Ansiosidonnaisen päivärahan kesto

Ansiosidonnaisen päivärahan kesto eli päivärahakausi on 300, 400 tai 500 päivää.

Ansiopäivärahan kesto on 300 päivää, jos olet ollut työssä ennen työttömyyttä yhteensä enintään kolme vuotta.

Ansiopäivärahan kesto on 400 päivää, jos olet työssä ennen työttömyyttä yhteensä yli kolme vuotta.

Ansiopäivärahan kesto on 500 päivää, jos olet täyttänyt 58 vuotta ja olet ollut työssä 5 vuotta viimeisen 20 vuoden aikana. 

Enimmäisaika kuluu, aina kun maksamme päivärahaa. Maksamme päivärahaa enintään viitenä päivänä viikossa. 300 päivän enimmäiskesto kuluu siten 14 kuukaudessa, 400 päivää noin 18 kuukaudessa ja 500 päivää noin 23 kuukaudessa.

Ansiosidonnaisen päivärahan kesto

300 päivää

Jos sinulla on työhistoriaa alle kolme vuotta, ansiosidonnaisen päivärahan kesto on 300 päivää.

400 päivää

Jos työhistoriaa on enemmän kuin kolme vuotta, ansiosidonnaisen päivärahan kesto on 400 päivää.

500 päivää

Jos täytät työssäoloehdon 58-vuotiaana tai vanhempana, ja jos sinulla on 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 500 päivää on mahdollista vain, jos jäät työttömäksi 58-vuotiaana tai sitä vanhempana.

Enimmäismaksuaika ei muutu sillä perusteella, että täytät 58 vuotta. 500 päivän enimmäismaksuaika edellyttää, että täytät työssäoloehdon 58-vuotiaana tai vanhempana.

Päivärahakauden kuluminen

Jokainen maksettu täysi päiväraha vähentää enimmäisajasta yhden päivän. Päivärahaa maksetaan enimmillään viisi päivää kalenteriviikossa. Siksi enimmäisajasta vähennetään viikon ajalta vain viisi päivää, vaikka viikossa on seitsemän päivää.

Enimmäisaika kuluu eri tavalla, jos sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa osa-aikaisen työskentelyn ajalta. Näissä tilanteissa soviteltu ansiopäiväraha muutetaan vastaamaan täyttä päivärahaa ennen kuin se vähennetään enimmäisajasta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun työskentelet osa-aikaisesti, enimmäisaika kuluu hitaammin.

Vastaavaa hidastusta ei ole, jos täydestä päivärahasta on vähennetty sosiaalietuus.

Sinulle voidaan maksaa päivärahaa enimmäismaksuajan jälkeenkin, jos sinulla on oikeus lisäpäiviin.

Enimmäismaksuaika päättyy

Kun enimmäismaksuaika päättyy, saat siitä meiltä päätöksen.

Jos työttömyys jatkuu enimmäismaksuajan päättymisen jälkeen, voit hakea työmarkkinatukea Kelasta. Muista myös ilmoittaa TE-toimistoon, että etuutesi maksaja vaihtuu. Näin TE-toimisto osaa lähettää tarvittavat lausunnot heti oikeaan paikkaan.

Kuinka monta päivää on jäljellä?


OmaYTK-palvelussa voit tarkistaa, kuinka monta päivää sinulle on maksettu ja kuinka monta päivää enimmäismaksuajasta on vielä jäljellä.

Uusi enimmäismaksuaika

​​​​​​​Kun täytät työssäoloehdon, alkaa enimmäismaksuaika aina alusta.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!