Lapsikorotus

Jos sinulla on huollettavana alaikäisiä lapsia, voit hakea päivärahaan lapsikorotusta.

Lapsikorotuksen ehdot ja määrät

Jos saat ansiopäivärahaa ja sinulla on huollettavanasi 18 vuotta nuorempi lapsi, voimme maksaa päivärahan lapsikorotuksella korotettuna.

Lapsikorotus ei edellytä virallista huoltajuutta. Sinulla voi siis olla  oikeus lapsikorotukseen myös avio- tai avopuolisosi alaikäisistä lapsista, jos he asuvat kanssasi samassa taloudessa.

Lapsikorotuksen suuruus yhdestä lapsesta on 7,01 €, kahdesta lapsesta yhteensä 10,29 € ja kolmesta tai useammasta lapsesta yhteensä 13,26 €.

Näin haet lapsikorotusta

Merkitse lasten syntymäajat ansiopäivärahahakemuksen siihen kohtaan, jossa ilmoitetaan alle 18-vuotiaat huollettavana olevat lapset. Tämä riittää. Vertaamme ilmoittamaasi väestötietojärjestelmän tietoihin. Kun kaikki täsmää, voimme maksaa lapsikorotuksen.

Saamme väestötietojärjestelmästä tiedot huollettavina olevista lapsista melko nopeasti, mutta joskus joudumme maksamaan päivärahan ensin ilman lapsikorotusta ja korotuksen takautuvasti vasta sen jälkeen, kun lapsi näkyy väestötietojärjestelmässä. Voit halutessasi toimittaa lapsen syntymätodistuksen tai virkatodistuksen asian jouduttamiseksi.

Voit hakea lapsikorotusta myös erillisellä pyynnöllä, esimerkiksi lähettämällä viestin OmaYTK:n kautta.

Lapsikorotuksen hakemisen määräaika on sama kuin ansiopäivärahankin. Lapsikorotusta ei ilman erityisen painavaa syytä myönnetä takautuvasti pitemmältä kuin kolmen kuukauden ajalta ennen hakemuksen vireille tuloa. Muista siis hakea ajoissa.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!