Lomakorvauksen jaksotus

Jos sinulla on työsuhteen päättyessä pitämättömiä lomia, on sinulla oikeus saada työnantajaltasi korvaus. Silloin työnantaja maksaa sinulle lomakorvauksen loppupalkan yhteydessä. 

1.1.2024 alkaen emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa ajalta, joka vastaa lomakorvaustasi. Jaksotamme lomakorvauksen, mikä tarkoittaa sitä, että laskemme palkkasi perusteella, kuinka pitkää aikaa lomakorvaus vastaa. Tältä ajalta emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa.

Lakimuutos 2024

Lomakorvauksen jaksottamista koskeva lakimuutos tulee voimaan 1.1.2024. Sovellamme lakia siitä alkaen. Jaksotamme lomakorvauksen, jos sitä maksetaan 1.1.2024 tai sen jälkeen päättyneen työsuhteen perusteella.

Lomakorvauksen jaksottaminen

Yli kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön päättyessä tai sen päättymiseen liittyen maksettava lomakorvaus estää ansiopäivärahan maksamisen ajalta, jota lomakorvaus palkan perusteella vastaa.

Jaksotus koskee yli kaksi viikkoa kestäneestä kokoaikaisesta työsuhteesta saatua lomakorvausta. Enintään kaksi viikkoa kestävästä kokoaikaisesta työsuhteesta ja osa-aikaisesta työsuhteesta saatu lomakorvaus otetaan huomioon työttömyysetuuden sovittelussa, mutta sitä ei jaksoteta.

Jaksottaminen ei edellytä, että lomakorvaus olisi todellisuudessa maksettu.  Ratkaisevaa on oikeus lomakorvaukseen. Lomakorvaus on lakiin perustuva oikeus. Työnantaja rikkoo lakia, jos ei maksa lomakorvausta, johon sinulla on oikeus.

Jaksotus koskee vain lomakorvausta, ei lomarahaa tai lomaltapaluurahaa. Käyttämättömistä lomarahavapaista maksettu korvaus ei ole jaksotettava lomakorvaus, koska se perustuu lomarahaan.

Jos työsuhteesi osa-aikaistetaan, kyse ei ole työsuhteen päättymisestä eli lomakorvausta ei silloin jaksoteta.

Jos sinulle maksetaan työsuhteen päättymiseen liittyen sekä taloudellista etuutta että lomakorvausta, laskemme ne yhteen ja jaksotamme koko summan viimeisimmän palkkasi perusteella.

Jos työvoimaviranomainen on antanut sinulle karenssin, voi korvaukseton määräaika ja lomakorvauksen jaksotusaika kulua samanaikaisesti.

Teemme jaksottamisen jokaisesta työsuhteesta erikseen. Silloin jahdesta tai useammasta eri työsuhteesta saatujen lomakorvausten jaksotusajat voivat kulua päällekkäin.

Jaksotamme lomakorvauksen työsuhteen päättymisestä lukien viimeisimmästä 
työsuhteesta saamasi palkan perusteella. Jaamme lomakorvauksen määrän päiväpalkallasi. Jakojäännös on päivien lukumäärä, jolta emme voi maksaa sinulle ansiopäivärahaa.

Jos lomakorvaus maksetaan työsuhteen päättymisen jälkeen, voimme tehdä jaksotuksen lomakorvauksen maksamisajankohdasta lukien, jos olet edelleen ansiopäivärahan saajana.

Jos lomakorvaus sisältää sekä kokoaikatyöhön että osa-aikatyöhön perustuvaa lomakorvausta,  jaksotus koskee vain sitä osaa lomakorvauksesta, joka perustuu kokoaikatyöhön.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!