolta. Ydin on kuitenkin selkeä: työttömyysetuus voidaan maksaa täytenä, jos etuudensaaja on ollut työllistymisensä suhteen aktiivinen lain edellyttämällä tavalla.

Koskeeko aktiivimalli minua?

Aktiivisuuden vaatimus koskee niitä, jotka saavat työttömyysetuutta. Mallissa on kuitenkin poikkeuksia. Jos saat etuutta työkyvyttömyyden tai vamman perusteella, emme seuraa aktiivisuuttasi.  Myös omais- ja perhehoitajat sekä lyhytaikaisesti lomautetut ovat mallin ulkopuolella.

Miten osoitan aktiivisuuteni?

Seuraamme aktiivisuuttasi 65 maksupäivän jaksoissa 1.1.2018 alkaen tai ensimmäisestä maksetusta etuuspäivästä alkaen. Kun 65 maksupäivän jakso tulee täyteen, alkaa uusi 65 maksupäivän tarkastelujakso.

Olet tarkoitetulla tavalla aktiivinen, kun teet jakson aikana vähintään 18 tuntia palkkatöitä. Sillä ei ole merkitystä, miten tunnit jakson aikana jakautuvat. Myös yritystoiminta riittää, jos ansaitset jakson aikana vähintään 245,64 €.

Voit myös osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin tai niitä vastaaviin palveluihin. Nämä ovat pääasiassa palveluja, joita TE-toimisto tarjoaa. Näitä ovat esimerkiksi työnhakuvalmennus, uravalmennus ja työvoimakoulutus. Myös kuntien järjestämä kuntouttava työtoiminta on työllistämistä edistävä palvelu, joka voidaan huomioida. Lisäksi erilaiset työn vastaanottamiseen liittyvät työnantajan järjestämät rekrykoulutukset hyväksytään. Jos palvelun tai koulutuksen kesto on vähintään viisi päivää, riittää se aktiivisuuden osoitukseksi.

Kun aktiivisuuden tarkastelujaksosi alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen, voimme hyväksyä aktiivimalliin myös muiden toimijoiden järjestämiä työllisyyttä tukevia palveluja. Hyväksyttyjä järjestäjiä ovat kunnat, kuntayhtymät, Työttömien keskusjärjestö ry, ammattiliitto, ammattijärjestö, YTK-Yhdistys ry, sekä muut yhdistykset, jotka saavat toimintaan julkista rahoitusta.

Julkisella rahoituksella tarkoitetaan valtion talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan pääluokassa työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden torjuntaan tarkoitetuista määrärahoista saatavaa rahoitusta sekä Euroopan unionin rakennerahastoista ja Euroopan globalisaatiorahastosta saatavaa rahoitusta.

Irtisanomistilanteessa työnantajalla voi olla velvollisuus järjestää työllistymistä tukevaa koulutusta. Nämäkin käyvät aktiivimalliin. 

Entä jos en ole aktiivinen?

Jos et ole ollut tarkoitetulla tavalla aktiivinen tarkastelujakson aikana, alennetaan päivärahaasi 4,65 prosentilla seuraavan 65 maksupäivän ajaksi. Jos olet uudella jaksolla aktiivinen, palautuu päiväraha täydeksi, kun seuraava jakso alkaa. Jos et ole aktiivinen, jatkuu päivärahan maksaminen alennettuna. Etuus ei alene koskaan enempää kuin 4,65 prosenttia täydestä päivärahasta.

Miten ilmoitan aktiivisuudestani?

Ilmoita työskentelystä ja yritystoiminnasta normaaliin tapaan päivärahahakemuksessa. Työllistymistä edistäviin palveluihin osallistumisesta saamme lisäksi tiedon TE-toimistosta. Ilmoita myös muista palveluista ja koulutuksista hakemuksessa. Siellä on erikseen kysymys näitä varten. Ilmoita siinä kohtaa palvelun nimi, järjestäjä ja kesto (alku- ja päättymispäivä). Täytä hakemus huolellisesti.

En tiedä, miten aktivoitua. Mistä pääsen alkuun?

Työpaikkojen etsinnässä voit hyödyntää TE-toimiston ilmoittamia avoimia työpaikkoja, sosiaalista mediaa, henkilöstöpalveluyrityksiä ja omia verkostojasi.

Myös laskutusyritysten kautta tehdyt työt käyvät aktiivisuuden osoittamiseksi. Tutustu siis myös niiden tarjontaan ja pohdi, mitä osaamistasi voisit kevytyrittäjänä tarjota.

TE-toimiston sivuilta pääset selailemaan tarjolla olevia työllistymistä edistäviä koulutuksia. Pääset katsomaan näitä oman alueesi paikallisen TE-toimiston tarjonnasta.

Tuliko mieleen kysymyksiä?

Seuraa nettisivujamme. Päivitämme sinne asioita sitä mukaan, kun aktiivimallin soveltaminen tarkentuu. Voit osallistua myös keskusteluun kommenttipalstalla tai ottaa suoraan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.