Ennakkomaksu

Ennakkomaksulla tarkoitetaan työttömyysetuuden maksamista ilman päätöstä. Työttömyysetuuksia kuten ansiopäivärahaa haetaan aina takautuvasti, joten tarkalleen ottaen emme koskaan maksa ennakkoa eli etukäteen työttömyyteen tai lomautukseen nähden. "Ennakkomaksu" tarkoittaa, että voimme maksaa ennen päätöstä. Tämä on hyödyllistä, jos on nähtävissä, että maksamiselle ei ole esteitä ja edellytykset ovat kunnossa, mutta jotain pientä joudutaan odottamaan. Näissä tapauksissa voimme maksaa ilman päätöstä, jolloin saat rahaa nopeammin. Kun kaikki on lopulta koossa, voimme antaa varsinaisen päätöksen. Siinä yhteydessä myös tarvittaessa korjaamme maksua.

Ennakkomaksu

Työttömyysturvalain mukaan voimme maksaa ansiopäivärahaan oikeutetulle henkilölle työttömyysetuutta ennakkona ilman päätöstä. Ennakkomaksun maksamiselle ei ole laissa asetettu määräyksiä siitä, missä tilanteissa ennakkomaksua voidaan tai ei voida käyttää. Ennakkomaksun maksaminen on siten täysin maksajan harkinnanvarainen. Sen verran laki ohjeistaa, että ennakkomaksu maksetaan hakemuksen perusteella.

Normaalitilanteessa ennakkoa voi olla maksettuna yhteensä enintään kahdelta kuukaudelta. Korona-aikana ennakkoa on poikkeuksellisesti voinut olla maksettuna yhteensä enintään kuudelta kuukaudelta. Lisäksi työttömyyskassa on voinut korona-aikana maksaa ennakkona myös omasta aloitteestaan.

Jos maksamme ansiopäivärahaa ilman päätöstä, vähennämme tämän ennakon, kun myöhemmin myönnämme päätöksellä ansiopäivärahan maksettavaksi.

Lain mukaan voimme kuitata myöhemmin myönnettävästä ansiopäivärahasta ennakkomaksuna liikaa maksetun etuuden määrän. Jotta välttyisimme tältä, maksamme ennakon pääsääntöisesti peruspäivärahan suuruisena. Silloin käy todennäköisemmin niin, että kun annamme päätöksen, voimme hyvittää sinun suuntaan liian vähän maksettua etuutta.

tiesitkö?

Tyypillisesti meillä on kohtuullisessa ajassa kaikki etuuden myöntämiseen tarvittavat tiedot, joten harvoin käytämme ennakkomaksua. Ennakkomaksun huono puoli on se, että se vaatii meiltä kaksinkertaisen työn ja voi johtaa jopa takaisinperintään. Siksi ennakkomaksu on vain vähän käytetty mahdollisuus.

Alun perin ennakkomaksu on luotu tilanteisiin, jossa esimerkiksi tarvittavia palkkatietoja ei ole ollut saatavilla, vaikka muuten on ilmeistä, että maksamisen esteitä ei ole ja edellytykset täyttyvät.

Korona-aikana ennakkomaksusta on tullut yksi keino arsenaalissa, jolla turvaamme asiakkaidemme toimeentuloa tilanteessa, jossa hakemuksen käsittely on merkittävästi ruuhkautunut. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!