Karenssi eli korvaukseton määräaika

Karenssi on arkiseen kielenkäyttöön vakiintunut käsite, jolla viitataan työttömyysturvalaissa määriteltyihin korvauksettomiin määräaikoihin.

Joskus asiakkaamme viittaavat karenssilla myös omavastuuaikaan. Omavastuuaika on kuitenkin eri asia kuin korvaukseton määräaika.

Korvaukseton määräaika

Työttömyysturvan tarkoitus on turvata taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja parantaa edellytyksiä päästä ja palata työmarkkinoille. Työnhaku on yksi keskeinen edellytys sille, että työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa.

Jos laiminlyöt työnhaun tai muuten toimit vastoin työllistymistäsi, voi TE-toimisto asettaa siitä seuraukseksi karenssin eli korvauksettoman määräajan.

Korvauksettoman määräajan pituus riippuu siitä, millä tavoin TE-toimisto katsoo sinun laiminlyöneen velvollisuutesi työttömänä työnhakijana.

Karenssi ja enimmäismaksuaika

Voimme maksaa ansiopäivärahaa enintään 300, 400 tai 500 päivää. Tämä enimmäismaksuaika kuluu aina, kun maksamme yhden päivän. Kun karenssin ajalta ei makseta ansiopäivärahaa, ei myöskään enimmäismaksuaika kulu.

Kun enimmäismaksuaika ei karenssin aikana kulu, et kokonaan menetä mahdollisuutta ansiopäivärahaan. Kun karenssi päättyy, voimme jatkaa päivärahan maksamista normaalisti.

Jos karenssi ei poikkeuksellisesti estä päivärahan maksamista, enimmäismaksuaika kuluu normaalisti jokaista maksupäivää kohti.

Työstä eroaminen

 • 90 päivää: Jos eroat työstäsi ilman pätevää syytä, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 90 päivän ajalta työsuhteen päättymisen jälkeen.  

 • 60 päivää: Sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta, jos itse aiheutat työsuhteesi päättymisen. 

 • 30 päivää: Jos sovittu työsuhde olisi kestänyt enintään viisi päivää, oikeutta työttömyysetuuteen ei ole 30 päivän ajalta. 

Työstä kieltäytyminen

 • 90 päivää: Oikeutesi työttömyysetuuteen keskeytyy 90 päivän ajaksi, jos ilman pätevää syytä kieltäydyt työstä, johon sinut on valittu, tai työsopimus kariutuu oman menettelysi vuoksi. 

 • 60 päivää: Oikeutesi työttömyysetuuteen keskeytyy 60 päivän ajaksi, jos ilman pätevää syytä kieltäydyt TE-toimiston tarjoamasta työstä tai muusta tarjotusta työstä.  

 • 30 päivää: Oikeutesi etuuteen keskeytyy 30 päivän ajaksi, jos tarjottu työsuhde olisi kestänyt enintään kaksi viikkoa. 

Työllistymissuunnitelman laatimisen tai toteuttamisen laiminlyönti 

 • 60 päivää: Jos ilman pätevää syytä laiminlyöt työllistymissuunnitelmassa sovittujen asioiden toteuttamisen, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta sen jälkeen, kun TE-toimisto toteaa laiminlyönnin. 

 • 30 päivää: Jos ilman pätevää syytä kieltäydyt haastattelusta, työllistymissuunnitelman laatimisesta tai tarkistamisesta, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 30 päivän ajalta kieltäytymisen jälkeen. 

 • 15 päivää: Jos et mene sovitusti työllistymissuunnitelman laatimis- tai tarkistamistilaisuuteen TE-toimistoon, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 15 päivän ajalta saapumatta jäämisen jälkeen. 

TE-palvelusta kieltäytyminen tai palvelun keskeyttäminen

 • 60 päivää: Jos ilman pätevää syytä kieltäydyt työllistymistä edistävästä palvelusta, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta palvelusta kieltäytymisestä lukien.  

 • 60 päivää: Jos ilman pätevää syytä keskeytät TE-toimiston kanssa sovitun palvelun, sinulla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen 60 päivän ajalta keskeytymisestä lukien. 

 • 60 päivää: Jos et osallistu kotoutumisaikana alkukartoitukseen tai kotoutumiskoulutukseen, menetät oikeutesi työttömyysetuuteen 60 päiväksi. 

Toistuva moitittava menettely 

Jos kuuden kuukauden tarkastelujakson kuluessa toistuvasti toimit edellä mainituilla tavoilla, TE-toimisto asettaa sinulle työssäolovelvoitteen.

Tämä tarkoittaa, että oikeutesi työttömyysetuuteen palautuu vasta, kun olet ollut 12 kalenteriviikkoa:

 • työssäoloehdon täyttävässä työssä;
 • työvoimakoulutuksessa;
 • työllistymistä edistävässä palvelussa;
 • päätoimisena opiskelijana tai
 • työllistynyt yrittäjänä. 

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!