Karenssi eli korvaukseton määräaika

Karenssi on arkiseen kielenkäyttöön vakiintunut käsite, jolla viitataan työttömyysturvalaissa määriteltyihin korvauksettomiin määräaikoihin.

Joskus asiakkaamme viittaavat karenssilla myös omavastuuaikaan. Omavastuuaika on kuitenkin eri asia kuin korvaukseton määräaika.

Korvaukseton määräaika

Työttömyysturvan tarkoitus on turvata taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja parantaa edellytyksiä päästä ja palata työmarkkinoille. Työnhaku on yksi keskeinen edellytys sille, että työttömyyspäivärahaa voidaan maksaa.

Jos laiminlyöt työnhaun tai muuten toimit vastoin työllistymistäsi, voi TE-toimisto asettaa siitä seuraukseksi karenssin eli korvauksettoman määräajan.

Korvauksettoman määräajan pituus riippuu siitä, millä tavoin ja missä tilanteessa TE-toimisto katsoo sinun laiminlyöneen velvollisuutesi työttömänä työnhakijana.

Karenssi ja enimmäismaksuaika

Voimme maksaa ansiopäivärahaa enintään 300, 400 tai 500 päivää. Tämä enimmäismaksuaika kuluu aina, kun maksamme yhden päivän. Kun karenssin ajalta ei makseta ansiopäivärahaa, ei myöskään enimmäismaksuaika kulu.

Kun enimmäismaksuaika ei karenssin aikana kulu, et kokonaan menetä mahdollisuutta ansiopäivärahaan. Kun karenssi päättyy, voimme jatkaa päivärahan maksamista normaalisti.

Jos karenssi ei poikkeuksellisesti estä päivärahan maksamista, enimmäismaksuaika kuluu normaalisti jokaista maksupäivää kohti.

Syy
Karenssin pituus
Irtisanoutuminen ilman pätevää syytä
45 p
Irtisanoutuminen ilman pätevää syytä
Työsuhde olisi kestänyt enintään viisi päivää
30 p

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!