Tulevan viikonlopun aikana Osuuspankin palveluissa on huoltokatko. OP:n tunnuksilla ei voi kirjautua OmaYTK:hon la 10.6. klo 22.15 - su 11.6. klo 06.15.

Ansiopäivärahan ikärajat

Ansiopäivärahan alaikäraja on 18 vuotta ja yläikäraja noin 65-68 vuotta.

Alaikäraja

Emme voi myöntää ansiopäivärahaa hakijalle, joka ei ole täyttänyt 18 vuotta.

Työttömyysetuus voidaan kuitenkin myöntää 17 vuotta täyttäneelle työnhakijalle, joka on suorittanut oppivelvollisuutensa tai joka on keskeyttänyt oppivelvollisuutensa suorittamisen oppivelvollisuuslaissa säädetyllä tavalla.

Voimme myöntää ansiopäivärahaa alle 18-vuotiaalle, jos hän on täyttänyt työssäoloehdon ennen 1.8.2022 ja muutkin maksamisen edellytykset täyttyvät.

Yläikäraja

Ennen vuotta 1965 syntyneelle hakijalle voimme myöntää ansiopäivärahan enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona hakija täyttää 65 vuotta.

Vuonna 1965 tai sen jälkeen syntyneelle hakijalle voimme myöntää ansiopäivärahan enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona hän täyttää työntekijän eläkelaissa tarkoitetun alimman vanhuuseläkeiän.

Poikkeuksellisesti voimme myöntää ansiopäivärahaa enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona hakija täyttää 68 vuotta, jos henkilön työnteko on estynyt sääesteen, osittaisen lomautuksen, kokoaikaisen lomautuksen tai lomautukseen rinnastettavan syyn vuoksi.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!