Aktiivisuuden osoittaminen

Aktiivimallin tarkoitus on kannustaa sinua tekemään toimenpiteitä, jotka tukevat työllistymistäsi.

Aktiivisuuden voi osoittaa 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana

Jos et ole 65 maksupäivän tarkastelujakson aikana ollut riittävästi työssä tai työllistymistä edistävässä palvelussa, saat ansiopäivärahan seuraavalta 65 maksupäivältä 4,65 prosentilla alennettuna.

Olet riittävällä tavalla työssä tai työllistämistä edistävässä palvelussa, kun esimerkiksi:

 • Olet tarkastelujakson aikana palkkatyössä yhteensä vähintään 18 tuntia. (Vaadittu työaika voi vaihdella työaikajärjestelyiltään epätavallisilla työaloilla). Työn pitää olla vakuutuksenlaista ja palkan on oltava vähintään alan työehtosopimuksessa määritetty vähimmäispalkka. 

 • Olet tarkastelujakson aikana ansainnut yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (1068,00 € x 0,23 = 245,64 € ) (v. 2019). Aktiivisuus huomioidaan sille aktiivisuuden tarkastelujaksolle, jonka aikana yritystoiminnasta saatu tulo on maksettu. Yritystoiminnassa ei siis ratkaise se, milloin työ on tehty, vaan se, milloin raha on siirtynyt.

 • Olet viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa

 • Olet viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa

 • Olet viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta sinulle maksetaan päivärahaa (Katso kohta "Valtioneuvoston asetus aktiivimallista")

 • Olet opiskellut sivutoimisesti vähintään viisi päivää. Voimme huomioida samat opinnot enintään kuuden kuukauden yhdenjaksoisen tai jaksotetun keston ajalta

 • Olet opiskellut vähintään viisi päivää ja saanut työttömyysetuutta lyhytkestoisen opiskelun perusteella

Valtioneuvoston asetus aktiivimallista

Aktiivisuuden voi täyttää olemalla vähintään viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta sinulle maksetaan päivärahaa. Valtioneuvosto on antanut asetuksen, jolla tätä määritellään tarkemmin.

Asetusta sovelletaan 1.4.2019 tai sen jälkeen alkaneilla aktiivisuuden tarkastelujaksoilla. Jos aktiivisuuden tarkastelujaksosi on alkanut 31.3. tai sitä ennen, voit käyttää näitä uusia keinoja vasta seuraavalla tarkastelujaksolla.

Asetuksen perusteella aktiivisuuden voi täyttää, jos osallistut aktiivisuuden tarkastelujakson aikana vähintään viisi päivää johonkin seuraavista:

 • Sellaiseen rekrytointikoulutukseen, joka ei ole työttömyysturvalaissa tarkoitettu työllistymistä edistävä palvelu ja jota ei pidetä työttömyysturvalaissa tarkoitettuna päätoimisena opintona ja jonka ajalta on maksettu työttömyysetuutta
 • Kunnan, kuntayhtymän, Työttömien Keskusjärjestö ry:n tai sen jäsenyhdistyksen taikka julkista rahoitusta saavan muun rekisteröidyn yhdistyksen yksin, keskinäisessä yhteistyössä tai yhteistyössä muun toimijan kanssa järjestämään työllistymistä tukevaan valmennukseen tai muuhun vastaavaan toimintaan
 • Ammattiliiton tai ammattijärjestön tai sellaisen rekisteröidyn yhdistyksen, jonka jäsenenä on ammattiliitto tai ammattijärjestö tai näiden yksin tai yhdessä perustaman säätiön taikka sellaisen yhdistyksen, joka tarjoaa jäsenille oikeudellista työsuhdeneuvontaa ja työsuhteeseen liittyviä ryhmävakuutuksia, yksin, keskinäisessä yhteistyössä tai yhteistyössä muun toimijan kanssa järjestämään työllistymistä tukevaan valmennukseen tai muuhun vastaavaan toimintaan
 • Työsopimuslain tai sitä vastaavan työnantajaa velvoittavan muun säännöksen tai työehtosopimuksen määräyksen perusteella tarjoamaan työllistymistä tukevaan valmennukseen
 • rekrytointia tukevaan toimintaan, jonka tuottajalla on mahdollisuus saada toiminnan tulokseen perustuvaa palkkiota valtion talousarviossa työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan pääluokassa työllisyyden edistämiseen ja työttömyyden torjuntaan tarkoitetuista määrärahoista

Osallistumistodistus

Kun osallistut valtioneuvoston asetuksen mukaisiin palveluihin, tarvitset päivärahahakemuksen liitteeksi todistuksen osallistumisesta. Saat todistuksen palvelun järjestäjältä.

Todistus on vapaamuotoinen. Siitä pitää käydä ilmi, että olet osallistunut työllistymistä tukevaan palveluun, palvelun järjestäjä sekä palvelun kesto. Jos järjestäjä on yhdistys, jonka jäsenenä ei ole ammattiliitto tai joka ei tarjoa työelämävakuutuksia, pitää todistuksessa olla myös tieto siitä, saako yhdistys toimintaansa julkista rahoitusta vai ei.

Todistus on tärkeä. Ilman sitä me emme voi kirjata osallistumistasi aktiivisuutta kerryttäväksi.

En tiedä, miten aktivoitua. Mistä pääsen alkuun?

Työpaikkojen etsinnässä voit hyödyntää TE-toimiston ilmoittamia avoimia työpaikkoja, sosiaalista mediaa, henkilöstöpalveluyrityksiä ja omia verkostojasi.

Myös laskutusyritysten kautta tehdyt työt käyvät aktiivisuuden osoittamiseksi. Tutustu siis myös niiden tarjontaan ja pohdi, mitä osaamistasi voisit kevytyrittäjänä tarjota.

TE-toimiston sivuilta pääset selailemaan tarjolla olevia työllistymistä edistäviä koulutuksia. Pääset katsomaan näitä oman alueesi paikallisen TE-toimiston tarjonnasta.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

n

Linkki kyselyyn