Karenssi

Karenssi on arkiseen kielenkäyttöön vakiintunut käsite, jolla viitataan työttömyysturvalaissa määriteltyihin korvauksettomiin määräaikoihin.

Joskus asiakkaamme viittaavat karenssilla myös omavastuuaikaan. Omavastuuaika on kuitenkin eri asia kuin korvaukseton määräaika.

Korvaukseton määräaika

Työttömyysturvan tarkoitus on turvata taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja parantaa edellytyksiä päästä ja palata työmarkkinoille. Työnhaku on yksi keskeinen edellytys sille, että työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa.

Jos laiminlyöt työnhaun tai muuten toimit vastoin työllistymistäsi, voi TE-toimisto asettaa siitä seuraukseksi karenssin eli korvauksettoman määräajan.

Määräajan pituus riippuu siitä, millä tavoin TE-toimisto katsoo sinun laiminlyöneen velvollisuutesi työttömänä työnhakijana. Tässä on lista karensseista:

  • Jos eroat työstäsi ilman pätevää syytä, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 90 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen. Jos työ olisi kestänyt enintään viisi päivää, oikeutta työttömyysetuuteen ei ole 30 päivän ajalta.

  • Sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta, jos itse aiheutat työsuhteesi päättymisen.

  • Jos kieltäydyt sinulle tarjotusta työstä, oikeutesi työttömyysetuuteen keskeytyy 30 päivän kuluttua työstä kieltäytymisestä lukien. Oikeutesi työttömyysetuuteen keskeytyy 90 päivän ajaksi, jos ilman pätevää syytä kieltäydyt työstä, johon sinut on valittu. Oikeutesi työttömyysetuuteen keskeytyy 60 päivän ajaksi, jos ilman pätevää syytä kieltäydyt muusta sinulle osoitetusta työstä. Oikeutesi etuuteen keskeytyy 30 päivän ajaksi, jos tarjottu työ olisi kestänyt enintään kaksi viikkoa.

  • Jos et mene sovitusti työllistymissuunnitelman laatimis- tai tarkistamistilaisuuteen TE-toimistoon, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 15 päivän ajalta saapumatta jäämisen jälkeen.

  • Jos ilman pätevää syytä kieltäydyt työllistymissuunnitelman laatimisesta tai tarkistamisesta, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 30 päivän ajalta kieltäytymisen jälkeen.

  • Jos ilman pätevää syytä laiminlyöt työllistymissuunnitelmassa sovitun, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta sen jälkeen, kun TE-toimisto toteaa laiminlyönnin.

  • Jos ilman pätevää syytä kieltäydyt työllistymistä edistävästä palvelusta, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta palvelusta kieltäytymisestä lukien.

  • Jos ilman pätevää syytä keskeytät TE-toimiston kanssa sovitun palvelun, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta keskeytymisestä lukien.

  • Jos kuuden kuukauden tarkastelujakson kuluessa toistuvasti toimit edellä mainituilla tavoilla, sinulle asetetaan työssäolovelvoite. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeus työttömyysetuuteen palautuu vasta, kun olet ollut 12 kalenteriviikkoa työssä, työllistymistä edistävässä palvelussa tai työllistynyt yrittäjänä.

Karenssi ja enimmäismaksuaika

Voimme maksaa ansiopäivärahaa enintään 300, 400 tai 500 päivää. Tämä enimmäismaksuaika kuluu aina, kun maksamme yhden päivän. Kun karenssin ajalta ei makseta ansiopäivärahaa, ei myöskään enimmäismaksuaika kulu.

Jos karenssi ei poikkeuksellisesti estä päivähan maksamista, enimmäismaksuaika kuluu normaalisti jokaista maksupäivää kohti.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!