Milloin ansiopäivärahaa voi saada?

Ansiopäivärahan maksamiselle on muutama tärkeä edellytys.

Voimme maksaa sinulle ansiopäivärahaa, jos

Jos siirryt toisesta työttömyyskassasta

Jos olet kerännyt tarvittavan jäsenyys- ja työssäoloehdon toisessa työttömyyskassassa, voimme käyttää sitä. Tämän edellytys on se, että olet liittynyt meille kuukauden kuluessa siitä, kun erosit aiemmasta työttömyyskassasta.

Maksaminen edellyttää myös sitä, että

  • olet ilmoittautunut TE-toimistoon työnhakijaksi

  • työvoimapoliittisen lausunnon mukaan maksamiselle ei ole esteitä

TE-toimisto lähettää lausunnon meille. Siitä selviää, onko työnhakusi voimassa ja oletko työtön.

Ikää koskevat edellytykset ja rajoitukset

Työttömyysetuuksien tarkoitus on turvata työttömän työnhakijan taloudelliset mahdollisuudet hakea työtä ja parantaa tämän edellytyksiä päästä tai palata työmarkkinoille sekä korvata työttömyydestä aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Siksi työttömyysetuudet eivät sovellu alaikäisiin eikä eläkeläisiin.

Emme siis voi myöntää ansiopäivärahaa, jos et ole täyttänyt 18 vuotta. Poikkeuksellisesti ikä ei ole este ansiopäivärahan myöntämiselle, jos olet täyttänyt 17 vuotta ja olet suorittanut oppivelvollisuutesi tai olet keskeyttänyt oppivelvollisuutesi suorittamisen oppivelvollisuuslaissa säädetyllä tavalla.

Jos olet syntynyt ennen vuotta 1965, voimme myöntää ansiopäivärahaa enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta. Jos olet syntynyt vuonna 1965 tai sen jälkeen, voimme myöntää sinulle ansiopäivärahaa enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona täytät työntekijän eläkelaissa tarkoitetun alimman vanhuuseläkeiän. 

Ikä ei poikkeuksellisesti ole este ansiopäivärahan myöntämiselle enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona täytät 68 vuotta, jos sinut on lomautettu tai jos työntekosi on estynyt lomautukseen rinnastettavasta syystä.

Oliko tästä hyötyä?

Kiitos!

Kiitos!