Kuinka pitkään ansiopäivärahaa voi saada?

Ansiosidonnaisen päivärahan kesto eli päivärahakausi on tilanteestasi riippuen joko 300, 400 tai 500 päivää. Kun täytät työssäoloehdon, alkaa enimmäismaksuaika aina alusta. Kun lähestyt eläkeikää, voi sinulla olla oikeus lisäpäiviin varsinaisen päivärahakauden jälkeen.

OmaYTK-palvelussa voit tarkistaa, kuinka monta päivää sinulle on maksettu ja kuinka monta päivää enimmäisajasta on vielä jäljellä.

Kun enimmäismaksuaika päättyy, saat siitä meiltä päätöksen. Jos työttömyys jatkuu, voit hakea työmarkkinatukea Kelasta. Muista myös ilmoittaa TE-toimistoon, että etuutesi maksaja vaihtuu. Näin TE-toimisto osaa lähettää tarvittavat lausunnot heti oikeaan paikkaan.

Ansiosidonnaisen päivärahan kesto

300 päivää

Jos sinulla on työhistoriaa alle kolme vuotta, ansiosidonnaisen päivärahan kesto on 300 päivää.

400 päivää

Jos työhistoriaa on enemmän kuin kolme vuotta ansiosidonnaisen päivärahan kesto on 400 päivää.

500 päivää

Jos täytät työssäoloehdon 58-vuotiaana ja jos sinulla on 5 vuotta työhistoriaa viimeisen 20 vuoden aikana.

Voimme maksaa 500 päivää myös, jos enimmäismaksuaikasi on alkanut ennen lakimuutosta 1.1.2017. Ennen lakimuutosta viimeiset sata päivää ansiopäiväraha maksettiin peruspäivärahan suuruisena, jos työhistoriaa ennen työttömyyttä oli alle kolme vuotta. Näinkin voi yhä käydä, jos enimmäismaksuaika on alkanut ennen 1.1.2017 ja sitä ennen voimassa olleen lainsäädännön mukaan olisi enimmäismaksuajan viimeiseltä sadalta päivältä ollut oikeus peruspäivärahan suuruiseen ansiopäivärahaan.

Päivärahakauden kuluminen

Jokainen maksettu täysi päiväraha vähentää enimmäisajasta yhden päivän. Päivärahaa maksetaan enimmillään viisi päivää kalenteriviikossa. Siksi enimmäisajasta vähennetään viikon ajalta vain viisi päivää, vaikka viikossa on seitsemän päivää.

Enimmäisaika kuluu eri tavalla, jos sinulle maksetaan soviteltua päivärahaa osa-aikaisen työskentelyn ajalta. Näissä tilanteissa soviteltu ansiopäiväraha muutetaan vastaamaan täyttä päivärahaa ennen kuin se vähennetään enimmäisajasta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun työskentelet osa-aikaisesti, enimmäisaika kuluu hitaammin.

Vastaavaa hidastusta ei ole, jos täydestä päivärahasta on vähennetty sosiaalietuus.

Sinulle voidaan maksaa päivärahaa enimmäismaksuajan jälkeenkin, jos sinulla on oikeus lisäpäiviin.

Koronaepidemian vuoksi enimmäismaksuaika ei väliaikaisesti kulu ollenkaan 1.7.2020-31.12.2020.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkempaa palautetta. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.

Kiitos palautteestasi! Halutessasi voit kirjoittaa alla olevaan kommenttikenttään tarkemmin, millaista tietoa olisit kaivannut. Palautteen avulla voimme kehittää sivustoamme entistä paremmaksi.